Kako napraviti digitalne priče za predškolce?

Činjenica je da postoje pozitivni i negativni uticaji savremene tehnologije na decu, a efekti koje će ona imati na njihov razvoj uslovljeni su načinima na koje se ona koristi. Uloga nas odraslih ogleda se u pronalaženju načina da decu uputimo da digitalne uređaje i internet koriste bezbedno, pametno i svrsishodno. 

Razmišljajući o odgovornosti koju imamo u uvođenju dece u digitalni svet, počela sam da istražujem kako bih mogla digitalne tehnologije koristiti u svojoj praksi u vrtiću, a da pri tom deci ukazujem na njene pozitivne aspekte, prednosti i mogućnosti. 

Cilj mi nije bio stvaranje gotovih sadržaja koje bih predstavljala deci, već da otkrijem digitalne alate koji će podstaći kreativne aktivnosti tokom kojih će deca biti aktivni stvaraoci sadržaja, povezivati se i sarađivati sa svojim vršnjacima.

Zbog analogije sa dečjim knjigama i slikovnicama, u tu svrhu sam, između ostalih, koristila i alate za kreiranje digitalnih priča, zato što su posebno interesantni deci predškolskog uzrasta. Omogućavaju im da, kombinovanjem teksta, slike, audio i video snimaka, zajedno sa odraslima ili drugom decom, kreiraju svoje digitalne priče

Story Jumper

Veliki broj vaspitača koristi StoryJumper, alat koji je zbog svoje jednostavnosti pogodan za rad i sa mlađom decom. Zahvaljujući jednostavnom okruženju ovog alata, predškolci mogu i samostalno napraviti digitalnu priču (naravno, uvek uz nadzor odraslih), a u biranju teme i sadržaja za nju, može ih ograničiti samo njihova mašta.

StoryJumper omogućava da u svoje priče postavimo fotografije dečjih likovnih radova ili ugradimo produkte govornog ili muzičkog stvaralaštva. Vaspitači deci pomažu da kreiraju sadržaj, zapisuju tekst koji deca osmisle, pomažu u pravljenju fotografija i usmeravaju ih kako da sadržaje postave na stranice digitalne knjige.

Alat nudi veliki izbor gotovih pozadina i likova koji se mogu personalizovati da budu u skladu sa našom pričom. Da bi dodala ilustracije, deca biraju slike sa panela i prevlače ih na stranicu digitalne knjige, postavljajući ih na pozadinu koju sami biraju. Manipulacija likovima – mogućnost njihovog kreiranja, pomeranja i menjanja veličine može dodatno podstaći decu u osmišljavanju priče.

menjajnje karaktera

Pored unošenja teksta, alat omogućava i snimanje glasa, dodavanje zvučnih efekata i/ili muzičkih podloga. Ova opcija je deci posebno interesantna i rado učestvuju u snimanju pratećeg teksta koji su sama osmislila ili biraju muzičku podlogu u skladu sa temom priče. Kreirana knjiga može se naknadno uređivati, sadržaji se mogu menjati, dodavati, brisati, što deci pruža mogućnost da se njihova priča razvija dalje ako imaju potrebu za tim. 

Kada je gotova, priču delimo jednostavnim slanjem linka, uz mogućnost da odaberemo publiku kojoj će biti dostupna (što je posebno korisno ako sadrži fotografije na kojima se vide deca). Pored mogućnosti kreiranja i objavljivanja svojih priča, na stranici StoryJumper Library deca mogu da čitaju priče koje su napravila druga deca, što ih takođe može inspirisati.

Posebno je korisno što StoryJumper podstiče socijalnu interakciju mogućnošću saradničkog kreiranja priča. Jedno dete ili jedna grupa dece mogu kreirati deo priče, odnosno jednu ili dve stranice digitalne knjige. Sa decom iz drugih vaspitnih grupa ili vrtića kreirali smo priče na različite teme, često pune obrta i iznenađenja, a deca su jedva čekala da se pojavi novi nastavak u zajedničkoj knjizi.

roditelj i dete Storz Jumper

Jednostavnim slanjem mejla pozivamo saradnike da učestvuju u kreiranju priče, a lako je uključiti i roditelje u ovaj proces. Time oni dobijaju mogućnost da i kod kuće, zajedno sa sa svojim detetom, uređuju knjigu, odnosno pojedine njene stranice. Ova mogućnost je posebno korisna sada, kada zbog pandemije roditelji nisu u mogućnosti da se uključe u neposredan rad u vrtiću.

StoryJumper sam koristila i za kreiranje edukativnih sadržaja, predstavljanje priča o temi/projektu, dečjih aktivnosti, radionica, priredbi, a i za kreiranje sadržaja namenjenih roditeljima ili kolegama. Ovako kreirane priče predstavljaju spoj analognog i digitalnog sveta i pomažu u promociji i dokumentovanju programa, što je od koristi deci, roditeljima i vaspitačima.

Jedna od kreiranih digitalnih priča

Tokom projekta “Veliki lov na biljke” kreirali smo digitalnu knjigu – deca, roditelji i vaspitači zajedno. Knjiga prikazuje praćenje procesa razvoja biljke, od klijanja semena do pojave stabaoca i listova. Kako deca uče najviše kroz sopstvene aktivnosti istraživanja, naša digitalna priča pokazuje i kako su deca, uz pomoć odraslih, otkrivala šta je važno za rast i razvoj biljke. Posebno im je bilo zanimljivo što su proces pratila i kod kuće i u vrtiću, a sve aktivnosti koje su se odvijale na oba mesta dokumentovali su fotografijama. Kada je knjiga završena, podelili smo je i drugoj deci u našem vrtiću. 

Razvojno primerena upotreba tehnologije omogućila je da deca jačaju svoje digitalne kompetencije u sigurnom okruženju, uz nadzor odraslih. Stvaranjem digitalnih priča deca su razvila svest da su oni autori i da postoji publika koja će njihove priče otkriti, kao i da je moguće birati sa kim ćemo deliti sadržaje koje smo zajedno stvorili. 

Kako su u priče unosili sopstvene ideje i kreativnost, deca su veoma ponosna na njih i one su im od posebne važnosti. Mogućnost kreiranja i deljenja sa drugima pokazala im je da mogu da uče sa i od drugih, kao i da mogu da nastave sa stvaranjem novih priča.

Iako ovakav način upotrebe savremenih tehnologija omogućava saradnju među decom i ima svoje pozitivne strane, treba ga koristiti samo kao jedan od mogućih sadržaja koje povremeno nudimo deci. Kroz ove i slične aktivnosti možemo ih usmeriti da tehnologije koriste pametno i kreativno, što je važno jer će one biti deo njihovih života i u budućnosti.

Ovde možete preuzeti uputstvo za korišćenje StoryJumpera:

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.6 / 5. Do sada ocenilo: 28

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.