Besplatni stručni skup u Novom Pazaru

Obrazovno kreativni centar i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Vas pozivaju na stručni skup pod nazivom:

Didaktika časa sa upotrebom IKT-a

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u svom planu i strategiji razvoja obrazovanja definisalo pravce, među kojima je i razvoj digitalne kompetencije nastavnika i uvođenje informaciono komunikacionih tehnologija u sam proces nastave. 

NP-5

Teme na ovom stručnom skupu su:

  • Promena paradigme nastave
  • Nova struktura inovativnog časa
  • Veb-alati za pripremu i uvodni deo časa
  • Središnji deo časa i IKT
  • Internet u završnom delu časa
Za stručni skup Vam nije potrebno dodatno predznanje, samo ponesite svoj mobilni telefon i lepo raspoloženje. 🙂

Stručni skup će biti održan 1. oktobra od 14:00 časova u  OŠ Vuk Karadžić, ul. Generala Živkovića bb

Predavači na stručnom skupu su: Ivica Županjac i Zoran Milojević.

Na stručnom skupu se pored znanja i veština, dobija i sertifikat neophodan kao dokaz o stručnom usavršavanju prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

Da biste se prijavili potrebno je da popunite sledeći obrazac:

Vidimo se na stručnom skupu.