Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja

Kataloški broj: 41
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Zanimljiv seminar sa novim odnosom prema komunikaciji, koja je važan segment u stvaranju dobrog okruženja za razvoj detetove ličnosti. Dobra komunikacija između zaposlenih u obrazovanju i roditelja se reflektuje na postignuća učenika i njegov/njen odnos prema učenju.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima, koji rade sa decom i koji kreiraju bolju radnu klimu u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Namenjen je vaspitačima, nastavnicima razredne i predmetne nastave, stručnim saradnicima, direktorima, ostalima koji direktno ili indirektno učestvuju u vaspitno-obrazovnom procesu.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Sva potrebna predznanja, za ovaj seminar, imate.

Vaša volja za usvajanjem novih ideja je jedino, što je potrebno.

Dobrodošli su svi koji razvijaju profesionalizam u svom radu!

O seminaru

Ideja o temi seminara je proizašla iz potrebe za stvaranjem boljih partnerskih odnosa između zaposlenih u obrazovanju i roditelja, koji imaju zajednički cilj – dobrobit deteta!

Seminar Vas upućuje na načine kojima ćete lakše prevazilaziti probleme, na koje nailazite u komunikaciji sa roditeljima učenika. Dobijate alate čijom primenom ostvarujete otvoreniji odnos u međusobnoj komunikaciji. Aktivnosti i zadaci u toku seminara obezbeđuju sticanje iskustva, koje Vam olakšava jasnu, dvosmernu komunikaciju.

Teme seminara

Tema 1 - Određivanje ličnih granica u komunikaciji

U ovoj temi usmereni smo na odnos nastavnika prema roditeljima.

Upoznajete se sa tipovima roditelja s kojima se susrećete. Uočavate načine prevazilaženja nedostataka u komunikaciji.

Predstavljamo Vam rad Jespera Jula, danskog porodičnog terapeuta, predavača, autora i pedagoga, koji ističe važnost određivanja ličnih granica u odnosima s roditeljima.

Na jasnim i konkretnim primerima ćete imati priliku da uvežbate sve ono kroz šta ste prošli na seminaru.

Lekcije u ovoj temi sadrže dosta primera, vežbi, ideja i smernica koje Vas vode ka uspešnijim partnerskim odnosima sa roditeljima učenika.

Tema 2 - Komunikacija u obrazovno-vaspitnom procesu

Kroz ovu temu se prožima pitanje: Da li ljubaznost i korektnost više znače od jednostavnosti i topline u komunikaciji?

Kroz pregršt vezbi otkrivate nove kanale komunikacije.

Uočavate različite načine prevazilaženja jezičke tradicije. Pravite razliku između razgovora i komunikacije. Uz dosta primera iz prakse, naizmeničnog smenjivanja teorijskog i praktičnog dela, uvodite se u nove situacije u kojima s lakoćom primenjujete usvojena znanja.

Ishodi seminara

Po završetku seminara bićete osposobljeni da:

  • prepoznate i prevaziđete probleme na koje nailazite u komunikaciji s roditeljima,
  • razlikujete različite tipove roditelja i da, prema tome i reagujete,
  • razumete važnost jasne dvosmerne komunikacije
  • postavite lične granice,
  • napravite razliku i formilišete tradicionalne i alternativne iskaze u razgovoru sa roditeljima,
  • prepoznate razliku između razgovora i komunikacije,
  • uporedite dosadašnji način vođenja roditeljskog sastanka sa dopunjenim načinom, koji nam obezbeđuje otvoreniji odnos sa roditeljima i potpuno iskazivanje naše profesionalnosti.

Autori seminara

Vesna Mijatov

Vesna je profesor razredne nastave. Više voli da se predstavlja kao učiteljica, jer je to zanimanje koje voli i obavlja s ljubavlju. Osim rada s decom, radi i sa kolegama, sa roditeljima i unapređuje njihov odnos.

Vesna je autor dva akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete. Oba seminara se odnose na produbljivanje partnerskih odnosa škole i roditelja.

Objavljen Stručni rad, u časopisu “Obrazovna tehnologija“ 4/2007, UDK: 371.3, na temu:“Inovativni modeli nastave“.

Voditelj seminara u Društvu za obrazovanje odraslih, Beograd, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu, katedra za Andragogiju.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Svi koji radimo sa decom, imamo potrebu da ostvarimo što bolju komunikaciju sa roditeljima, jer su nam oni važna karika u stvaranju što bolje veze sa učenikom. Ovaj seminar nam olakšava pristup roditeljima.

Svakodnevna komunikacija sa roditeljima, koji su najčešće subjektivni u odnosu na dete, traži od nas visok stepen profesionalnosti i razumevanja stvarnih potreba i nas i roditelja. U skladu sa tim potrebama i mi zauzimamo određeni stav, kojim čuvamo svoj integritet.

Seminar ima dosta vežbi, primera iz prakse, koji će Vam olakšati usvajanje ponuđenih sadržaja. Vežbe možete dalje da koristite i prilagođavate svojoj situaciji.

Ne morate završiti seminar za dve nedelje, ali bilo bi dobro da imate kontinuitet u radu, radi lakšeg usvajanja naučenog.

Odluka o akreditaciji