Dokumenta

Sve publikacije Obrazovno kreativnog centra podležu Creative Commonce licenci. To su autorska dela koje je dozvoljeno deliti – umnožavati, distribuirati i javno saopštavati isključivo pod sledećim uslovima:

Autorstvo – Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je određen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).

Nekomercijalno – Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe.