Postavljanje i razvijanje onlajn sistema za učenje/seminare

Danas svaka ozbiljna obrazovna ustanova, koja ima svoju viziju razvoja, mora da poseduje određeni sistem za učenje putem interneta. Nekada ustanove nisu imale ni svoju imejl adresu, pa su vremenom uvodile imejl komunikaciju, kreirale sajt, Fejsbuk stranicu, Instagram nalog itd. a danas su to standardni elementi koje poseduje svaka škola, vrtić ili bilo koja druga vaspitno-obrazovna ustanova, institucija ili organizacija. 

Oni koji prvi krenu u ovom pravcu i krenu da ulažu resurse u ljude i onlajn učionice, biće nosioci promena i biće spremni za današnje učenike i saradnike, bilo da li su oni učenici u školi ili polaznici obuka, kolege ili drugi saradnici. 

OKC je razvio tim koji iza sebe ima iskustvo u radu sa onlajn sistemima za učenje duže od 12 godina i koji može da pruži podršku drugim institucijama koje žele da se bave onlajn edukacijom. Uspeh u ovoj oblasti, kao i svim drugim oblastima koje se konstantno razvijaju, nemoguće je  ostvariti preko noći. Potrebno je vreme usavršavanja i puno razvoja, ali za početak je neophodno postaviti sistem, ma kakav on bio.

Kao i kod imejlova, sajtova ili bilo kojih drugih proizvoda i usluga, moguće je napraviti sistem prema svačijim zahtevima. Kreiranje sistema za učenje nije izrada cipela i svaki sistem se prilagođava instituciji za koju se pravi. Ne postoje dva identična onlajn sistema. 

Šta je sve potrebno za sistem onlajn obuke?

Domen i server

Domen je adresa sajta preko koje će posetici pronaći i pristupati sistemu, a server je prostor (hosting) na koji se sistem instalira i uređuje. U oflajn svetu ovo bi bila fizička adresa na kojoj se nalazi škola i temelj zgrade.

Softver za internet učionicu

Na serveru je potrebno postaviti određeni softver koji će biti "mašina" na kojoj će se postavljati nastavni i radni materijali. U oflajn svetu ovo bi bila školska zgrada.

Podešavanje i dizajniranje sistema

Softver koji se postavi je potrebno podesiti, urediti, dizajnirati i napraviti strukturu. U oflajn svetu ovo bi bile prostorije u školi, zbornica, učionice, hodnici ...

Održavanje sistema

Nakon što se sistem postavi, neophodno je održavati ga, odnosno povremeno ga ažurirati, promeniti i, ako bude nekih problema, to srediti. U oflajn svetu to je uređivanje prostorija, održavanje higijene, kupovina nastavnih sredstava ...

Administracija sistema

Nakon što se sistem postavi, potrebno je upisati ljude na sistem, dodeliti im određene uloge i rasporediti ih u određene prostore sistema. U oflajn svetu ovo bi bilo primanje radnika na posao, zapošljavanje nastavnika, postavljanje predsednika stručnog veća, upisivanje i raspoređivanje učenika po odeljenjima ...

Izrada onlajn programa

Nakon što se ceo sistem postavi i postave se nalozi, potrebno je kreirati nastavne sadržaje i prilagoditi ih onlajn učenju. U oflajn svetu ovo bi bila izrada materijala za časove, priprema za nastavu ...