Paketi i cene

Razvili smo metodologiju pomoću koje možemo veoma brzo i kvalitetno da napravimo sve elemente onlajn sistema za učenje i pustiti sistem u opticaj u veoma kratkom roku. Ne postoje dva ista sistema i svaki se posebno modeluje za određenu instituciju ili organizaciju, ali predstavićemo Vam okvirnu ponudu usluga koje mi nudimo. 

Opis usluga i cene su informativnog karaktera, a precizne brojke možemo da Vam damo nakon opisa konkretne situacije. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju preko imejla: info@okc.rs

Postavljanje sistema

Primer 

(samo osnovna tema)

Primer 

Gore navedene cene primenjuju se u slučaju kada se onlajn sistem postavlja na OKC server. U slučaju da se sistem postavlja na server/hosting po izboru klijenta, cena je više za 10 000,00 dinara. 

Održavanje i administracija sistema

Paketi za održavanje i administraciju sistema su dostupni samo onima koji koriste OKC server za onlajn sistem

Administracija učesnika

Izrada onlajn resursa i aktivnosti

Za kreiranje sadržaja na onlajn kursevima i predmetima, potreban je autorski sadržaj. Najčešće je slučaj da taj sadržaj autori kreiraju u tekstualnom formatu (MS Word). Za predstavljanje na onlajn sistemu za učenje, neophodno je napraviti interaktivan i multimedijalan sadržaj, kako bi učenici, odnosno učesnici kurseva aktivno učestvovali u onlajn programima i aktivno učili. 

Izrada ovog sadržaja, odnosno konvertovanje sadržaja iz tekstualnog formata u interaktivan multimadijalan sadržaj na onlajn sistemu za učenje je instrukcioni dizajn. To je specijalnost našeg tima, a cena izrade je 6000 dinara po radnom satu.