Termini novih seminara

Prijava za oktobarski termin seminara je otvorena

U našoj ponudi možete da pronađete onlajn seminare za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Da biste lakše pronašli željene seminare podelili smo ih u određene grupe, prema sadržajima koje obrađuju i prema nameni seminara. Grupe su:

Kada kliknete na grupu seminara, prikazaće Vam se tabela sa određenim seminarima. Možete kliknuti na naziv seminara i otvoriće se detaljne informacije o svakom seminaru.

Takođe, napravili smo i poseban filter za pretragu seminara. Pa ako su vam ove tabele ispod prevelike, možete probati preko filtera da pretražite seminare. 

Spisak seminara

strelice

Vaspitni rad i dodatna podška u obrazovanju

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Vodič za čas odeljenjskog starešine

kat. br. 474
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje

kat. br. 158
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

kat. br. 121
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

kat. br. 41
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

kat. br. 231
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

kat. br. 328
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

 

Informatika, matematika i izborni predmeti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Građanskim vaspitanjem protiv opasnosti na internetu

kat. br. 331
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 340
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Izrada animacija i kviza u Skreču

kat. br. 359
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

 

Opšta pitanja nastave (metodika, didaktika … )

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustavnovi

kat. br. 503
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

kat. br. 523
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Osnove upravljanja obrazovno vaspitnim ustanovama

kat. br. 655
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

kat. br. 481
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Digitalni ugledni čas

kat. br. 506
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Mape uma u obrazovno vaspitnom procesu

kat. br. 592
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Organizacija i evaluacija rada obrazovno vaspitnih ustanova

kat. br. 651
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Blog kao osnovni digitalni alat zaposlenog u obrazovno-vaspitnim ustanovama

kat. br. 474
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 456
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Vodič za izradu testova znanja

kat. br. 485
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D

kat. br. 489
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija

kat. br. 585
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Priprema za čas zasnovana na ishodima

kat. br. 698
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

kat. br. 526
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda za podsticanje aktivnog učenja

kat. br. 452
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Predškolsko vaspitanja, prirodne nauke i umetnosti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

kat. br. 814
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Prirodni vrtić

kat. br. 861
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 860
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Virtuelni herbarijum

kat. br. 891
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

kat. br. 893
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

U našoj ponudi možete da pronađete onlajn seminare za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Da biste lakše pronešli željene seminare podelili smo ih u određene grupe, prema sadržajima koje obrađuju u prema nameni seminara. Grupe su: Kada kliknete na grupu seminara, prikazaće Vam se tabela sa određenim seminarima. Možete kliknuti na naziv seminara i otvoriće se detaljne informacije o svakom seminaru.

Takođe, napravili smo i poseban filter za pretragu seminara. Pa ako su vam ove tabele ispod prevelike, možete probati preko filtera da pretražite seminare. 

Spisak seminara

strelice

Vaspitni rad i dodatna podška u obrazovanju

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Vodič za čas odeljenjskog starešine

kat. br. 474
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje

kat. br. 158
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

kat. br. 121
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

kat. br. 41
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

kat. br. 231
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

kat. br. 328
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Informatika, matematika i izborni predmeti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Građanskim vaspitanjem protiv opasnosti na internetu

kat. br. 331
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 340
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Izrada animacija i kviza u Skreču

kat. br. 359
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Opšta pitanja nastave (metodika, didaktika … )

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustavnovi

kat. br. 503
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

kat. br. 523
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Osnove upravljanja obrazovno vaspitnim ustanovama

kat. br. 655
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

kat. br. 481
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Digitalni ugledni čas

kat. br. 506
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Mape uma u obrazovno vaspitnom procesu

kat. br. 592
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Organizacija i evaluacija rada obrazovno vaspitnih ustanova

kat. br. 651
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Blog kao osnovni digitalni alat zaposlenog u obrazovno-vaspitnim ustanovama

kat. br. 474
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 456
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Vodič za izradu testova znanja

kat. br. 485
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D

kat. br. 489
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija

kat. br. 585
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Priprema za čas zasnovana na ishodima

kat. br. 698
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

kat. br. 526
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda za podsticanje aktivnog učenja

kat. br. 452
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Predškolsko vaspitanja, prirodne nauke i umetnosti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

kat. br. 814
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Prirodni vrtić

kat. br. 861
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 860
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Virtuelni herbarijum

kat. br. 891
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

kat. br. 893
16 bodova

3000 dinara

1.10. – 14.10.
otvorena prijava