Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja CG

Broj u odluci

39

Broj bodova

32

Cena:

32 eura

Seminar je namenjen:

Nastavnicima razredne nastave
Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta
Stručnim saradnicima u školama

Da li i vi imate sličan problem?

Nastavna tema je složena, puna novih pojmova, apstraktnih, teška za učenike. Uložili ste dosta truda da učenici razumeju i usvoje sadržaj ali ste primetili da neki učenici imaju teškoću da sa pažnjom prate tekst koji ste pripremili za rad, ne drži im pažnju usmeno predavanje o sadržajima. Pored toga, dosta učenika je izostalo sa časa i razmišljate o tome da će vrlo teško samostalno savladati gradivo.
Nakon pismene ili usmene provere zaključili ste da je potrebno da sa učenicima ponovo prođete kroz neke sadržaje teme. Razmišljate o tome da će neplanirano biti utrošen još jedan čas.

Kako rešiti ovaj problem?

Ovaj seminar prati razvoj naših učenika, a ide ispred razvoja našeg sistema obrazovanja. Prateći navike učenika i njihov način usvajanja sadržaja došli smo do zaključka da učenici mnogo više koriste slikovite i multimedijalne sadržaje nego klasičan tekst. Ovaj seminar vas osposobljava da kreirate svoje lekcije u formatu koji je mnogo prihvatljiviji današnjim učenicima i da svoju nastavu prilagodite ovom formatu. Na ovaj način učenici mogu da kod kuće pogledaju sadržaj onoliko puta koliko im je potrebno, da kroz interaktivne lekcije provere svoje znanje, a pomaže i učenicima koji su izostali sa nastave.

Teme na seminaru:

  1. Multimedija kao nastavno sredstvo - U ovoj temi očekuje vas upoznavanje sa pojmom i vrstama nastavnih sredstava i nastavnih pomagala, kao i predstavljanje pojma i vrsta multimedijalnih sredstava;
  2. Filmovi u nastavnom procesu - Mesto filma u nastavi u određenom delu časa kao i didaktička postavka filma kroz nivoe Blumove taksonomije, vrste filmova prema našoj podeli filmova za potrebe nastave, kodeci i formati video materijala, pregled programa za obradu video zapisa;
  3. Servisi za video materijale - Opis alata za kreiranje i montiranje filmova u nastavnom procesu, kreiranje i podešavanje prostora za postavljanje video materijala;
  4. Uređivanje video snimaka - Kreiranje lekcija sa prikazom ekrana i interaktivnih video lekcija kroz koje učenici mogu da odgovaraju na postavljena pitanja;
  5. Završni rad - Kreiranje video uputstva za odabranu lekciju i kreiranje scenarija časa kako se koristi video uputstvo na času.

Autori/moderatori

Radmila Nikolić

Diplomirani matematičar, nastavnik matematike i informatike u srednjoj školi. Kao član Foruma za predmet računarstvo i informatika pod pokroviteljstvom GTZ i Ministarstva prosvete učestvovala u izradi kurikuluma iz ove oblasti i realizaciji projekta "Obuka 1000 nastavnika" (koautor i realizator seminara o aktivnoj nastavi i izradi testova). Autor i realizator u projektima IKT obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave pod pokroviteljstvom ZUOV-a. Ovlašćeni ispitivač za sprovođenje testiranja kandidata za dobijanje ECDL sertifikata u ovlašćenom test centru. Član udruženja nastavnika "VET forum" i OKC-a - autor i realizator više onlajn seminara.

Elena Spasić Mitranović

Od 2004. godine nastavnik ekonomske i turističke grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. Autor seminara i online moderator u Obrazovno-kreativnom centru od 2012.g. Bila član tima za izradu i kontrolu zadataka za maturske ispite za obrazovni profil poslovni administrator, član tima za razvoj predmetne didaktike za predmet računovodstvo u okviru projekta GIZ-a, evaluator udžbenika i realizator obuka iz oblasti preduzetništva. Tokom godina pohađala niz seminara i drugih vidova stručnog usavršavanja kako domaćih tako i inostranih, voli da uči pa otud i težnja da isproba novine iz oblasti IKT-a.

Najčešća pitanja i odgovori

Da li je potrebno da budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao ovaj seminar?

Ovo je dosta zahtevan seminar. Neophodna su znanja iz upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu i u radu. Kroz seminar ćete se susretati sa sadržajima za koje pretpostavljamo da znate jer ste se prijavili na ovaj seminar, kao što su: snimanje video klipa pametnim telefonom, osnovna obrada slika, kreiranje slajd prezentacija. Neophodno je da imate imejl adresu na nekom servisu, a na samom seminaru ćete otvoriti i podešavati nalog na YouTube-u, ako ga ranije niste kreirali.

Da li ću morati da poznajem neki poseban program za uređivanje video zapisa pre seminara?

Ne, nije potrebno prethodno znanje o uređivanju video zapisa.

Šta mi je potrebno od programa?

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla...). Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u zahtevnije.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop svejedno), zvučnici (ili slušalice) i mikrofon, a dobro bi bilo da imate i kameru (nije neophodno). Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira...). Što se softvera tiče, dobro bi bilo da operativni sistem bude Windows 7 ili noviji. Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Da li su lekcije dugačke i isključivo tekstualne?

Trudili smo se da lekcije na kratak i jasan način vode kroz konkretnu temu. Ponekad je tema zahtevnija pa je lekcija nešto duža ali, tekst nikada nije opterećen suvišnim informacijama. Pojedine lekcije su obogaćene interaktivnim vežbama i zadacima što doprinosi lakšem kretanju kroz sadržaje na seminaru.

Radovi učesnika seminara

Staništa i životne zajednice

Priča o Svetom Savi

Aktivne i pasivne rečenice u englenskom jeziku

Pop muzika kroz istoriju

Znamenitosti Moskve

Trajanje tonova

Zaštita ugroženih biljaka i životinja

Elektricitet i naelektrisanje

Stilovi učenja

Jefimijina povelja