Ekskurzija kao obrazovni resurs

Kataloški broj: 525
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Konkretan seminar na kojem ćete naučiti kako da iskoristite sadržaje ekskurzije za ostvarivanje ishoda nastave i razvoj učeničkih kompetencija.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar Ekskurzija kao obrazovni resurs je namenjen svima koji žele da nauče kako da bolje iskoriste obrazovni aspekt ambijenta, koji nije svakodnevno dostupan učenicima.

  • Nastavnicima predmetne nastave koji žele da sadržaje svog predmeta približe učenicima kroz različite aktivnosti.
  • Nastavnicima razredne nastave koji žele da učioničko znanje potkrepe konkretnim primerima.
  • Vaspitačima koji žele da u deci probude interesovanje za uočavanje i proučavanje sveta koji ih okružuje.
  • Stručnim saradnicima koji žele da programe eksurzije stave u funkciju aktivnog učenja.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za praćenje ovog seminara dovoljno je da znate da koristite računar, internet i elektronsku poštu, a za sve ostalo ćete blagovremeno dobiti uputstva tokom obuke.

Podrazumeva se da poznajete programe nastave i učenja predmeta čiju nastavu izvodite.

O seminaru

Zašto ono što možemo uživo videti, osetiti, probati, uraditi, pronaći, ispratiti, čuti… da propustimo?

Ideja za bavljenje ovom temom je potekla iz činjenice da se, prilikom organizacije nastavnih ekskurzija, pre svega bavimo bezbednošću dece, njihovim zdravstvenim stanjem, kvalitetom smeštaja, prevoza i ishrane, disciplinom, a u drugi plan stavljamo samu suštinu ovog vida  rada. Naravno da su sva ova pitanja vrlo važna, ali ekskurzija bi trebalo da bude nadgradnja onoga što radimo u redovnoj nastavi. Kako se to ostvaruje naučićete na ovom seminaru. Takođe, mislimo da je važno horizontalno učenje, pa smo vam omogućili uvid u radove drugih polaznika. Na kraju obuke, svaki polaznik će imati konkretan materijal primenljiv u realizaciji jedne od eksurzija u svojoj školi.

Teme seminara

Tema 1 - O ekskurziji

U ovoj temi ćemo definisati pojmove nastavna ekskurzija, studijsko putovanje i nastava u prirodi. Bavićemo se mestom ekskurzije u današnjoj školi i napraviti prve korake ka realizaciji ekskurzije kao obrazovnog resursa.

Pripremili smo i priloge koji će olakšati izradu zadataka.

Tema 2 - Povezivanje nastavnih sadržaja i sadržaja nastavne ekskurzije

U ovoj temi ćete dobiti konkretna uputstva i primere kako da iskoristite obrazovne resurse ekskurzije u cilju ostvarivanja ishoda predmeta i razvijanja učeničkih kompetencija. Na kraju ćete, uz pomoć datog primera, od materijala nastalih tokom seminara, kreirati plan jednog projekta.

Svi učesnici koji uspešno završe seminar će imati pristup projektnim planovima drugih učesnika.

Ishodi seminara

Na kraju seminara ćete moći da:

  • Pojmovno odredite nastavnu ekskurziju, nastavu u prirodi, studijsko putovanje prema važećim propisima.
  • Odredite cilj i ishode nastavne eksurzije u skladu sa programom nastave i učenja.
  • Izaberete destinaciju koja je primerena uzrastu učenika i programu nastave i učenja određenog predmeta.
  • Povežete sadržaje svog predmeta sa sadržajima nastavne ekskurzije.
  • Pripremite projekat za realizaciju na nastavnoj ekskurziji.

Autori seminara

Moma Paunović

Učitelj sa tridesetdvogodišnjim iskustvom u radu u kombinovanom odeljenju. Tokom karijere menjao škole i pozicije (1998-2000-nastavnik u dopunskoj školi u Francuskoj, 2014-2016-pomoćnik direktora).

Evaluator udžbenika za 1. i 2. razredosnovne škole. 2018. bio spoljni saradnik ZVKOV-a. Koautor nekoliko objavljenih primera iz prakse (,,Kreativna škola”, ,,Digitalni čas”, ,,Sabor učitelja”).

Voli elektronske seminare, jer dopuštaju raspolaganje sopstvenim vremenom. U nastavi prati dečju radoznalost.

Svetlana Paunović

Učiteljica sa tridesetdvoogodišnjim iskustvom u radu u kombinovanom odeljenju.

Evaluator udžbenika za 1. i 2. razred osnovne škole. 2018. bio spoljni saradnik ZVKOV-a. Koautor i prezenter nekoliko objavljenih primera iz prakse (,,Kreativna škola”, ,,Digitalni čas”, ,,Sabor učitelja”, ,,Saznali na seminaru,primenili u praksi”). Član eTwinning portala i dobitnik Evropske i Nacionalnih oznaka kvaliteta za realizovane projekte.

Koautor rada prezentovanog na međunarodnoj konferenciji u Klužu (Rumunija) i prezenter rada na konferenciji u Velikom Gradištu. Voli da radi na svoj način i intrigira pažnju učenika. Da nije učiteljica brinula bi o napuštenim životinjama i ispravljala krive Drine :).

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Zato što ćete dobiti ideje i konkretne primere kojima ćete ekskurziju učiniti zanimljivijim putovanjem, a sadržaje svog predmeta približiti učenicima.

Za praćenje seminara je neophodan računar i internet konekcija.

Ne! Za izradu zadataka je dovoljan Office, a za praćenje seminara stabilan internet.

Odluka o akreditaciji