E-portfolio učenika i dece

Kataloški broj: 524
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E – portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Ovaj seminar Vam pruža mogućnost da naučite kako da samostalno kreirate učeničke e-portfolije u funkciji formativnog ocenjivanja.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen:

  • Vaspitačima u predškolskim ustanovama.
  • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama.
  • Nastavnicima u srednjim školama (gimnazije, stručne i umetničke škole).
  • Stručnim saradnicima (pedagozi, psiholozi).

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Nije potrebno da imate napredne digitalne veštine da biste pohađali ovaj seminar. Ono što je potrebno su stabilan računar i internet veza i Vaša imejl adresa. Takođe, nije potrebno da imate nikakve posebne programe na svom računaru.

Sve što je potrebno naučićete na seminaru, uz stručno vođstvo moderatora.

O seminaru

Ovaj seminar je nastao kao potreba zaposlenih u obrazovanju da postignuća učenika koja zajedno sakupljaju u papirnoj formi objedine i pregledno predstave u elektronskoj formi. Naučićete kako da obučite svoje učenike da sami kreiraju svoje e-portfolije u jednostavnom, lepo dizajniranom i besplatnom veb – alatu, postavljaju ciljeve, procenjuju svoje i napredovanje drugih učenika i kako da bezbedno koriste internet.

Teme seminara

Tema 1 - Kome i zašto je potreban učenički e-portfolio?

U okviru ove teme ćete saznati:

  • šta je i čemu služi učenički e-portfolio,
  • šta sadrži i koje su vrste učeničkih e-portfolija.

Zatim ćete uz pomoć jasnih i preciznih uputstava datih kroz video materijale, slike i prezentacije kreirati jedan učenički e-portfolio.

Tema 2 - Evaluacija i samoprocena učeničkog e-portfolija

U nastavku seminara ćete proširiti svoja znanja o bezbednosti na internetu i koje podatke i pod kojim uslovima možete da objavljujete o učenicima.

Upoznaćete se sa nekoliko predloga kako možete vršiti evaluaciju učeničkih e-portfolija i kako da osposobite učenike da vrše samoprocenu svojih postignuća predstavljenih u e-portfoliju.

Ishodi seminara

Na seminaru će vam biti na raspolaganju zanimljivi sadržaji predstaljeni: tekstom, slikama, prezentacijama, video uputstvima i konkretnim primerima koji će vam pomoći da nakon završenog seminara:

  • Samostalno kreirate učeničke e-portfolije,
  • Možete da osposobljavate učenike da samostalno kreiraju svoje e-portfolije, procenjuju, vrednuju i planiraju etapno napredovanje na osnovu ličnog e-portfolija.

Autori seminara

Snežana Žana Đorđević

Snežana Đorđević

Snežana je učiteljica koja živi i radi u Beogradu. Predavač je na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama, stalni stručni saradnik ZUKOV-a. Autor je dva onlajn seminara, jednog dokumentarnog filma i dela međunarodne izložbe o Nikoli Tesli. Dobitnik je više nagrada, zvanja, priznanja i evropskih oznaka kvaliteta za učešće u eTwinning projektima. U OKC-u je od 2018. godine.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Na seminaru ćete: učiti, raditi zadatke i komunicirati sa modetatorom i ostalim učesnicima. Prema našem dosadašnjem iskustvu za ove aktivnosti će vam biti potrebno 3-5 sati nedeljno.

Posle završenog seminara će za vas ostati otvoreni svi resursi koje možete da koristite da se podsetite na ono što ste zaboravili. Takođe, uvek možete da se javite svom moderatoru i on će vam pomoći.

Odluka o akreditaciji