Način plaćanja kotizacije

Kotizaciju za seminare možete platiti na nekoliko načina. Kotizaciju može za Vas platiti škola, na osnovu predračuna koji im pošalje administracija OKC-a ili možete uplatiti sami.
plaćanje

Uplata kotizacije preko škole

Nakon što škola prijavi određeni broj radnika za koje želi da plati kotizaciju, neophodno je da dostavi sledeće podatke:

  • Tačan naziv škole
  • Adresu
  • PIB
  • Matični broj

Sve ove podatke škola treba da pošalje na adresu administracija@okc.rs 

Nakon toga, OKC će školi poslati predračun za uplatu kotizacije.

Uplata kotizacije administrativnom zabranom

U slučaju da sami plaćate seminare, OKC je omogućio plaćanje kotizacije seminara putem administrativne zabrane. Ovaj način podrazumeva da OKC sa Vašom školom sklopi Ugovor o administrativonj zabrani. Ugovor možete preuzeti klikom na sledeći link: Ugovor o administrativnoj zabrani OKCNakon što škola overi Ugovor i vrati nam isti (moguće je da škola pošalje i imejlom skeniran Ugovor), mi školi šaljemo račun na ime Vaše kotizacije seminara na osnovu koga u školi popunjavate Rešenje o administrativnoj zabrani, koje možete preuzeti sa linka Rešenje o administrativnoj zabrani. Rešenje o administrativnoj zabrani treba dostaviti našoj službi u dva primerka (možete i putem imejla, skenirano). O svakoj uplati Vaše škole dobićete obaveštenje sa naše strane.

Na ovaj način možete kotizaciju seminara da platite u više rata.

Uplata klasičnom uplatnicom

Kotizaciju za seminar možete uplatiti klasičnom uplatom u najbližoj pošti ili banci. Uplatnicu popunjavate na sledeći način, a za podatke Primaoca i tekućeg računa kontaktirajte našu administraciju na 063/88-66-534:

Nakon uplate, naša administracija će Vam poslati poruku na imejl da ste uspešno izvršili uplatu kotizacije. U slučaju da ne dobijete poruku od OKC-a u narednih 48 sati od uplate, pošaljite nam imejl da proverimo uplatu.

Uplata putem elektronske uplatnice

Kotizaciju možete uplati i elektronski, preko računara ili pametnog telefona. Način uplate prikazaćemo na primeru aplikacije Intesa Mobi na pametnom telefonu. Primer je kotizacija za seminar Aktivno orijentisana nastava matematike u oktobru 2016. godine.

Brza uplata putem elektronske uplatnice

uplatnica CZO

Da biste brzo i lako uplatili kotizaciju preko onlajn aplikacije vaše banke potrebno je da otvorite aplikaciju na telefonu i ispratite sledeće uputstvo. 

01
02
03
04
05