Poštovani učesnici,

U nastavku vas očekuje mali poklon koji smo pripremili za vas nakon pohađanog onlajn stručnog skupa

„Digitnalno nasilje u ustanovi – od prevencije do rešenja“.

Nadamo sa da će vam ovi materijali koristiti u daljem radu.

Do nekog sledećeg onlajn viđenja.

OKC