Napredovanje u pravcu direktora ustanove

Ovo je lep pravac i možemo reći veoma plemenit. Danas je prelazak sa pozicije vaspitača ili nastavnika na mesto direktora veliki korak. Kada stavite na tas šta sve gubite, a šta dobijate, možemo reći da je odluka plamenita, jer se na ličnom planu mnogo više gubi, ali je do dobra odluka jer želite da doprinesete razvoju ustanove. 

Sa ove pozicije je veći vaš uticaj na način rada ustanove i njen pravac kretanja. Samim tim je i veća odgovornost, ali to je cena vođstva. U obrazovnim ustanovama je ovde opet karakteristična situacija u odnosu na druge firme. Nastavnici se u svom formalnom obrazovanju nisu usmeravali u pravcu menadžmenta, liderstva, vođenja ustanove … 

Da biste ovo uspeli neophodno je da posedujete određena znanja i veštine. Ovde nećemo uzimati u obzir politički aspekt iako je on veoma dominantan, već ćemo se osloniti samo na profesionalizam. Voditi jednu obrazovnu ustanovu je možda najvažniji posao na svetu. Bar ga mi tako doživljavamo. Onaj ko je prvi među jednakima određuje put kojim će ići njegovi zaposleni (u ovom slučaju vaspitači i nastavnici), a pogotovo deca i učenici. 

Od njegovih odluka direktno zavisi njihovo obrazovanje i razvoj, a sutradan kada ti mladi ljudi postanu aktivni građani jednog društva, zavisiće i celo društvo. Možda ovo možemo reći za još mnoge profesije, ali dobro razmislite – direktor obrazovne ustanove je osoba čiji se rad ne vidi odmah, ali se vidi kroz nekoliko godina i  ima veliki odjek. 

Iz tog razlog osnovne osobine koje mora da ima direktor obrazovne ustanove su:

  • Liderstvo – mora da bude uzor svakom zaposlenom i da može da ih motiviše da rade što bolje i napreduju.
  • Meke veštine – mora da zna da komunicira sa svojim kolegama, da kada bude teško pruži empatiju, a kada sve ide kako treba mora da da podstrek. Lepa reč i gvozdena vrata otvara.
  • Vizionar – mora da vidi sliku svoje ustanove za pet godina. Pored toga što je jasno vidi, da vidi i plan kako da do nje dođe. Bez ove osobine, direktor će biti običan ćata.
  • Zaštitinik – ovo je danas posebno važno, jer se pred vrtiće i škole postavljaju svakakvi birokratski zahtevi koji traže od zaposlenih sve i svašta. Ovi zahtevi uglavnom dolaze od nadređenih ustanova (Školskih uprava, Ministarstva … ) i direktor mora da nađe način da zaštiti svoje zaposlene. 

Znajte da se mnoge od ovih veština ne uče u formalnom obrazovanju, a pogotovo ne na nastavničkim fakultetima, pa je tako neophodno ogromno stručno usavršavanje. I to ne samo pre dolaska na ovu funkciju, nego i tokom karijere direktora.

Jer, ako se direktor ne usavršava, zašto bi to radile njegove kolege?

direktor

Kada kažemo „stručno usavršavanje“, ovde ne mislimo na ono što nam uglavnom padne na pamet, a to su akreditovani seminari. Oni jesu važni, pogotovo jer postoje i seminari koji su namenjeni rukovodećim kadrovima, ali ovde akcenat na stručno usavršavanje treba staviti na sledeće aspekte:

  1. Konferencije – i to ne onlajn konferencije, već konferencije uživo, na nekim izolovanim mestima na koje će doći istomišljenici. Snaga ovih konferencija je prvenstveno u networkingu, odnosno umrežavanju i razmeni ideja, pa tek onda u slušanju dobrih predavanja. Svaki direktor, ili onaj ko želi da bude direktor, mora da posećuje konferencije koje nisu samo iz njegove struke, nego i iz oblasti poslovanja, privrede, marketinga, komunikacija, odnosa sa javnošću …
  2. Knjige – ma koliko mi nastavnici voleli da čitamo, naša literatura se uglavnom zasniva na onome što nas interesuje iz naše struke. Za napredovanje, a pogotovo za usavršavanje u pravcu lidera ustanove, neophodno je da čitate knjige velikih poslovnih ljudi. To mogu biti biografije ili studije slučajeva velikih lidera i kompanija. (Dizajn tinking, Lideri jedu poslednji, Umetnost pobede …)
  3. Blogovi drugih lidera – uspešni poslovni ljudi često dele svoja iskustva sa drugima kroz svoje blogove ili društvene mreže. Linkdin je jedna od društvenih mreža na kojoj se okupljaju uspešni poslovni ljudi i preduzetnici pa ćete tu sigurno pronaći nešto korisno. Zapratite nekog i pratite njegov rad. (Valentin Kuleto, Srđan Verbić, Zoran Milojević, …)

Našem obrazovnom sistemu je potrebno mnogo više kvalitetnih direktora i lidera. Ne ustručavajte se da se usavršavate u ovom pravcu i da vodite neku obrazovnu ustanovu.