Termini novih seminara

Sledeći termin seminara je od 15. maja do 29. maja 2023.

.

U našoj ponudi možete da pronađete onlajn seminare za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Da biste lakše pronašli željene seminare podelili smo ih u određene grupe, prema sadržajima koje obrađuju i prema nameni seminara. Grupe su:

Kada kliknete na grupu seminara, prikazaće Vam se tabela sa određenim seminarima. Možete kliknuti na naziv seminara i otvoriće se detaljne informacije o svakom seminaru.

Takođe, napravili smo i poseban filter za pretragu seminara. Pa ako su vam ove tabele ispod prevelike, možete probati preko filtera da pretražite seminare. 

Spisak seminara

strelice

Vaspitni rad i dodatna podška u obrazovanju

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Vodič za čas odeljenjskog starešine

kat. br. 33
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje

kat. br. 158
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Podrška učenicima sa internalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 125
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Podrška učenicima sa eksternalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 124
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

kat. br. 121
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole

kat. br. 20
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

kat. br. 41
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj

kat. br. 171
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Humana škola-obrazovno-vaspitna ustanova kao životna zajednica

kat. br. 209
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

kat. br. 119
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

kat. br. 231
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju

kat. br. 257
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

kat. br. 328
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

 

Informatika, matematika i izborni predmeti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Građanskim vaspitanjem protiv opasnosti na internetu

kat. br. 331
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 340
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 379
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Izrada animacija i kviza u Skreču

kat. br. 359
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Izrada animativne pozorišne predstave i igrice u Skreču

kat. br. 358
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Kreiranje matematičkih zadataka po uzoru na PISA i TIMMS testiranje

kat. br. 417
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

 

Opšta pitanja nastave (metodika, didaktika … )

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustavnovi

kat. br. 503
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Grupni rad sa primenom veb alata

kat. br. 491
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vrednovanje rada učenika – put za razvoj i napredak

kat. br. 488
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

kat. br. 523
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove upravljanja obrazovno vaspitnim ustanovama

kat. br. 655
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

E-portfolio učenika i dece

kat. br. 524
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Književne radionice

kat. br. 927
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Savremeni pristupi nastavnom proučavanju proze

kat. br. 940
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Obrnuta učionica

kat. br. 640
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Od problema do rešenja – pedagoška istraživanja kao izazov savremene obrazovne metodologije rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 646
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

kat. br. 481
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Digitalni ugledni čas

kat. br. 506
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 1122
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja

kat. br. 748
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Mape uma u obrazovno vaspitnom procesu

kat. br. 592
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

kat. br. 639
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Organizacija i evaluacija rada obrazovno vaspitnih ustanova

kat. br. 651
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Digitalne priče i bajke

kat. br. 502
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Blog kao osnovni digitalni alat zaposlenog u obrazovno-vaspitnim ustanovama

kat. br. 474
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 456
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Upravljanje timovima

kat. br. 760
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Projektna nastava kao metod podučavanja u savremenim uslovima obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 701
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vodič za izradu testova znanja

kat. br. 485
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D

kat. br. 489
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo

kat. br. 482
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice

kat. br. 490
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija

kat. br. 585
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Podučavanje kojim se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja

kat. br. 675
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove rada na internetu i obrada teksta

kat. br. 654
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Priprema za čas zasnovana na ishodima

kat. br. 698
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Računarske kalkulacije i slajd prezentacije

kat. br. 725
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 519
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

kat. br. 526
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Internet učionica

kat. br. 556
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Nastava u oblaku

kat. br. 621
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda za podsticanje aktivnog učenja

kat. br. 452
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek

kat. br. 716
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Predškolsko vaspitanja, prirodne nauke i umetnosti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

kat. br. 814
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Prirodni vrtić

kat. br. 861
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 860
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Virtuelni herbarijum

kat. br. 891
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

kat. br. 893
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Muzika uz pomoć računara

kat. br. 1034
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Kako upotrebiti računar u organizaciji muzičko – scenskih događaja

kat. br. 1026
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

U našoj ponudi možete da pronađete onlajn seminare za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Da biste lakše pronešli željene seminare podelili smo ih u određene grupe, prema sadržajima koje obrađuju u prema nameni seminara. Grupe su: Kada kliknete na grupu seminara, prikazaće Vam se tabela sa određenim seminarima. Možete kliknuti na naziv seminara i otvoriće se detaljne informacije o svakom seminaru.

Takođe, napravili smo i poseban filter za pretragu seminara. Pa ako su vam ove tabele ispod prevelike, možete probati preko filtera da pretražite seminare. 

Spisak seminara

strelice

Vaspitni rad i dodatna podška u obrazovanju

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Vodič za čas odeljenjskog starešine

kat. br. 33
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje

kat. br. 158
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Podrška učenicima sa internalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 125
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Podrška učenicima sa eksternalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 124
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

kat. br. 121
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole

kat. br. 20
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

kat. br. 41
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj

kat. br. 171
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Humana škola-obrazovno-vaspitna ustanova kao životna zajednica

kat. br. 209
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

kat. br. 119
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

kat. br. 231
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju

kat. br. 257
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

kat. br. 328
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Informatika, matematika i izborni predmeti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Građanskim vaspitanjem protiv opasnosti na internetu

kat. br. 331
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 340
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 379
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Izrada animacija i kviza u Skreču

kat. br. 359
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Izrada animativne pozorišne predstave i igrice u Skreču

kat. br. 358
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Kreiranje matematičkih zadataka po uzoru na PISA i TIMMS testiranje

kat. br. 417
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Opšta pitanja nastave (metodika, didaktika … )

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustavnovi

kat. br. 503
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Grupni rad sa primenom veb alata

kat. br. 491
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vrednovanje rada učenika – put za razvoj i napredak

kat. br. 488
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

kat. br. 523
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove upravljanja obrazovno vaspitnim ustanovama

kat. br. 655
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

E-portfolio učenika i dece

kat. br. 524
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Književne radionice

kat. br. 927
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Savremeni pristupi nastavnom proučavanju proze

kat. br. 940
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Obrnuta učionica

kat. br. 640
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Od problema do rešenja – pedagoška istraživanja kao izazov savremene obrazovne metodologije rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 646
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

kat. br. 481
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Digitalni ugledni čas

kat. br. 506
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 1122
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja

kat. br. 748
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Mape uma u obrazovno vaspitnom procesu

kat. br. 592
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

kat. br. 639
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Organizacija i evaluacija rada obrazovno vaspitnih ustanova

kat. br. 651
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Digitalne priče i bajke

kat. br. 502
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Blog kao osnovni digitalni alat zaposlenog u obrazovno-vaspitnim ustanovama

kat. br. 474
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 456
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Upravljanje timovima

kat. br. 760
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Projektna nastava kao metod podučavanja u savremenim uslovima obrazovanja i vaspitanja

kat. br. 701
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Vodič za izradu testova znanja

kat. br. 485
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D

kat. br. 489
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo

kat. br. 482
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice

kat. br. 490
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija

kat. br. 585
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Podučavanje kojim se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja

kat. br. 675
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Osnove rada na internetu i obrada teksta

kat. br. 654
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Priprema za čas zasnovana na ishodima

kat. br. 698
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Računarske kalkulacije i slajd prezentacije

kat. br. 725
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 519
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

kat. br. 526
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Internet učionica

kat. br. 556
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Nastava u oblaku

kat. br. 621
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda za podsticanje aktivnog učenja

kat. br. 452
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek

kat. br. 716
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Predškolsko vaspitanja, prirodne nauke i umetnosti 

Kataloški broj, broj bodova

Cena kotizacije

Termin seminara
maj 2023

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

kat. br. 814
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Prirodni vrtić

kat. br. 861
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 860
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Virtuelni herbarijum

kat. br. 891
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

kat. br. 893
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Muzika uz pomoć računara

kat. br. 1034
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava

Kako upotrebiti računar u organizaciji muzičko – scenskih događaja

kat. br. 1026
16 bodova

3000 dinara

15.5. – 29.5.
zatvorena prijava