Cene izrade sadržaja za onlajn kurseve

Postavljanje sistema za onlajn učenje je polovina posla. Druga polovina, možda i važnija, je kreiranje onlajn kurseva/predmeta/seminara. Ovo je posao za autore i instrukcione dizajnere (eksperti koji na onlajn sistem postavljaju sadržaj koji autori zamisle i naprave). Mi nudimo i uslugu instrukcionog dizajna sadržaja onlajn obuka.

Ova usluga se zasniva na tome da autor onlajn kursa osmisli i napiše (otkuca) sadržaj koji želi da postavi na onlajn sistem. Ovaj sadržaj je najčešće kreiran u nekom programu za obradu teksta (MS Word, Google document … ) i eventualno je praćen predlozima fotografija, slika, šema, grafikona. Ovaj sadržaj instrukcioni dizajner konvertuje u sadržaj za onlajn učenje i postavlja ga na LMS. 

Cena ove usluge je 8000 dinara po radnom satu.

Da biste mogli da steknete utisak koliko je vremena potrebno da se napravi jedna onlajn lekcija i postavi na sistem za učenje, daćemo primer sadržaja koji je napravio autor i kako taj sadržaj može da izgleda kada se postavi kao lekcija na LMS sistemu za učenje.

Ispod je materijal autora u PDF-u, a ispod toga jedna lekcija napravljena od ovog sadržaja za 1 sat. 

Autorski materijal dat u programu za obradu teksta

Isti sadržaj na sistemu za učenje

Као и за наставнички е-портфолио, постоји слична подела и када су ученички портфолији у питању. У наставку погледајте који су.

У односу на садржај, е-портфолије можемо поделити у следеће групе:

 1. Портфолио за процену знања – садржи радове на задату тему које наставник прегледа, оцењује и коментарише. Овај портфолио осликава степен усвојености стечених знања ученика из одређених наставних области.
 2. Презентацијски портфолио – у овом портфолију ученик бира радове којима ће да представи себе и своја највећа постигнућа из различитих области. То је властити си-ви ученика.
 3. Развојни портфолио – садржи циљеве појединца, доказе о постизању тих циљева или доказе који упућују да ће циљеви бити постигнути.
 4. Портфолио са освртима –  сврха овог е-портфолија су самопроцена и евалуација. У њему ученик представља своја постигнућа и њихову везу са циљевима учења које је сам задао. Дакле, у овом портфолију налазе се осврти власника на поједине теме или компетенције.

У предшколским установама и основним школама садржај ученичког е-портфолија представља синтезу садржаја из све четири групе е-портфолија.  О областима које ће се наћи у е-портфолију, наставник се договара са ученицима.

Шта све може да садржи ученички портфолио и које се области у њему могу наћи, погледајте на следећим интерактивним сликама. Да бисте прочитали детаљније, кликните на плусиће (знак +).

Пример садржаја 1

 

Пример садржаја 2

 

Е-портфолио је „жив“ документ. Као што се сваки појединац развија и напредује у својој професији/учењу, тако се мења и развија и е-портфолио. У предшколским установама и млађим разредима основне школе садржај портфолија ће у већој мери предлагати васпитачи и учитељи. Након оспособљавања ученика за самостално управљање сопственим е-портфолијом, садржаји ће се мењати у складу са потребама и интересовањима самог ученика.  

Приликом самосталног креирања е-портфолија, могуће је да ће ученици наилазити на извесне препреке. Пре него што ученици самостално почну са израдом било које врсте е-портфолија, потребно је: 

 • упутити их у појам и сврху е-портфолија (шта је то, чему служи, како може да им буде од користи);
 • објаснити начин израде (офлајн или онлајн);
 • објаснити које су предности за власника портфолија (како им може користити током школовања, али и након школовања);
 • објаснити шта очекујете од њих (ученици ће можда имати потешкоће да схвате да је потребно да промисле о свом раду, па је добро објаснити им који су критеријуми за процену, уколико користите портфолио у сврху процене);
 • навести добар пример (као помоћ ученицима, направите свој е-портфолио и покажите га ученицима);
 • указати им на вршњачко учење (омогућите и подстакните ученике да међусобно поделе своје портфолије и једни другима дају савете и критике);
 • наградити (одржавање и састављање портфолија од стране ученика захтева време и посвећеност, тако да је добро ову активност додатно наградити).

Пред вама се налази кратка интерактивна вежба која се не оцењује и приказује неке предности и изазове креирања ученичког е-портфолија, од стране ученика. Вежба је лака и зато уживајте!

Начин рада:

Након што прочитате задатак, кликните на дугме ОК како бисте започели рад на вежби. Потребно је да правоугаонике са текстом који се појављују, превучете у одговарајуће поље. Када завршите све, кликните на плаву иконицу у доњем десном углу како бисте проверили тачност својих одговора. Тачне одговоре представљају зелени, а нетачне црвени правоугаоници. Уколико желите још једном да решите ову вежбу, поново учитајте ову страницу.