5 ideja za nastavu u vezi obeležavanja dana Svetog Save

Počelo je drugo polugodište (osim za učenike OŠ van Vojvodine), a druga polovina januara uglavnom prolazi u znaku našeg prvog prosvetitelja Svetog Save. U školi će uglavnom kolege koji predaju sprski jezik ili bibliotekari biti zaduženi za organizaciju programa za Dan Svetog Save, ali nije loše da i mi ostali pokušamo da povežemo naše gradivo sa životom Svetog Save. 

Nastavnici razredne nastave uglavnom imaju materijal, puno pomoći od strane izdavača, a i po pravilu, oni su veoma kreativni, pa lako smisle neke aktivnosti. Ali, često nastavnici predmetne nastave preskoče mogućnost da povežu ovaj značajan dan za naš sistem obrazovanja sa svojim gradivom. Ovde ćemo dati neke ideje, odnosno predloge za realizaciju časova predmetne nastave. Ovo su samo naši predlozi, a vi ih slobodno možete dopuniti, urediti i poboljšati. 🙂

Geografija

Mislim da smo svi u školi voleli geografiju i da sada zavidimo nastavnicima geografije koji predaju jedan tako živopisan predmet, a posebno zato što imaju puno veb-alata koje mogu jednostavno da iskoriste za svoje sadržaje. Nekada učionice/kabinete geografije nismo mogli da zamislimo bez globusa (pretpostavljamo da je i dalje u mnogim tako), a danas su globuse zamenile aplikacije Gugl zemlja i Gugl mape. 

Predlažemo nastavnicima geografije da svojim učenicima daju uvodni zadatak da istraže kroz koja mesta je Sveti Sava prolazio kada je išao na svoja putovanja. Za ovo je potrebno malo više vremena, pa predlažemo da učenicima ovaj zadatak date da odrade kući, pre samog časa. Na samom času od njih zatražite da koriste aplikaciju gugl mape i da izračunaju koliko je kilometara Sveti Sava prošao u jednom svom najdužem putovanju.

Osim te informacije učenicima možete dati da pronađu i nabroje sve reke preko kojih je morao Sveti Sava da prođe, kao i sve planine oko kojih je prolazio. Za one malo naprednije učenike, diferencirajte zadatak i njima dajte dodatno da izračunaju koliku nadmorsku visinu je Sveti Sava prošao.

Za ovaj zadatak je potrebno da učenici na času koriste mobilne telefone i da imaju aplikaciju Gugl mape, a takođe i Vi paralelno možete da prikazujete put na projektoru. Sigurni smo da će se učenici sećati ovog časa, a ostaće im mnogo toga upamćeno o putovanju Svetog Save.

Srpski jezik i književnost

Za ovaj predmet ima puno ideja za  realizaciju časa i nastavnici ovog predmeta uglavnom obrađuju život i delo Svetog Save. Ali, evo jednog predloga kako da malo kreativnije realizujete čas. Potrebno je da učenicima date jednostavan zadatak. Neka se svako od njih stavi u ulogu novinara i neka intervjuiše Svetog Savu. Neka zamisli da je živeo u vreme kada je živeo Sveti Sava i neka napravi neki intervju sa njim. 

Organizaciju ovog časa možete da realizujete na nekoliko načina. Možete učenicima da date ovaj zadatak da urade kući samostalno, tako što će istraživati na internetu i u drugoj literaturi sve o Svetom Savi i na osnovu toga smisliti nekih desetak pitanja i desetak odgovora. Dajte neka ograničenja po pitanju intervjua, npr. da odgovori ne mogu biti kratke proste rečenice, već napišite koliko tačno rečenica ili pasusa treba da sadrži odgovor. 

Takođe, zadatak možete prilagoditi razredu kom predajete, pa tako stavite neke zahteve da je neophodno da svaka rečenica sadrži određene elemente, npr. po dva prideva ili da su imenice u rečenici u određenom padežu, odnosno da se u jednom odgovoru imenice nađu u svim padežima. Kreativnost je na Vama. Od učenika zatražite da domaći rad, odnosno intervju sa Svetim Savom, urade na računaru u programu za obradu teksta i pošalju Vam na imejl. Ili da donesu u školu i pročitaju. 

Kao dodatak ovome možete proširiti ideju, odnosno diferencirati nastavu i učenicima koji su napredniji date zadatak da ovaj intervju naprave kao video podkast uz pomoć mobilnog telefona. Jedan od učenika neka glumi novinara, drugi Svetog Savu i neka snime svoj razgovor.

Bilo kako da organizujete ovaj čas, kod učenika možete da proveravate znanje o životu Svetog Save ili pravopis, gramatiku, a kod učenika koji naprave podkast možete proveriti njihovu dikciju i pravilan govor.  

Priroda i društvo

Učenike mlađih razreda ćete posebno obradovati i oduševiti ako koristite Gugl mape i to opciju za prikaz ulice, pomoću koje možete da uđete i detaljno prikažete manastire i mesta na kojima je bio Sveti Sava. Jednostavno je – samo upotrebite laptop, projektor i Gugl mape i „siđite“ u porte manastira i pokažite učenicima zgrade, okolinu, arhitekturu, razlike … 

Cilj je da sa njima razvijete diskusiju o tom vremenu, o manastirima kao prvim školama, o sveštenstvu kao učiteljima i o životu Svetog Save. 

Istorija

Ovde smo sigurni da nastavnici istorije imaju dobre ideje jer ovo je ipak njihova oblast. Pored svih činjenica, podataka, datuma koji su neophodni da naši učenici dobiju sliku o tom vremenu i dešavanju, predlažemo jednu ideju koju nastavnici istorije mogu da dodatno razrade (sigurno bolje od nas). 

Predlažemo da učenicima date zadatak da napišu esej, ili makar samo neku analizu o tome šta bi bilo da je Stefan Nemanja srpski presto dao svom najmlađem sinu Rastku umesto srednjem sinu Stefanu. Da bi ovo mogli da urade kvalitetno potrebno je da dobro poznaju tadašnja dešavanja u Srbiji/Raškoj, da dobro poznaju istoriju, odnose u porodici Nemanjića i ličnosti Vukana, Stefana i Rastka. Na osnovu svih činjenica i podataka koje imaju, treba da osmisle „novu istoriju“ Srbije i da pretpostave kakva bi ona bila. 

Svako od učenika treba da napiše kratak esej, odnosno analizu i da pretpostavi šta bi se dalje dešavalo nakon smrti Stefana Nemanje. Učenici svoje analize treba da donesu u školu i da pročitaju na času. Ovo je dobar zadatak za analizu, diskusiju, razmišljanje … i ovaj zadatak nema tačnih i netačnih odgovora. Niko ne zna šta bi bilo, ali smo sigurni da ćete sa učenicima razviti dobru diskusiju, a to je jedna od najboljih metoda za učenje. 

Informatika

Informatika je predmet koji kod učenika treba da razvije veštine koje će oni dalje da koriste u drugim predmetima. Ovde postoji širok dijapazon ideja, a mi predlažemo da sa učenicima obradite oblast izrade i uređivanja grafičkih elemenata. Naime, predlažemo da učenicima date zadatak da naprave instagram nalog Svetog Save i da ga popune sa desetak objava. 

Objave koje treba da postave na taj instagram nalog treba da sadrže određene slike sa konkretnim tekstom, ali tako da deluje kao da ih objavljuje Sveti Sava u „svom“ vremenu. Pored tih slika, zatražite od učenika i da naprave određene vizuale (crteže, grafike, poruke … ) u nekom od programa za obradu grafike (npr. Canva) i da te slike, odnosno vizuale postave na nalog. Sve što naprave treba da se odnosi na život i rad Svetog Save. 

Svako od učenika neka napravi po jedan instagram nalog, a Vi na osnovu objava koje postave procenite kvalitet urađenih vizuala i ispravnost teksta. 

Eto, ovo su samo neke od naših ideja kako možete da povežete sadržaj svog predmeta sa temom koja će biti aktuelna ovih dana u školama. Za svaki predmet je moguće dati ideju i povezati Svetog Savu sa matematikom, fizikom, muzičkim, likovnim … pa čak i fizičkim vaspitanjem. Slobodno u komentarima dodajte neke svoje ideje ili linkove do Vaših ideja. 

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.3 / 5. Do sada ocenilo: 123

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.