Dalibor Todorović

Dalibor Todorović

Kakav ste Vi nastavnik?

Fleksibilan. Promene se danas odvijaju veoma dinamično u svim oblastima i na svim nivoima i moramo im se prilagođavati da bismo opstali. Nastavni resursi, sredstva i metode rada moraju stalno hvatiti korak sa vremenom i moramo ih prilagođavati svakoj novoj generaciji učenika.

Čemu nastojite da naučite svoje učenike?

Nastojim da razvijam digitalne kompetencije učenika podsticanjem kritičkog mišljenja i sposobnosti analitičkog rešavanja problema kroz projektno orijentisanu nastavu upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na način kroz koji mogu istovremeno da razvijaju i svoje meke veštine – komunikaciju, saradnju i timski rad. Podučavam svoje učenike da ne budu samo konzumenti već i kreatori digitalnih sadržaja.

Kako provodite slobodno vreme?

Činjenica je da nemam slobodnog vremena. Vreme koje bi trebalo da mi bude slobodno povećeno je volonterizmu vezanom za sopstveno stručno usavršavanje pohađanjem brojnih vebinara, obuka, kurseva, seminara i konferencija ili za stručno usavršavanje kolega. Angažovan sam na mnogim poljima paralelno i pokušavam da odgovorim svim tim zahtevima.

Od čega se sastoji Vaš volonterski rad?

Jedan sam od Scientix ambasadora za Srbiju, naučne zajednice za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi. Takođe sam i ambasador Srbije za evropsku mrežu eTwinning koja promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem internet portala upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na bezbedan način. U okviru ove mreže vršim obuku i pružam podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u našoj zemlji i inostranstvu. Jedan sam od ambasadora programa Erazmus+ u Srbiji i nastojim da upoznam nastavnike sa mogućnostima koje imaju da se stručno usavršavaju u inostranstvu i ohrabrim ih da se upuste u to.

Da li verujete da radite svoj posao kako treba?

Drugi veruju, ja samo pokušavam da verujem u to. Dobitnik sam više priznanja na nacionalnom i evropskom nivou za svoje časove, projekte i način rada a to je svakako nešto što ukazuje da sam na dobrom putu i motiviše da se nastavi sa inoviranjem nastave. Ipak, nema većeg priznanja ni satisfakcije nego kad vam bivši učenici kažu da su vam zahvalni što su ostvarili neke svoje ciljeve i uspehe jer ste ih Vi podučavali tako.