Digitalni ugledni čas

Kataloški broj: 506
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Pred Vama je seminar na kojem ćete na osnovu naših idejnih rešenja u potpunosti ovladati veštinam kreiranja digitalnih sadržaja za kreiranje digitalnog ugledog časa.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar Digitalni ugledni čas je namenjen svima koji žele da osmisle i realizuju svoj čas u kom će koristiti  IKT.

  • Nastavnicima razredne nasteve.
  • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama.
  • Nastavnicima predmetne nastave u srednjim školama.
  • Stručnim saradnicima.
  • Vaspistačima.
  • Medicinskim sestrama-vaspitačima.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar nije potrebno neko posebno predznaje. Sve što je potrebno, naučićete na seminaru.

O seminaru

Ovaj seminar je nastao iz želje da se približi samu upotreba IKT-a i osnažimo polaznike da ih primene na samom času. Ponudićemo dosta konkretnih ideja za svaki deo časa. Svaki polaznik će od ponuđenih resursa izabrati svoje koje će kreirati i primeniti na konkretnom času.

Predložićemo i dati primere upotrebe veb-alata: JigSawPlanet, PearlTress, LearningApps, Slido …

Teme seminara

Tema 1 - Nastava u 21. veku

U ovoj temi polaznici će se upoznati sa razvojem i izazovima nastave u 21. veku kao i sa strukturom digitalnog časa. Polaznicima ćemo ponuditi dosta digitalnih sadržaja za sve delove časa. Svako će na osnovu svoje ideje časa odabrati digitalne sadržaje.

Tema 2 - Kreiranje i upotreba digitalnog sadržaja na konkretnom času

Ideja ove teme je konkretizacija ideje na osnovu naših predloga u prvoj temi. U ovoj temi će polaznici kreirati digitalni sadržaj za uvodni deo časa, središnji deo i završni deo časa, na osnovu zajedničke razrađene ideje.

Ishodi seminara

Po završetku seminara polaznici će:

  • Kreirati svoje digitalne sadržaje koje će uspešno primeniti na svojim časovima.
  • Polaznik će realizovati digitalni ugledni čas u svojoj školi  na osnovu ideje sa seminara.

Autori seminara

Ivica Županjac

Ivica Županjac

Završio sam Učiteljski fakultet i radim kao učitelj. U OKC društvu sam skoro 8 godina. Autor i realizator sam tri seminara od kojih su dva u saradnji sa OKC-m. Ceo svoj profesionalni vek istražujem i učim. Trudim se da uz pomoć IKT-a osmislim zanimljiviju nastavu. Pokrenuo sam sajt www.sajberucitelj.com gde sam sve svoje ideje delio sa drugima. Od tada sam i dobio nadimak Sajber Učitelj. Uživam dok radim i patim od hronočnog nedostatka vremena. U jednom danu mi uvek nedostaje po nekoliko sati.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Za ovaj seminar vam neće trebati nikakva instalacija.

Ne, i nakon završetka seminara sa vašim parametrima možete ulaziti i imati pristup svim sadržajima.

Svakako, pripreme koje smo pisali su istog oblika kakve zahteva komisija na konkursu „Digitalni čas”. Potrudite se samo da pravilno aplodujete sve digitalne materijale.

Odluka o akreditaciji