Kao što smo napisali, u planu je da naš novi sajt ima i sekciju Komentari učesnika OKC onlajn seminara. Vi ste nam slali komentare u evaluacionim upitnicima, ali oni su anonimni i nema smisla da ih tako postavimo na sajt.  

Molimo Vas da odvojite minut vremena i date nam  komentar o OKC-u, odnosno o našem radu. To se može odnositi na seminare, na komunikaciju, administraciju, uslugu koju nudimo, OKC tim … bilo šta. Važno je da taj komentar na bude previše dugačak. 

Komentar može da bude i pozitivan kao podrška, ali može da bude i skretanje pažnje na nešto što ne radimo kako treba kako bismo to unapredili. Za to nam je potrebno Vaše ime i prezime i imejl (da bismo bili sigurni da ste to Vi), sličica i kratak komentar.

Evo primara kako bi to izgledalo na našem sajtu:

Milica Milić

nastavnica razredne nastave OŠ Vuk Karadžić, Pirot

Rad sa OKC-om je promenio moj pogled na svet stručnog usavršavanja. Seminari su takvi da nude kvalitetne sadržaje, jako korisna rešenja i materijale koji su odmah primenjivi u praksi. 

Petar Petrović

pedagog SŠ Nikola Tesla, Novi Pazar

Seminari nakon kojih sam unapredio svoj rad sa kolegama i učenicima. Sadržaji aktuelni, inovativni, a način rada je bez tenzija i opterećenja sa stručnim moderatorima. 

 Vaš komentar možete poslati jednostavno preko obrasca koji se nalazi ispod. Samo popunite i pažljivo napišite svoju imejl adresu da bismo mogli da Vas kontaktiramo.