VIDEO LEKCIJE – NASTAVNA SREDSTVA SAVREMENOG OBRAZOVANJA

Kataloški broj

100

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena

30 EUR

X

X

Ovaj seminar prati razvoj naših učenika a ide ispred razvoja našeg sistema obrazovanja. Prateći navike učenika i njihov način konzumiranja sadržaja došli smo do zaključka da učenici mnogo više koriste slikovite i multimedijalne sadržaje nego klasičan tekst. Iz tog razloga napravili smo seminar koji nastavnke i stručne saradnike osposobljava da kreiraju svoje lekcije u formatu koji je mnogo prihvatljiviji današnjim učenicima i da svoju nastavu prilagode ovom formatu. 

Ovaj seminar je itekako tehnički zahtevan seminar. Neophodna su znanja iz upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu i u radu. Učesnici će se kroz seminar susretati sa sadržajima za koje autori pretpostavljaju da učesnici znaju jer su se upisali na ovaj seminar kao što su: snimanje video klipa pametnim telefonom, osnovna obrada slika, kreiranje slajd prezentacija …

Seminar je podeljen na 5 tema i traje 35 dana.

  1. Multimedija kao nastavno sredstvo – uvodna jednostavna tema o upotrebi multimedijalnog sadržaja u nastavi. 
  2. Filmovi u nastavnom procesu – u ovoj temi ćemo prikazati film kao medij za nastavu, njegovo mesto u nastavi u određenom delu časa kao i didatkička postavka filma odnosno video klipa kroz nivoe Blumove taksonomije. Ovo je tema koja se bavi didaktikom nastave sa korišćenjem video materijala.
  3. Servisi za video materijale – veoma opširna tema od teorijskih osnova video klipova, kodeka, načina kreiranja digitalnih slika i video klipova preko korišćenja YouTube kanala do montaže osnovne strukture video klipova.
  4. Uređivanje video klipova – tehnički zahtevna tema u kojoj učesnici izrađuju video lekcije uz sam prikaz autora kao i interaktivne video lekcije kroz koje učenici mogu da odgovaraju na postavljena pitanja.
  5. Završni rad – završna tema na seminaru na kojoj se primenjuju sva znanja koje su učesnici stekli tokom seminara.

Autori seminara:

Elene Spasić Mitranović

Radmila Nikolić

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata