Uz seminar besplatan akreditovan stručni skup

(ponuda važi od termina mart 2023)

Novim Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanju nastavnika, vapitača i stručnih saradnika, definisano je obavezno stručno usavršavanje koje se sastoji od internog (u ustanovi) i eksternog (van ustanove). Što se tiče obaveza stručnog usavršavanja van ustanove, tokom jedne školske godine zaposleni je dužan da pohađa: 

  • jedan akreditovan seminar
  • jedan akreditovan stručni skup

Obrazovno kreativni centar ove školske godine ima akreditovanih 70 onlajn seminara i 2 stručna skupa. Za škole i predškolske ustanove imamo potpun komplet kvalitetnog stručnog usavršavanja.

Posebna ponuda za škole ili vrtiće

Za prolećni termin onlajn seminara pripremili smo poseban paket za škole i predškolske ustanove. Ustanova koja odabere jedan od naših akreditovanih onlajn seminara, dobiće i akreditovan stručni skup besplatno za svoj kolektiv. 

S obzirom na to da imamo veliki broj seminara, ovo ne znači da se morate opredeliti za jedan seminar i da ceo kolektiv pohađa jedan seminar, već možete kolegama ponuditi da odaberu koji god seminar žele iz naše ponude. Tako je moguće da kolektiv iz vaše škole ili vrtića pohađa nekoliko seminara i da je najmanji broj iz škole 30 učesnika i za sve te učesnike obezbedićete besplatan stručni skup. 

Detaljnu ponudu naših akreditovanih seminara možete pogledati na sledećem linku:

Ove školske godine imamo i dva akreditovana stručna skupa/tribine. Jedan stručni skup je akreditovan za realizaciju u ustanovi, a drugi za realizaciju preko interneta. U pitanju su:

  • Didaktika časa sa upotrebom IKT-a u nastavi (link do akreditacije) – realizacija u ustanovi
  • Digitalno nasilje u ustanovi – od prevencije do rešenja (link do akreditacije) – realizacija preko ZOOM platforme

Kako da se prijavimo za besplatan stručni skup?

Dovoljno je samo da koordinator tima za stručno usavršavanje u vašoj ustanovi (ili pedagog, direktor … ) pošalje imejl na info@okc.rs sa informacijom da želite da prijavite kolege iz vaše škole/vrtića na neke od naših seminara i da ste zainteresovani da kod vas u školi ili vrtiću organizujemo besplatan stručni skup. 

Ono što dodatno možemo da organizujemo, kao pogodnost za škole sa manjim brojem zaposlenih ili za škole koje nemaju dovoljan broj zainteresovanih, je da grupu za seminare formiramo iz dve škole iz istog mesta. Nije neophodno da iz jedne škole ili vrtiće bude 30 učesnika, već je moguće da učesnici budu iz dve različite škole. 

Sledeći termin onlajn akreditovanih seminara je od 6. do 20. marta (nakon toga biće i aprilski termin), a što se tiče realizacije stručnog skupa, organizovaćemo prema međusobnom dogovoru. 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: info@okc.rs ili 0638866534