Onlajn stručni skup

Digitalno nasilje u ustanovi, od prevencije do rešenja

Situacija 3

Molimo Vas da ispratite situaciju koja se desila u školi i da probate da odgovorite na pitanja, odnosno da odlučite kako biste Vi reagovali u datim situacijama. Važno je da znate da nasilje treba najpre sprečiti i preduzeti određene korake. Često nas ljudske osobine usmeravaju u jednom pravcu, a pravni akti u drugom … pa je veoma važno da se kroz ove situacije krećete sa iskrenim odgovorima. 

Vaša rešenja su potpuno anonimna, mi ne možemo znati šta ste Vi odgovarali (a to i nije cilj ove vežbe). Na kraju celokupne vežbe, klilknite na dugme i otvoriće se anonimni upitnik sa pitanjem do kog rešenja ste došli. Svi učesnici onlajn stručnog skupa će popunjavati ovaj upitnik i nama je bitno zbirno rešenje, ne pojedinačno. 

Uživajte …