Obrazovno kreativni centar
Miloš Milosavljević
 • ProgramIgranje
 • u OKC-u od septembra 2018.
Elena Spasić Mitranović
 • Testovi znanja
 • Video-lekcije
 • u OKC-u od septembra 2012.
Aleksandra Ristić
 • Osnove veb-dizajna
 • u OKC-u od septembra 2018.
Ivica Županjac
 • Elektronski časopis
 • Internet učionica
 • u OKC-u od septembra 2016.
Jugoslava Lulić
 • Domaći zadatak
 • u OKC-u od septembra 2018.
Marina Maleš
 • Humana škola
 • u OKC-u od septembra 2018.
Vera Milićević
 • Projektna nastava - zelene teme
 • u OKC-u od septembra 2016.
Nataša Jankuloski
 • Digitalni marketing
 • Grupni rad
 • u OKC-u od septembra 2018.
Vladimir Marinkov
 • AON matematike
 • u OKC-u od septembra 2014.
Vesna Tutunović
 • Nastava engleskog jezika
 • u OKC-u od septembra 2018.
Jasmina Momčilović
 • Dobra priprema za čas
 • Meke veštine
 • u OKC-u od septembra 2012.
Radmila Petković
 • Samoregulisano učenje
 • u OKC-u od septembra 2018.
Nataša majstrović
 • Digitalni Atlas
 • Onlajn igre
 • Mobilni telefoni
 • u OKC-u od septembra 2016.
Jelena Bratić
 • Jezička kultura na internetu
 • Tvorba reči
 • u OKC-u od septembra 2018.
Gordana obradović
 • Digitalni atlas
 • u OKC-u od septembra 2016.
Sanja Ilić Stojanović
 • IKT matematika
 • u OKC-u od septembra 2018.
Nataša Džaković
 • Dobra priprema za čas
 • Ocenjivanje
 • u OKC-u od septembra 2012.
Kornelija Kovač
 • Projektno planiranje u vrtiću
 • u OKC-u od septembra 2018.
Brankica Mihajlović
 • Ocenjivanje
 • Podrška učenicima
 • u OKC-u od septembra 2012.
Vera Isailović
 • Domaći zadatak
 • u OKC-u od septembra 2018.
Nikola Antonić
 • Veb-alati
 • Saradnički trougao
 • u OKC-u od septembra 2016.
Ivana Mančić
 • Samoregulisano učenje
 • u OKC-u od septembra 2018.
Milena Andrijević
 • Meke veštine
 • u OKC-u od septembra 2014.
Snežana Žana Đorđević
 • E-portfolio
 • u OKC-u od septembra 2018.
Svetlana Pavlović
 • Elektronski časopis
 • u OKC-u od septembra 2016.
Jasna Marković Vujanović
 • Muzika uz pomoć računara
 • u OKC-u od septembra 2018.
Zeljana Radojičić Lučić
 • Metodički pristup u gramatici
 • u OKC-u od septembra 2016.
Svetlana Slijepčević
 • Tvorba reči
 • Jezička kultura na internetu
 • u OKC-u od septembra 2018.
Katerina Pajić
 • Upravljanje timovima
 • u OKC-u od septembra 2017.
Nevenka Jovanović
 • Podrška učenicima
 • u OKC-u od septembra 2018.
Tanja Ignjatović
 • IKT matematika
 • u OKC-u od septembra 2018.
Ivanka Gurinović Rokvić
 • Projektno planiranje u vrtiću
 • u OKC-u od septembra 2018.
Irina Damnjanović
 • Saradnički trougao
 • Veb-alati
 • u OKC-u od septembra 2016.
DaliborTodorović
 • Onlajn igre
 • Mobilni telefoni
 • u OKC-u od septembra 2018.
Zlatica Gerov
 • Grupni rad
 • Digitalni marketing
 • Rad sa pripravnikom
 • u OKC-u od septembra 2016.
 • Humana škola
 • u OKC-u od septembra 2018.
Biljana Nedić
 • Igroliko učenje
 • u OKC-u od septembra 2016.
Bojana Nikić Vujić
 • Nastava engleskog jezika
 • u OKC-u od septembra 2018.
Dragana Ćurčić
 • AON matematike
 • u OKC-u od septembra 2014.
Marija Stošić
 • Digitalne priče i bajke
 • u OKC-u od septembra 2018.
 • Humana škola
 • u OKC-u od septembra 2018.
Dragana Andrić
 • Nastava engleskog jezika
 • u OKC-u od septembra 2018.
Katarina Čarapić
Katarina Čarapić
 • Metodički pristup u gramatici
 • u OKC-u od septembra 2016.
Milan Jovanović
 • Mape uma
 • u OKC-u od decembra 2019.
Ivan Milutinović
 • Osnove veb-dizajna
 • u OKC-u od septembra 2018.
Ranka Hrvaćanin
 • Osnove dobre komunikacije
 • u OKC-u od novembra 2019.
Marija Rafajlović Stojković
 • ProgramIgranje
 • u OKC-u od septembra 2018.
Aleksandra Nikolić
 • Osnove veb-dizajna
 • u OKC-u od septembra 2018.
Nataša Simunović
 • Igroliko učenje
 • u OKC-u od septembra 2016.
Vladimir Stanković
 • Bloger
 • u OKC-u od aprila 2011.
Snežana Antonijević
Snežana Antonijević
 • Lektor
 • u OKC-u od maja 2016.
Nikola Blažević
Nikola Blažević
 • Dizajner
 • u OKC-u od aprila 2011.
Tatjana Ilić
Tatjana Ilić
 • Lektor
 • u OKC-u od maja 2016.
Sonja Stamenković
 • Testovi znanja
 • u OKC-u od aprila 2011.
Marija Đokić
 • Muzika uz pomoć računara
 • Blog, Instagram i Fejsbuk
 • Nastava u oblaku
 • u OKC-u od septembra 2011.
Radmila Nikolić
 • Internet učionica
 • Video lekcije
 • Nastava u oblaku
 • u OKC-u od septembra 2011.
Miljana Bosijoković
 • Asistent za razvoj sistema
 • u OKC-u od januara 2020.
Lazar Ranđelović
 • Instrukcioni dizajner
 • Osnove računara
 • u OKC-u od septembra 2016.
Olivera Milojević
 • Administracija
 • u OKC-u od septembra 2011.
Nevena Nikolić
 • Instrukcioni dizajner
 • Kreiranje i moderacija obuka
 • u OKC-u od septembra 2016.
Milan Stanojević
 • Marketing i komunikacije
 • u OKC-u od januara 2020.