Digitalni marketing u obrazovno vaspitnoj ustanovi

Kataloški broj: 503
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar na kojem ćete u potpunosti ovladati tajnama tehnika digitalne promocije – ispitivanjem tržišta, kreiranjem sajta i marketingom na društvenim mrežama.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima koji žele da nauče osnove promocije preko rezličitih digitalnih komunikacionih kanala:

 • Nastavnicima razredne nastave koji žele da pokretanjem sajta predstave svoje ugledne i ogledne časove.
 • Nastavnicima predmetne nastave koji projektne zadatke sa učenicima mogu da predstave kroz blog članke
 • Stručnim saradnicima radi pokretanja onlajn istraživanja o preferencijama učenika.
 • Vaspitačima radi predstavljanje rada PU preko biznis profila na društvenim mrežama i uspostavljanje brze i efikasne komunikacije sa roditeljima
 • Direktorima radi pokretanja digitalne maketing kamanje škole obrazovne ustanove i predstavljanje iste na mreži.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar nije potrebno nikakvo predznanje, osim poznavanja osnovnog rada na računaru. Sve što je potrebno jeste želja da se otkriju tajne digitalne promocije.

O seminaru

Seminar će vam pomoći da sprovedete digitalnu kampanju u vašoj obrazovnoj ustanovi. Stećićete znanja i veštine kopivrajtinga i otkriti osnove SEO optimizacije. Generacije koje dolaze i njihovi roditelji su stalno na društvenim mrežama najbolji način da im se približite je da vaša obrazovna institucija postane aktivna na mreži, objavljuje postve o projektima i šeruje informacie budućim korisnicima.

Teme seminara

Tema 1 - Osnove digitalnog marketinga

U prvoj temi  saznaćete kako se marketing manjao od tradicionalnog do digitalnog, zašto je važno određenu obrazovnu instituciju promovisati online i na koji način. Naučićete kako da sprovedete onlajn istraživanje tržišta pomoću gugl ankete.

Tema 2 - Tržište, segmentacija tržišta i marketing plan

Ova tema vas vodi kroz strateški marketing i planiranje. Naučićete kako da tržište podelite na delove/segmente na osnovu pojedinih kriterijuma. Kroz praktičan zadatak formiraćete ček listu idealnog učenika i  kreirati efektne propagandne apele. 

Tema 3 - Kanali i sredstva digitalnog marketinga

U ovoj temi očekuju vas praktični sadržaji i uputstva kako da kreirate sajt u svrhu digitalne marketing kampanje. Naučićete osnove kopivrajtinga i seo optimizacije.

Tema 2 - Tržište, segmentacija tržišta i marketing plan

Ova tema vas vodi kroz strateški marketing i planiranje. Naučićete kako da tržište podelite na delove/segmente na osnovu pojedinih kriterijuma. Kroz praktičan zadatak formiraćete ček listu idealnog učenika i  kreirati efektne propagandne apele. 

Ishodi seminara

Po završetku seminara svaki učesnik seminara biće u stanju da:

 • navede i objasni različite vrste digitalnog marketinga,
 • objasni plaćeno reklamiranje u rezultatima pretraga na pretraživaču,
 • formira anketna pitanja i anketu postavi na gugl disku,
 • izvršie segmentaciju tržišta i utvrdi ciljnu grupu;
 • kreira marketing plan,
 • formira strategiju i vodi marketing kampanju u obrazovno vaspitnoj instituciji,
 • razlikuje različite digitalne kanale koji se koriste u digitalnom marketingu,
 • razlikuje različite društvene mreže, razume njihove specifičnosti ali i ograničenja u smislu oglašavanja i marketinga,
 • kreira adekvatne sadržaje za internet promovisanje (škole, projekata i sl.),
 • kreira sajt kao osnovno sredstvo digitalnog marketinga,
 • koristi Copywriting marketinške alate i SEO.

Autori seminara

Nataša Jankuloski

Nataša Jankuloski

Diplomorani ekonomista koji se aktivno bavi obrazovanjem od 2006. god. Nastavnica je stručnih predmeta u Tehničkoj školi u Knjaževcu. Ponosni član OKC tima dugi niz gdina. Autor i moderator tri OKC onlajn akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete. Aktivni karijerni praktičar i autor brojnih priručnika, članaka, blogova i nastavnih materijala. Nataša je radoholičar i večiti optimista koji u svakoj promeni vidi mogućnost.

Zlatica Gerov

Zlatica Gerov

Master inženjer mašinstva za upravljanje i primenjeno računarstvo. U obrazovanju je još od 1989. godine, kao nastavnika stručnih predmeta mašinske struke i informatičkih predmeta. Od 2013. godine radi u zvanju pedagoški savetnik, a član je OKC tima i radi na seminarime još od 2016. godine.
Danas ima tri akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete i sve ih realizuje pod okriljem OKC-a. Osim toga što je autor/moderator svojih seminara, radi i na instrukcionom dizajnu, superviziji, evaluaciji i praćenju toka rada drugih autora/moderatora.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Digitalni marketing pruža mogućnost praćenja i merenja efekata uspešnosti, preciznog definisanja ciljne grupe. Obuhvat digitalnog marketinga se meri milionima korisnika. Digitalni marketing daje mogućnost izbora različitih kanala za prenos poruka, ne zahteva velika ulaganja, moguća je direktna komunikacija sa publikom i dolaženje do korisnih informacija za unapređivanje poslovanja, što daje najveću prednost digitalnom marketingu.

Digitalni marketing je danas neizostavni deo svake strategije razvoja i za to su uvek potrebni ljudi spremni da uče, koji prate i razumeju trendove, inovacije i razvoj tehnologije. Osnovna znanja iz digitalnog marketinga su potrbna svakom ko želi da se razvija i napreduje u karijeri.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji