Ocenite svoj uspeh u vreme onlajn nastave

Iako se još uvek nije završila ova školska godina i onlajn nastava, ipak možemo proceniti da li smo dobro radili i koliko smo bili uspešni. Kod redovne „oflajn“ nastave uspeh rada škole i svih njenih činilaca moguće je proceniti na osnovu nekih parametara (standarda) i moguće je zaključiti šta je kvalitetan rad. Tako je i u slučaju onlajn nastave, jer postoje neki parametri koji govore da smo radili kako treba i da je sve funkcionisalo u organizaciji. Ovi parametri su dati na osnovu iskustva rada OKC-a, poznavanja organizacije rada škola i onlajn didaktike. Ovde namerno koristimo reč parametri, ali su ovo u stvari standardi koje svaki činilac u školi treba da dostigne. 

Predstavićemo vam opis poslova svih činilaca u radu škole u slučaju realizacije onlajn nastave, odnosno kako bi svi trebalo da funkcionišu. Na osnovu toga moći ćete da ocenite rad vaše ustanove i dobijete prosečnu ocenu. Budite objektivni i ocenite realno 🙂

Opisi poslova pojedinih činilaca u obrazovnom procesu slede: 

Školska uprava

Školska uprava je u vreme onlajn nastave komunicirala sa školama i nastavnicima putem svojih komunikacionih kanala: veb-sajta i imejl njuzletera. Kreirala je redovne njuzletere koje je slala školama (ili direktno nastavnicima koji su pretplaćeni na njuzleter ŠU), a škole su ih prosleđivale nastavnicima. U tim njuzleterima je reč načelnika koji je ohrabrivao kolege nastavnike i direktore, zahvaljivao se na uspešnom radu, davao osvrt na uspešnu realizaciju jedne po jedne faze rada. Pored reči načelnika u njuzleteru je data i statistika o uspešnosti rada, procenti ispunjenosti zadataka i primeri dobre prakse. 

Na sajtu su obljavljivane detaljnije informacije o svim dešavanjima, postavljana je baza dobrih primera kolega za te školske uprave.

Ocenite rad vaše školske uprave:

Zapamtite ocenu kojom ste ocenili rad vaše Školske uprave

Direktor škole/predškolske ustanove

Direktor vaše škole je na početku oformio tim koji je vodio školu, nastavnike, učenike kroz vanredno stanje, odnosno onlajn nastavu. Svako u timu je dobio svoja zaduženja  i ta informacija je javno dostupna kao bi nastavnici i učenici znali kome da se obrate za pomoć. Direktor je sve imejlove koji su stizali iz ŠU i MP filtrirao, pregledao i prepravio/prilagodio svom kolektivu i tako ih slao kolegama sa jasnim koracima šta da rade. Sa timom je komunicirao preko onlajn servisa za viđenje timova, organizaciju zadataka (Trello, Asana). Sve aktivnosti su beležene na ovim servisima kako ne bi bilo propusta i kako bi naknadno mogla da se uradi analiza i naprave izmene po LEAN modelu. 

Direktor se nastavnicima obraćao imejlom dva puta nedeljno. Jednom u ponedeljak da obavesti nastavnike o radu u tekućoj nedelji, da im predstavi plan i da smernice na šta da obrate pažnju. Drugo obraćanje je takođe preko imejla, ali video porukom u petak. Nasnimio je video klip u kome se obraća kolegama i daje osvrt na rad u prethodnoj nedelji. Zahvalio bi se nastavnicima, posebno pohvalio najaktivnije, najvrednije, najproduktivnije (svake nedelje druge zbog motivacije), poželeo svima prijatan vikend u kome treba da se malo odmore i posvete se sebi i svojim porodicama, jer je svestan da tokom nedelje puno vremena provode kreirajući nastavne materijale za onlajn nastavu.  

Direktor je organizovao Nastavnička veća jednom mesečno preko Zoom ili Meet aplikacije za video konferenciju. Tada je istovremeno okupio sve nastavnike i uživo razmenjivao informacije, donosio odluke i zaključke. Na veb sajtu škole, Fejsbuk stranici i Instagram nalogu, javno je pohvaljivao najkreativnije i najvrednije nastavnike te nedelje. 

Roditeljima učenika se obraćao takođe preko video poruke, koja je distribuirana preko kanala odeljenjskog starešine. U toj poruci je davao podršku roditeljima, davao informacije o radu škole, planovima i pravilima rada, onlajn nastave i ocenjivanja. 

Ocenite rad vašeg direktora:

Zapamtite ocenu kojom ste ocenili rad vašeg direktora

Pedagog

Pedagog je na početku, na osnovu svog iskustva, odnosno poznavanja kolektiva, podelio nastavnike u tri grupe:

  • oni koji se veoma teško snalaze sa računarima, programima, internetom,
  • oni koji su sa srednjim poznavanjem rada na računaru, onlajn nastave, upotrebe telefona u nastavi, 
  • oni koji su informatički veoma sposobni.

Svakoj grupi posebno je slao imejl poruke jednom nedeljno sa savetima i podrškom, odnosno uputstvima kako da rade. Davao je didaktička uputstva, predstavljao nastavne metoda za rad u onlajn nastavi, upoznavao nastavnike sa onlajn metodama provere postignuća. Kreirao bi zbirku onlajn nastavnih metoda karakteirstičnu za školu i određene oblasti, predmete … Analizirajući rad kolega, spajao je nastavnike u parove, odnosno nastavnike koji su veoma familijarni sa računarom, internetom i tehnikom, sa onima koji to nisu. Takođe, parove bi činile i kolege sa velikim iskustvom i kolege početnici. 

Radio je na razvijanju međusobne saradnje i razvijao međuljudske odnose u onlajn okruženju. Davao je primere organizacije rada u drugim obrazovnim sistemima, u državama koje su naprednije i analizirao njihov rad, odnosno pokušao da ga primeni u svojoj školi. Od sebe je napravio instituciju koja je podrška nastavnicima, kojoj mogu da se obrate u toku onlajn nastave kako bi dobili neophodnu pomoć. 

Odradio je mini-istraživanje sa kolegama, napravio onlajn upitnik koji je distribuirao imejlom, oformio je fokus grupe sa kojima je razgovarao putem video konferencije, odradio nekoliko intervjua i na osnovu tog istraživanja napravio izveštaj/analizu rada škole za vreme onlajn nastave. Na osnovu tog izveštaja kasnije će se donositi odluke za uvođenje promena u radu škole. 

Ocenite rad vašeg pedagoga:

Zapamtite ocenu kojom ste ocenili rad vašeg pedagoga

Psiholog

Vaš psiholog je bio veoma aktivan. Komunicirao je sa nastavnicima i sa učenicima preko odeljenjskih starešina ili direktno preko imejla, porukama na mesindžeru, viberu ili instagramu. Kreirao je podsticajne sadržaje, delio primere dobre prakse, pronalazio relaksirajuće sadržaje, preporučivao muziku, filmove, knjige, igrice …

Kolegama je na zatvorenoj Fejsbuk grupi ili na Viber grupi delio zanimljive sadržaje, slao motivacione video materijale, priče, slike, smirivao strasti i nesuglasice izazvane trenutnom situacijom. Delio je informacije iz vašeg grada u vezi Covid-19 virusa, prilagodio ih jeziku učenika, analizirao ih i predstavljao sa optimističkim stavom. Delio je savete, tehnike i metode kolegama i učenicima o tome kako da zaštite sebe od previše informacija i sačuvaju zdravlje i bistar um. 

Ocenite rad vašeg psihologa:

Zapamtite ocenu kojom ste ocenili rad vašeg psihoiloga

Pedagoški savetnik (samostalni, viši, visoki)

i/ili najbolji nastavnici Srbije, bivše Jugoslavije, MIE Experti, onlajn moderatori ZVKOV-a, ZUOV-a, digitalni ambasadori … (ako ih imate u vašem kolektivu)

Ovde njih posebno izdvajamo, jer to su zaposleni koji imaju više iskustva, znanja i veština za rad u sistemu obrazovanja. Zvanja koja su stekli, stekli su na osnovu svojih kvaliteta i procedura prema Pravilniku o SU i na drugim konkursima i oni su veliki oslonac direktoru i nastavnicima. 

Oni su prirodno preuzeli ulogu lidera u svojim većima ili u školi. Pomagali su članovima svojih veća oko konkretnih problema, pripreme nastave, problema sa učenicima prepisivačima… Kreirali su bazu onlajn resursa koju su drugi nastavnici mogli da koriste. Savetovali su direktora, zamenika, pedagoga u vezi rada sa nastavnicima. Filtrirali su nastavne sadržaje koje su nalazili na internetu, analizirali TV lekcije sa RTS planete, stavljali akcenat na dobre i loše strane tih lekcija i predstavljali ih kolegama. 

Bili su u timu škole za organizaciju onlajn nastave, predlagali su određene veb-alate i programe za rad (servise za onlajn učionice, veb-alate za predstavljanje sadržaja ili za procenu postignuća, ocenjivanje, …). Analizirali su upotrebu ovih alata i napravili izveštaj na osnovu koga će se sledeće godine škola pripremati za sličnu situaciju. 

Ocenite rad pedagoškog savetnika:

Zapamtite ocenu kojom ste ocenili rad vašeg kolega pedagoškog savetnika

Nastavnici

Nastavnici su aktivirali svoje onlajn učionice, prostore, blogove, grupe na društvenim mrežama, odnosno sve ono što su pripremali kroz razne oblike stručnog usavršavanja. Pohađajući onlajn seminare stekli su znanje i razvili veštine za korišćenje onlajn učionica. Krenuli su sa izradom onlajn nastavnih materijala, ali su ubrzo shvatili da je nemoguće samostalno kreirati toliku količinu kvalitetnih onlajn nastavnih materijala, pa su se udružili sa kolegama. 

Sa kolegama koji predaju iste predmete, napravili su zajedničku onlajn učionicu i tu upisali sve učenike. Napravili su raspored ko će koju nastavnu jedinicu da obradi i postavljali je svim učenicima, pa su na taj način imali više vremena da naprave kvalitetne sadržaje. 

Prilikom izrade nastavnih materijala, pored teksta i slika, iskoristili su svoje znanje koje su steki na onlajn seminarima i napravili video lekcije, digitalne priče i bajke i elektronskr testove. Istraživali su nove veb-alate za nastavu, pratili vebinare i naučeno odmah primenjivali u svom radu. 

Ocenite rad nastavnika:

Zapamtite ocenu kojom ste ocenili rad nastavnika

Zaključak?!

Ovo iznad su sve faktori koji utiču na kvalitetan rad škole ili druge obrazovne ustanove. Međusobno utiču jedni na druge, a svi zajedno utiču na kvalitetan obrazovni proces koji učencima treba da omogući kvalitetno obrazovanje. Ako ste zaposleni u ŠU ili ste direktor, pedagog, nastavnik, … znate kako ste radili i kako su ostali u vašoj školi radili. Ako su ocene iznad ocene 3, onda je vaša škola ustanova koja ima odličan menadžment, odličan kadar, spreman da se prilagodi i da svojim učenicima pruži kvalitetno obrazovanje. 

Saberite sve ocene koje ste dali (u slučaju da u vašoj školi nema pojedine institucije onda preskočite) i podelite sa brojem ocena, odnosno izračunajte prosečnu ocenu.

Nadamo se da ste postigli odličan uspeh 🙂

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 3 / 5. Do sada ocenilo: 2

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.