4 strategije zadataka za onlajn ili hibridno učenje

Pitanje kako da autentično i pošteno priđemo proceni učenika na daljinu je ono što muči profesore, administratore i školske uprave još od proleća. U mom okrugu, lista predloženih metoda za online procenu bila je puštena posle određenog pritiska nastavnika, ali samo neke od njih bile su specifične i verodostojne.

Pretpostavljam da su se mnogi nastavnici našli u istoj situaciji zbog nedostatka usmeravanja što se tiče ocenjivanja, pa su morali sami da se snalaze.

Ispod se nalaze četiri strategije procene koje sam testirala u svojoj digitalno/fizičkoj učionici. Naravno, svako predmetno područje ima svoje jedinstvene potrebe za ocenjivanjem, ali mislim da će većina nastavnika biti u mogućnosti da pronađe nešto sa ove liste što će im pomoći, bilo da predaju uživo, onlajn ili u nekom drugom formatu.

Jedan na jedan konferencija

Veliki sam ljubitelj konferencije kao jednog od alata za procenu znanja na onlajn nastavi. U suštini, konferencija je razgovor sa učenikom ili učenicima na određenu temu koju želite da ocenite.

Održavanje konferencije jedan na jedan konferencije ili u maloj grupi, dobar je način da izgradite određenu vezu sa učenicima i pruža mogućnost trenutnog ispravljanja grešaka ili prelaženja lekcije iznova ako je to učenicima potrebno.

Ovaj način ocenjivanja takođe pruža mogućnost da se odmah uoči proces napredovanja učenika, kao i da odmah odgovorite na problem, radije nego da to ostavite za kraj lekcije.

Generalni benefit ovakvog ocenjivanja u hibridnom učenju i učenju na daljinu je taj što se odmah vidi šta učenici znaju i šta mogu da urade. Ovde nema interneta ili roditelja da im pomognu, tako da dobijate jasnu sliku o znanju i veštinama učenika.

Da bi ova tehnika bila uspešna, morate imati cilj. Koje su veštine najviše kritične? Sa kojim veštinama se vaši učenici najviše muče? Imati cilj koji je jasan za vas i vaše učenike je ono što će vašu konferenciju učiniti efikasnom.

Zadaci za razmišljanja višeg nivoa

Otkrila sam da traženje od učenike da primene veštinu razmišljanja višeg nivoa iz Blumove taksonomije, kao što su analiza, sinteza iil evaluacija, omogućava veće angažovanje učenika i dobija se autentična procena u nastavi ili putem onlajn učenja.

U mom odeljenju, procene koje su uspešno funkcionisale kod oba tipa učenja uključuju: analiziranje i pravljenje medijskog produkta koristeći princip ubeđivanja, uvežbavanje samoevoluacije veština pisanja i postavljanja ciljeva kroz metakognaciju, kao i kreiranje digitalnih priča kroz WeVideo.

Svaki od ovih bogatih zadataka procene podstakao je učenike da koriste veštine razmišljanja višeg reda, ali su takođe omogućili da moje ocenjivanje bude višedimenzionalno. Nisam bila fokusirana samo na jednu veštinu, već je interdisciplinarna priroda zadataka omogućila uravnoteženu procenu u raznim kategorijama. Ovo mi je uštedelo vreme jer sam ocenjivala samo jedan završni rad umesto više manjih zadataka. Takođe, omogućilo mi je da kroz kreativan proces radim sa učenicima i da iskoristim više strategija ocenjivanja (razgovor, posmatranje i proizvod).

Digitalni kvizovi

Koristim Google Forms da napravim formativne i sumativne procene. Forma Gugl kviza omogućava nastavnicima da kontrolišu vrstu pitanja i način na koji će pitanja biti predstavljena učenicima, a dozvoljava i opciju ubacivanja programa koji zaključava ekran kada počne procena, tako da učenici ne mogu da otvore ni jedan novi prozor. (ovo funkcioniše samo kod onih učenika koji koriste tehničke uređaje kojima upravlja vaša školska internet mreža).

Još jedna lepa osobina Google Forms-a je ta što će oceniti odgovore na pitanja sa više izbora i poslati ocene na email adrese učenika onda kada ste označili da je njihov pisani odgovor ocenjen.

Za učenje na daljinu koristim Google Forms u kombinaciji sa Google Meet-om. Podesim za svakog učenika njihov Google Meet, a onda tražim da podele sa mnom svoj ekran i da uključe kameru tokom celog ocenjivanja.

Korišćenje Google Forma i Meet-a zajedno dozvoljava mi da procenim sve učenike u isto vreme. Pošto za svakog učenika imam posebno otvoren „prozor“ na ekranu računara, te „prozore“ smanjim kako bih mogla sve zajedno da ih pratim dok traje ocenjivanje. Ovo se dobro pokazalo i u ostalim odeljenjima u našoj školi pa smo odlučili da ovaj metod koristimo kao ocenjivanje učenika na daljinu i da ga primenimo i na završne ispite.

Digitalno – pisana diskusija

Google Docs vam omogućava da u realnom vremenu ili asinhrono posmatrate napredak pisanog rada učenika, kao i da unosite svoje komentare. Možete da vratite staru verziju dokumenta i da vidite ko je sve doprineo tome koristeći funkciju istorija dokumenta.

Za pismene zadatke koristim sve ove funkcije – pregledam radove dok učenici rade na njima i koristim funkciju za komentare da bih poslala povratnu informaciju, ako je to potrebno. Prilikom podrške učenika u učionici ili onlajn ova funkcija mi omogućava da ih proveravam i pošaljem im povratnu informaciju u realnom vremenu, koristeći alatku komentar ili uređivanje, sve dok dele svoj dokument sa mnom i dok mi dozvoljavaju da ga ispravljam.

Kada je dokument predat, uvek pogledam istoriju dokumenta. Ovo je veoma korisno kada učenici rade u grupi, jer tako mogu da ispratim ko je od njih koliko doprineo dokumentu i u kom kontekstu. Takođe, to je najbolji način da se osigura da je to autentičan rad učenika, a ne kopiran i nalepljen iz drugih izvora ili da ga je kreirao neko drugi osim vlasnika dokumenta.

Ako sumativno procenjujem učenike u situaciji testiranja, isto koristim Google Meets zajedno sa Google Docs, kao i u situaciji sa kvizom. Tražim im ne samo da mi dozvole uređivanje dokumenta, već i da podele sa mnom svoj ekran i uključe kameru tokom popunjavanja testa.

Pronalaženje strategija za doslednu i pravednu procenu učenika na daljinu od prevashodnog je značaja za obezbeđivanje jednakosti i legitimiteta u našim novim učionicama, bilo da su na internetu, u školi ili kombinacija oba.

Tekst preuzet i preveden sa sajta Edutopia. Autorka je nastavnica u srednjoj školi u Ontariu (Canada)

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.2 / 5. Do sada ocenilo: 12

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.