Digitalne priče i bajke

Kataloški broj: 502
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Digitalne priče i bajke iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Seminar o video-prezentacijama i još ponečemu omogućiće Vam ovladavanje osnovnim veštinama u izradi različitih materijala za digitalno i onlajn učenje.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem mladih, ali i onima koji žele da razvijaju svoje veštine u prezentovanju ličnih sadržaja s primenom IKT-a.

Seminar je prevashodno namenjen:

 • Vaspitačima u predškolskoj ustanovi.
 • Nastavnicima razredne i predmetne nastave
 • Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta.
 • Nastavnicima fakultativnih i izbornih predmeta.
 • Stručnim saradnicima.
 • Direktorima škola i predškolskih ustanova.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za uspešno realizaciju seminara, nisu neophodna značajna dodatna predznanja polaznika. Dovoljno je da poseduju osnovna informatička znanja u vezi sa korišćenjem interneta i računara (komunikacija putem imejla i pretraživanje sadržaja na internetu), a sve ostalo naučiće tokom realizacije programa obuke.

O seminaru

Seminar je nastao na osnovu sagledane potrebe nastavnike da kroz svoj rad aktivno koristi digitalne medije u procese učenja. Iako se sa stanovišta razvojne psihologije karaktiristike učenika u procesu učenja, nisu značajno promenile pod uticajem stalnog društvenog razvoja, ono što se značajno promenilo je taj „interfejs“ putem koga se omogućava proces učenja. I kako bismo obezbedili taj kvalitetan „interfejs“ i odgovorili potrebama današnjeg učenika, pripadnika generacije „zumera“, neophodno je stalno stručno usvršavamo. Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici poseduju već značajna znanja u oblasti didaktike i metodologije rada, a ono što im nedostaje je razumevanje i poznavanje računarskih softvera, kreiranih ili prilagođenih za primenu u nastavnom procesu.

Ideja ovog seminara jeste da se nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima približe mogućnosti određenih računarskih softvera i da se osposobe za njihovo korišćenje u izradi digitalnih nastavnih materijala.

Uvođenje digitalnih priča u proces učenja nije novina, iako se u novije vreme značajnije govori i razmatra uticaj metode „pričanja priča“ na pobuđivanje pažnje i percepciju ciljne grupe kojoj se obraćamo. U tradicionalnoj nastavi, nastavnici su pribegavali tehnici verbalnog pričanja nastavnog sadržaja u formi narativnih priča, uz eventualne ilustracije iz skromno opremljenih medijateka. Danas, zahvaljujući brojnim računarskim softverima, ali i internetu, moguće dizajnirati i projektovati digitalne priče, na mnogo jednostavniji, ali i kvalitetniji način, tako da one pobuđuju značajnije angažovanje svih čula, a mogu obezbediti i interaktivnost.

Teme seminara

Tema 1 - Digitalne priče i bajke u nastavnom procesu

Kroz prvu temu sagledaćemo  prednosti, mogućnosti i opravdanost primene digitalnih priča u procesu učenja, ali i dati brojne primere njihove primene u realizaciji različitih nastavnih predmeta. U ovoj temi upoznaćemo sa fazama u njihovoj izradi i procesima koji se odvijaju unutar njih.

Tema 2 - Izrada audio i vizualnih elemenata

U drugoj temi na seminaru upoznaćemo se sa dva računarska programa, pomoću kojih ćemo kreirati audivne i vizualne elemente digitalnih priča i osposobiti za njihovo čuvanje i projekciju kao nezavisnih elemenata.

Iako danas postoje brojni računarski softveri za snimanje audivnih sadržaja, posebnost softvera koji ćemo na seminaru koristiti je u njegovim alatima koji nam omogućavaju značajno editovanje snimljenog zvuka (skraćivanje, umnožavanje, uklanjanje pozadinske buke i drugo).

Softver koji ćemo koristiti za izradu vizualnih elemenata ima rasprostranjenu upotrebu među korisnicima, zbog svih njegovih mogućnosti u pogledu obezbeđivanja kvaliteta prezentovanja različitih sadržaja.

Tema 3 - Montaža i uređivanje video materijala

U trećoj temi upoznaćemo sa radom u još jednom računarskom softveru, pomoću koga ćemo objediniti kreirane auditivne i vizualne elemente digitalne price u video format.

Posebnost ovog programa, je takođe u njegovim alatima za editovanje snimljenih materijala (skraćivanje, isecanje suvišnih delova/kadrova, umnožavnje i dodavanje kadrova, manipulacija zvukom u smislu uvođenja zamene za kompletan ili deo postojećeg audio sadržaja, dodavanje teksta, podnaslova i drugo).

Tema-4

Tema 2 - Izrada audio i vizualnih elemenata

U drugoj temi na seminaru upoznaćemo se sa dva računarska programa, pomoću kojih ćemo kreirati audivne i vizualne elemente digitalnih priča i osposobiti za njihovo čuvanje i projekciju kao nezavisnih elemenata.

Iako danas postoje brojni računarski softveri za snimanje audivnih sadržaja, posebnost softvera koji ćemo na seminaru koristiti je u njegovim alatima koji nam omogućavaju značajno editovanje snimljenog zvuka (skraćivanje, umnožavanje, uklanjanje pozadinske buke i drugo).

Softver koji ćemo koristiti za izradu vizualnih elemenata ima rasprostranjenu upotrebu među korisnicima, zbog svih njegovih mogućnosti u pogledu obezbeđivanja kvaliteta prezentovanja različitih sadržaja.

Tema-4

Tema 4 - Konkretizacija sadržaja programa obuke

U ovoj temi očekuje nas sagledavanje mogućnosti deljenja kreiranih materijala sa učenicima u uslovima onlajn učenja.

Takođe, ova tema biće posvećena i analizi i vrednovanju kvaliteta digitalnih materijala za primenu u nastavnom procesu.

Ishodi seminara

Po završenoj obuci bićete u stanju da:

 • samostalno kreirate vizualne i auditivne elemente, koje možete primenjivati kao nezavisne elemente,
 • koriste alate za editovanje audio i video zapisa,
 • samostalno kreirate digitalne priče u video formatu, na osnovu nastavnih sadržaja iz programa nastave i učenja,
 • koristi lični Jutjub kanal za deljenje kreiranih materijala i njihovo embedovanje (ugrađivanje) u onlajn prostor za učenje na daljinu,
 • priprema, organizuju i realizuju čas sa upotrebnom multimedijalnih sadržaja.

Autori seminara

Marija Stošić

Marija Stošić

Pedagoški savetnik

Po završenom formalnom školovanju na Učiteljskom fakultetu, nastavila je sa stalnim stručnim razvojem kroz učešće u brojnim programima za obrazovanje i razvoj nastavnika. Samostalno je objavili brojne primere iz profesionalne prakse, a bila je i učesnik Međunarodne konferencije u Valensiji gde ju je odveo njen rad u oblasti digitalnog i onlajn učenja.

Dugogodišnji je saradnik Obrazovno-kreativnog centra Bor, putem koga realizuje akreditovane obuke za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike iz Srbije i Crne Gore, a od skora i saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, odsek za pedagogiju, preko čijeg centra je dobila akreditaciju za još dva programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Ističući značaj uključivanja nastavnika/vaspitača u reforme obrazovanja i vaspitanja, kao portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije govorila je na brojnim naučnim i stručnim skupovima, a njena razmatranja nalaze se zapisana i publikovana su u knjizi „Reforma gimnazija ili „Bolećiva praznina“ uz dr Olgu Četverikovu i druge autore.

Autor je nekoliko objavljenih priručnika za nastavnike, saradnik ZUOV-a i Instituta za moderno obrazovanje, nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih posebno izdvaja priznanje za stručnost i primenu inovacija u nastavi dela kompanije Mikrosoft (Microsoft  Education), ali ono što ističe kao posebnu vrednost svoga rada su rezultati njenih učenika. 

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Reč je zapravo o tehnici plasiranja nastavnih sadržaja s primenom IKT-a. Glavna odlika digitalnih priča je njihova narativnost, koja uz auditivne i vizualne elemente treba da obezbedi značajniji čulno – perceptivni podražaj, ali i da utiče na pažnju učenika u procesu učenja i njegovo veće angažovanje.

osnovi programa je izrada digitalnih priča i bajki i njihova primena u procesu učenja, ali ćete kroz program obuke naučiti i da:

 • kreirate, izrađujete i uređujete prezentacije, video i audio prezentacije u skladu sa standarima kvaliteta obrazovne tehnologije,
 • kreirate audio i/ili video tutorijele za primenu u procesu učenja,
 • da uređujete vizualnu podlogu koju možete kasnije koristiti i za izradu drugih materijala (slika, postera, kalendara i sličnog),
 • da dolazite do željenih fontova koje možete koristiti i za izradu školskog časopisa, brošura, plakata, pozivnica i drugog,
 • obrađujete i editujete video zapise koje ste napravili pomoću računara, telefona ili video kamere,
 • da kreirane materijale delite onlajn putem sa vašim učenicma/decom i kolegama,
 • i drugo.

Kreirane digitalne materijale možete koristitu u učionici u neposrednom radu sa učenica, ali i u onlajn okruženju. Digitalne priče su odličan alat za onlajn učenje.

Osim u nastavi, pogodne su i za realizaciju vannastavnih aktivnosti, projektnih aktivnosti, rad sekcija, stručnih timova…, ali i za predstavljanje ličnog rada nastavnika na stručnim i drugim skupovima, konferencijama, tribinama i dr.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Zadatke na seminaru ne možete realizovati pomoću pametnih telefona, ali pomoću njih možete pratiti sadržaje programa obuke.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla i slično). To je neophodno za početak. Tokom seminara koristićemo MS PowerPoint koji je deo MS Office paketa i druge računarske softvere koje ćete tokom realizacije programa, uz podršku i pomoć moderatora, uspešno instalirati na vaš računar. Pomenuti softveri su besplatni i pouzdani za korišćenje i po završetku seminara ostaće vam na raspologanaganju za korišćenje, sve do njihovog fizičkog uklanjanja.

Nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste apsolutno neupućeni u svet računara. Seminar nije tehnički zahtevan, a tu su i pojašnjenja na seminaru koja će pomoći da pojedine začkoljice prevaziđete. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji