E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju

Kataloški broj: 523
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E – portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Ovaj seminar Vam nudi mogućnost da naučite da sve papirne, audio i vizuelne dokaze o svojim postignućima objedinite i na elegantan način predstavite u e-portfoliju.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen:

 • Vaspitačima u predškolskim ustanovama.
 • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama.
 • Nastavnicima u srednjim školama (gimnazije, stručne i umetničke škole).
 • Stručnim saradnicima (pedagozi, psiholozi).
 • Direktorima.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Nije potrebno da imate napredne digitalne veštine da biste pohađali ovaj seminar. Ono što vam je potrebno su: stabilan računar, internet veza i vaša imejl adresa. Takođe, nije potrebno da imate nikakve posebne programe na svom računaru.

Sve što je potrebno naučićete na seminaru, uz stručno vođstvo moderatora.

O seminaru

Ovaj seminar je nastao kao potreba zaposlenih u obrazovanju da svoja profesionalna postignuća koja sakupljaju u papirnoj formi objedine i pregledno predstave u elektronskoj formi. Skeniranjem svih sertifikata, slika, radova i ostalih dokaza o svom profesionalnom razvoju dobićete lepo dizajnirani, pregledni e-portfolio. Pored toga, kreiranjem e-podsetnice pružićete širu sliku o sebi, svojim aktivnostima i interesovanjima. Naučićete da definišete kriterijume po kojima ćete da vršite evaluaciju e-portfolija, pratite i postavljate nove ciljeve za dalji lični razvoj.

Teme seminara

Tema 1 - Šta je i koliko nam je važan portfolio?

U okviru ove teme ćete saznati:

 • šta je portfolio, koje su razvojne etape portfolija (rezime, SiVi, portfolio) i
 • kako portfolio može da pomogne zaposlenima u obrazovanju.

Upoznaćete se sa vrlo jednostavnim besplatnim veb-alatom u kome ćete kreirati prvu fazu svog e-portfolija – rezime.

Tema 2 - E-portfolio instrument za napredovanje i saradnju

U nastavku seminara ćete proširiti svoj rezime u e-portfolio. Dizajniraćete ga po svom ukusu. Zatim ćete kreirati svoju e-podsetnicu u kojoj će se pored vašeg e-portfolija naći i svi drugi elementi za vaše uspešno profesionalno predstavljanje.

Na kraju ćete vršiti evaluaciju i samoevaluaciju e-portfolija.

Ishodi seminara

Na seminaru će vam biti na raspolaganju zanimljivi sadržaji predstavljeni: tekstom, slikama, prezentacijama, video uputstvima i konkretnim primerima koji će vam pomoći da nakon završenog seminara imate:

 • Kreiran lični e-portfolio.
 • Kreiranu e-podsetnicu.
 • Skenirana dokumenta uz pomoć aplikacije.
 • Uspešno izvršene evaluaciju i samoevaluaciju primenom predloženih instrumenata.

Autori seminara

Snežana Žana Đorđević

Snežana Đorđević

Snežana je učiteljica koja živi i radi u Beogradu. Predavač je na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama, stalni stručni saradnik ZUKOV-a. Autor je dva onlajn seminara, jednog dokumentarnog filma i dela međunarodne izložbe o Nikoli Tesli. Dobitnik je više nagrada, zvanja, priznanja i evropskih oznaka kvaliteta za učešće u eTwinning projektima. U OKC-u je od 2018. godine.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Na seminaru ćete: učiti, raditi zadatke i komunicirati sa modetatorom i ostalim učesnicima. Prema našem dosadašnjem iskustvu za ove aktivnosti će vam biti potrebno 3-5 sati nedeljno.

Posle završenog seminara će za vas ostati otvoreni svi resursi koje možete da koristite da se podsetite na ono što ste zaboravili. Takođe, uvek možete da se javite svom moderatoru i on će vam pomoći.

Odluka o akreditaciji