VEB ALATI U NASTAVI BIOLOGIJE

Kataloški broj

67

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena 

20 EUR

X

X

Seminar čiji se sadržaj oslanja na nastavu biologije, pored nastavnika biologije namenjen je i nastavnicima ekologije ali  i nastavnicima razredne nastave koji mogu steći znanja i veštine u korišćenju veb alata kako bi svojim učenicima približili ove sadržaje. Seminar je baziran na savremenom pristupu sadržaja predmeta biologije i kod učesnika razvija poseban osvrt na nastavu biologije. 

Tehnički seminar nije zahtevan iako se na seminaru izučavaju nekoliko internet servisa, dovoljno je poznavanje rada na računaru. Sadržaj seminara podeljen je u pet tema i to:

  1. Inovativna nastava biologije – sadržaji ove teme fokusirani su na savremeniji pristup nastavi biologije i značaj upotrebe IKT u nastavi,
  2. Multimedija u nastavi biologije – kroz ovu temu prkazaćemo značaj upotrebe multimedeijalnog sadržaja u nastavi biologije ali i određene zamke, odnosno mane upotrebe takvog materijala,
  3. Interaktivni elektronski materijali – u ovoj temi bavićemo se veoma važnim aspektom elektronskog učenja a to je interaktivnost,
  4. Izrada interaktivnih materijala – kroz ovu temu naučićete kako da koristite određene internet alate da kreirate sadržaje za svoje učenike,
  5. Završni rad – na kraju ćete u scenariu svog časa da ubacite sve što ste napravili na seminaru

Autori seminara:

Irina Damjanović

Nikola Antonić

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata