Kako odabrati paket usluga?

Ako imate ideju za Vašu onlajn školu/organizaciju, ili već imate sistem obuka koji funkcioniše van interneta, pa želite da postavite onlajn sistem, imaćete problema da odaberete šta Vam je potrebno. Ovo je komplekstan sistem koji nudi razne mogućnosti, a mi ćemo ovde predstaviti neke predloge koji će Vam pomoći da odaberete najbolji paket za izradu Vašeg onlajn sistema obuka.

Ako ste škola/predškolska ustanova ...

U slučaju da ste ustanova formalnog obrazovanja, Vama je ovakav sistem neophodan. Neophodan Vam je veći i stabilniji sistem, jer imate veliki broj korisnika, koji će biti stalno aktivni na sistemu. 

Predlažemo: 

 • Paket 3: dizajniran sistem sa uputstvima (ovakav sistem može zameniti sajt škole i postati onlajn učionica)
 • Mesečno održavanje i administracija LMS-a

Ovde nismo predložili paket sa administracijom korisnika, jer je to velika investicija, pogotovo za škole koje imaju preko 1000 učenika. Predlažemo da obučite nekog nastavnika/administratora u školi koji će ovo moći da radi. Ta mini-obuka je mnogo jeftinija nego usluga. 

Za ovu investiciju škola/ustanova treba da izdvoji u početku 90000 dinara, a nakon toga 8500 dinara mesečno.

Investiciju od 90000 dinara škola može da obezbedi iz sopstvenih sredstava, lokane samouprave ili nekog projekta, a ako 8500 dinara mesečno podelimo na 500 učenika (ako je toliko prosečno u školi) to je 17 dinara mesečno ili 204 dinara godišnje (što je zanemarljiv trošak za učenika kome će škola ponuditi onlajn nastavu).  

Ako ste udruženje nastavnika/orgnizator obuka ...

U Vašem slučaju je neophodno da investirate u sistem tako da on bude najbolji. Predlažemo da uložite u sistem i da odvojite resurse za eksternu uslugu, jer često udruženja nemaju ljude koji imaju vremena da se bave održavanjem i administracijom.

Predlažemo:

 • Paket 2: dizajniran sistem (ovaj sistem će automatski biti i Vaš sajt, odnosno portal sa informacijama o udruženju i uslugama, aktivnostima… )
 • Mesečno održavanje i administracija LMS-a
 • Administracija i tehnička podrška korisnika

Na ovaj način uložićete 70000 dinara i obezbedićete stabilan sistem. Mesečno održavanje je neophodno, jer je Vaša aktivnost velika, pa održavanje od 8500 dinara mesečno možete da finansirate od članarina ili izdvajanjem iz kotizacije onlajn obuka.

Predlažemo administraciju učesnika u iznosu od 350 dinara po učesniku/po obuci jer je ovo veliki posao za udruženja koja nemaju odeljenja administracije. Ovaj iznos možete da uračunate u kotizaciju onlajn obuke.

Za udruženja OKC ima posebnu ponudu, koja Vam može biti prihvatljivija. Ovo zavisi od udruženja, pa savetujemo da nas kontaktirate kako bismo Vam predložili saradnju. (info@okc.rs)

Ako ste već organizator obuka za decu/odrasle ...

Ako već imate neku sopstvenu školu stranog jezika, računarstva ili matematike koju realizujete u gradu sa decom ili odraslima i želite da deo poslovanja prebacite na internet savetujemo vam sledeću strategiju:

 • Paket 1: bez dizajniranja sistema,
 • Mesečno održavanje servera bez dodatne administracije
 • Kreiranje naloga i upis učesnika

Predlažemo ovaj paket, jer još uvek nemate veliki broj korisnika Vašeg sistema. Mali broj korisnika ne opterećuje sistem i moguće je da sa malim investicijama napravite sistem. Za ovo je neophodno investirati 30000 dinara odjednom, zatim mesečno 3500 dinara. Što se tiče administracije učesnika, ako ih imate 30, to je ukupno 6000 dinara za naloge učesnika.

Postoji i varijanta da odaberete samo postavljanje sistema na nekom Vašem serveru. To bi Vas koštalo jednokratno 40000,00 dinara i sve ostalo je na Vama. Ovo je najjeftinija varijanta, ne savetujemo Vam ako nemate neku osobu koja bi mogla da nauči da kreira naloge, održava sistem i komunicira sa učesnicima. 

Ovo je naš savet za početak, a nakon toga, u slučaju da se Vaša školica poveća, možete dodatno uložiti u dalji razvoj svoje onlajn platforme, odnosno dalje dizajnirati sistem.  

Ako ste kompanija van sistema obrazovanja ...

Ulaganje u HR sektor koji razvija sistem onlajn obuka je danas neophodno svakoj velikoj kompaniji. 

Predlažemo:

 • Paket 3: dizajniran sistem sa uputstvima
 • Mesečno održavanje i administracija LMS-a
 • Kreiranje naloga i upis korisnika

Za kompanije, ovo je investicija u sistem u iznosu od 100000 dinara (90000 dinara za sistem i 10000 dinara za 50 zaposlenih) i dodatno mesečno održavanje 8500 dinara.