NAČIN PLAĆANJA KOTIZACIJE

Kotizaciju za seminare možete platiti na nekoliko načina. Kotizaciju može za vas platiti škola, na osnovu predračuna koje im pošalje administracija OKC-a ili možete uplatiti sami.

Uplata kotizacije preko škole

Nakon što škola prijavi određeni broj radnika za koje želi da plati kotizaciju neophodno je da dostavi sledeće podatke:

  • Tačan naziv škole
  • Adresu
  • PIB
  • Matični broj

Sve ove podatke škola treba da pošalje na adresu administracija@okc.rsNakon toga OKC će školi poslati predračun za uplatu kotizacije.

Uplata kotizacije administrativnom zabranom

U slučaju da sami plaćate seminare, OKC je omogućio plaćanje kotizacije seminara putem administrativne zabrane. Ovaj način podrazumeva da OKC sa vašom školom sklopi Ugovor o administrativonj zabrani. Ugovor možete preuzeti sa sledećeg linka: ugovor-o-administrativnoj-zabbrani. Nakon što škola overi Ugovor i vrati nam isti (moguće je da škola pošalje i imejlom skeniran Ugovor), mi školi šaljemo račun na ime Vaše kotizacije seminara na osnovu koga u školi popunjavate  Rešenje o administrativnoj zabrani (koje možete preuzeti sa linka resenje-o-administrativnoj-zabrani . Rešenje o administrativnoj zabrani našoj službi dostaviti u dva primeraka (možete i pitem imejla skenirano). O svakoj uplati vaše škole dobićete obaveštenje sa naše strane.

Na ovaj način možete kotizaciju seminara da platite u više rata.

Uplata klasičnom uplatnicom

Kotizaciju za seminar možete uplatiti klasičnom uplatom u najbližoj pošti ili banci. Uplatnicu popunjavate na sledeći način, a za podatke Primaoca i tekućeg računa kontaktirajte našu administraciju na 063/88-66-534:

Nakon uplate naša administracija će vam poslati poruku na imejl da ste uspešno izvršili uplatu kotizacije. U slučaju da ne dobijete poruku od OKC-a u narednih 48 sati od uplate, pošaljite nam imejl da proverimo uplatu.

Uplata putem elektronske uplatnice

Kotizaciju možete uplatii i preko računara ili pametnog telefona elektronskom uplatom. Način uplate prikazaćemo na primeru aplikacije Intesa Mobi na pametnom telefonu. Primer je kotizacija za seminar Aktivno orijentisana nastava matematike u oktobru 2016. g.