Prijava je zatvorena

prijava je otvorena do 5. aprila

TerminPrijavaDatum realizacije
OKTOBAR
do 28. septembra
od 1. do 14. oktobra
NOVEMBAR
do 4. novembra
od 6. do 20. novembra
DECEMBAR
do 2. decembra
od 4. do 18. decembra

.

U našoj ponudi možete da pronađete onlajn seminare za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Da biste lakše pronašli željene seminare podelili smo ih u određene grupe, prema sadržajima koje obrađuju i prema nameni seminara. Grupe su:

Takođe, napravili smo i poseban filter za pretragu seminara. Pa ako su vam ove tabele ispod prevelike, možete probati preko filtera da pretražite seminare. 

Spisak seminara

strelice

Vaspitni rad i dodatna podška u obrazovanju

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
april 2024

Vodič za čas odeljenjskog starešine

kat. br. 33
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj

kat. br. 171
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje

kat. br. 158
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

kat. br. 41
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Podrška učenicima sa internalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 125
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Podrška učenicima sa eksternalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 124
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

kat. br. 121
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole

kat. br. 20
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Humana škola-obrazovno-vaspitna ustanova kao životna zajednica

kat. br. 209
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

kat. br. 119
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

kat. br. 231
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju

kat. br. 257
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

kat. br. 328
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

 

Opšta pitanja nastave (metodika, didaktika … )

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
april 2024

Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustavnovi

kat. br. 503
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Grupni rad sa primenom veb alata

kat. br. 491
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vrednovanje rada učenika – put za razvoj i napredak

kat. br. 488
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

kat. br. 523
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Osnove upravljanja obrazovno vaspitnim ustanovama

kat. br. 655
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

E-portfolio učenika i dece

kat. br. 524
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Književne radionice

kat. br. 927
16 bodova

3000 dinara


zatvorena prijava

Savremeni pristupi nastavnom proučavanju proze

kat. br. 940
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Obrnuta učionica

kat. br. 640
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Od problema do rešenja – pedagoška istraživanja kao izazov savremene obrazovne metodologije rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 646
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

kat. br. 481
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Digitalni ugledni čas

kat. br. 506
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 1122
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja

kat. br. 748
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Mape uma u obrazovno vaspitnom procesu

kat. br. 592
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

kat. br. 639
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Organizacija i evaluacija rada obrazovno vaspitnih ustanova

kat. br. 651
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Digitalne priče i bajke

kat. br. 502
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Blog kao osnovni digitalni alat zaposlenog u obrazovno-vaspitnim ustanovama

kat. br. 474
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 456
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

kat. br. 525
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Upravljanje timovima

kat. br. 760
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Projektna nastava kao metod podučavanja u savremenim uslovima obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 701
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vodič za izradu testova znanja

kat. br. 485
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D

kat. br. 489
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo

kat. br. 482
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice

kat. br. 490
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija

kat. br. 585
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Podučavanje kojim se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja

kat. br. 675
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Osnove rada na internetu i obrada teksta

kat. br. 654
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Priprema za čas zasnovana na ishodima

kat. br. 698
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Računarske kalkulacije i slajd prezentacije

kat. br. 725
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 519
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

kat. br. 526
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Internet učionica

kat. br. 556
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Virtuelne obrazovne ekskurzije

kat. br. 484
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Nastava u oblaku

kat. br. 621
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda za podsticanje aktivnog učenja

kat. br. 452
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek

kat. br. 716
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

U našoj ponudi možete da pronađete onlajn seminare za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Da biste lakše pronešli željene seminare podelili smo ih u određene grupe, prema sadržajima koje obrađuju u prema nameni seminara. Grupe su: Kada kliknete na grupu seminara, prikazaće Vam se tabela sa određenim seminarima. Možete kliknuti na naziv seminara i otvoriće se detaljne informacije o svakom seminaru.

Takođe, napravili smo i poseban filter za pretragu seminara. Pa ako su vam ove tabele ispod prevelike, možete probati preko filtera da pretražite seminare. 

Spisak seminara

strelice

Vaspitni rad i dodatna podška u obrazovanju

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
april 2024

Vodič za čas odeljenjskog starešine

kat. br. 33
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj

kat. br. 171
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje

kat. br. 158
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

kat. br. 41
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Podrška učenicima sa internalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 125
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Podrška učenicima sa eksternalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 124
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

kat. br. 121
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole

kat. br. 20
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Humana škola-obrazovno-vaspitna ustanova kao životna zajednica

kat. br. 209
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

kat. br. 119
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

kat. br. 231
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju

kat. br. 257
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

kat. br. 328
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Opšta pitanja nastave (metodika, didaktika … )

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
april 2024

Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustavnovi

kat. br. 503
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Grupni rad sa primenom veb alata

kat. br. 491
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vrednovanje rada učenika – put za razvoj i napredak

kat. br. 488
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

kat. br. 523
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Osnove upravljanja obrazovno vaspitnim ustanovama

kat. br. 655
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

E-portfolio učenika i dece

kat. br. 524
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Književne radionice

kat. br. 927
16 bodova

3000 dinara


zatvorena prijava

Savremeni pristupi nastavnom proučavanju proze

kat. br. 940
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Obrnuta učionica

kat. br. 640
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Od problema do rešenja – pedagoška istraživanja kao izazov savremene obrazovne metodologije rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 646
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

kat. br. 481
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Digitalni ugledni čas

kat. br. 506
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 1122
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja

kat. br. 748
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Mape uma u obrazovno vaspitnom procesu

kat. br. 592
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

kat. br. 639
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Organizacija i evaluacija rada obrazovno vaspitnih ustanova

kat. br. 651
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Digitalne priče i bajke

kat. br. 502
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Blog kao osnovni digitalni alat zaposlenog u obrazovno-vaspitnim ustanovama

kat. br. 474
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 456
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

kat. br. 525
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Upravljanje timovima

kat. br. 760
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Projektna nastava kao metod podučavanja u savremenim uslovima obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 701
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Vodič za izradu testova znanja

kat. br. 485
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D

kat. br. 489
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo

kat. br. 482
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice

kat. br. 490
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija

kat. br. 585
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Podučavanje kojim se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja

kat. br. 675
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Osnove rada na internetu i obrada teksta

kat. br. 654
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Priprema za čas zasnovana na ishodima

kat. br. 698
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Računarske kalkulacije i slajd prezentacije

kat. br. 725
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 519
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

kat. br. 526
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Internet učionica

kat. br. 556
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Virtuelne obrazovne ekskurzije

kat. br. 484
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Nastava u oblaku

kat. br. 621
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda za podsticanje aktivnog učenja

kat. br. 452
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava

Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek

kat. br. 716
16 bodova

4000 dinara


zatvorena prijava