Eksperimenti u nastavi

Kataloški broj: 893
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Neophodan seminar za svakog prirodnjaka. Prikaz važnosti eksperimenta, kao i metode i tehnike kako da kroz eksperimente ostvarite ishode na najvišem Blumovom nivou.

Uđite u eksperiment!

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Ovaj seminar je namenjen:

 • Učiteljima.
 • Nastavnicima hemije, biologije i fizike.
 • Roditeljima koji žele da putem eksperimenta objasne brojne prirodne pojave svojoj deci u kućnim uslovima.
 • Kao i svim ljubiteljima prirodnih nauka i eksperimentisanja.

Ideje za realizaciju časova su uvek dobrodošle a naročito ukoliko sadrže dosta zanimljivih eksperimenata koje izvode učenici.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za dati seminar nije potrebno nikakvo konkretno predznanje. Sve što je potrebno da znate, naučićete tokom seminara.

Poželjno je da poznajete i koristite bar jedan internet pretraživač (Google Chrome preporučujemo), da niste u potpunosti početnik u korišćenju računara (čim ste stigli do ovde, znači da niste početnik) i da ste bar jednom videli Power Point prezentaciju (još bolja opcija jeste da ste je nekada i sami napravili). Ukoliko vas ništa od navedenog ne karakteriše, i dalje ste dobrodošli jer ćete na seminaru sve naučiti.

O seminaru

Učenici će uz jednostavne eksperimente lakše naučiti gradivo. Iako većina nas smatra da se već dovoljno angažuje za svoje učenike, verujte da nije tako. Uvek postoje novi načini za realizaciju časova u kojima su učenici maksimalno angažovani. Prosvetni radnici žele da im čas bude zanimljiv, ispunjen a učenici zadovoljni. Pohađanjem ovog seminara, vaše želje će biti ostvarene jer će zadovoljstvo biti obostrano – nastavnika zbog dinamičnog časa a učenika zbog eksperimentalnog rada i njihovog doprinosa da čas bude u potpunosti realizovan.

Teme seminara

Tema 1 - Značaj eksperimenta u nastavi

Upoznavanje učesnika sa istorijom prirodnih nauka, definicijom, podelom i značajem eksperimenata u vaspitno-obrazovnom procesu, koji se mogu izvoditi u školama nakon dobro organizovane pripreme nastavnika. Logički sređeno gradivo i besprekorno izvedeni ogledi će kod učenika formirati naučni pogled na svet. Na kraju ove teme bićete u stanju da pronađete način za eksperimentalni rad sa učenicima, izaberete eksperimente, prevaziđete prisutne probleme i nedostatak opreme za realizaciju časova. Osim svega navedenog, naučićete dosta korisnih predloga i saveta o bezbednosti učenika pri eksperimentalnom radu.

Tema 2 - Faze eksperimenta u nastavi

Pojasnićemo kako se organizuje eksperimentalni rad u nastavi od pripreme do evaluacije.Važno je da svaki segment časa bude dobro organizovan i pripremljen, bez improvizacije. Realizacija časa će biti uspešna ako je priprema bila dobra. Rezultate i njihovo analiziranje dobijamo nakon realizovanja časa. Poželjno je da svaki nastavnik odvoji nekoliko minuta na kraju časa za njegovu evaluaciju u cilju zadržavanja dobrih metoda rada (ako su učenici zadovoljni) i korigovanja pojedinih etapa časa (ukoliko dođe do poteškoća u realizaciji).

Tema 3 - Didaktika eksperimenta u nastavi i scenario za čas sa eksperimentom

Detaljno ćemo objasniti učesnicima na koji način se eksperiment ili demonstracioni ogled kao metoda, može koristiti u različitim fazama časa ( u uvodnom, glavnom, završnom delu časa ili u okviru domaćeg zadatka). Osim toga, upoznaćemo vas i sa veb alatima koji se koriste u prirodnim naukama za predstavljanje struktura jedinjenja ili simulaciju raznih procesa iz prirode.

Objasnićemo učesnicima kako se izrađuje scenario za čas sa konkretnim primerom scenarija za čas sa eksperimentom iz hemije, biologije, fizike i sveta oko nas.

Tema 2 - Faze eksperimenta u nastavi

Pojasnićemo kako se organizuje eksperimentalni rad u nastavi od pripreme do evaluacije.Važno je da svaki segment časa bude dobro organizovan i pripremljen, bez improvizacije. Realizacija časa će biti uspešna ako je priprema bila dobra. Rezultate i njihovo analiziranje dobijamo nakon realizovanja časa. Poželjno je da svaki nastavnik odvoji nekoliko minuta na kraju časa za njegovu evaluaciju u cilju zadržavanja dobrih metoda rada (ako su učenici zadovoljni) i korigovanja pojedinih etapa časa (ukoliko dođe do poteškoća u realizaciji).

Ishodi seminara

Nakon završetka obuke učesnici će biti osposobljeni da:

 • pronađu način za eksperimentalni rad sa učenicima,
 • prevaziđu prisutne probleme sa nedostatkom laboratorijskog pribora i reagenasa,
 • samostalno planiraju, pripreme i realizuju čas sa eksperimentom,
 • koriste različite načine prikazivanja rezultata, određuju greške pri merenju, obrađuju rezultate merenja,
 • analiziraju rezultate sa učenicima i uspešno evaluiraju čas,
 • primenjuju mere predostrožnosti tokom eksperimentalnog rada,
 • primene neki od veb-alata u kontekstu eksperimentalnog rada,
 • odaberu eksperiment za uvodni, glavni, završni deo časa, kao i za domaći zadatak,
 • efikasno organizuju eksperimentalni rad i precizno odrede aktivnosti učenika i nastavnika za svaki segment časa.

Autori seminara

Vesna Božilović

Nakon završene stručne prakse i rada u „Elektrotehničkom Insitutu Nikola Tesla“ u Beogradu, odlučuje se za rad u prosveti. Već 5 godine radi kao profesor hemije, poznavanja robe i poznavanja preparata. Svaki trenutak koristi za organizovanje projektne nastave kako bi mladi ljudi samostalno istraživali i prikupljali podatke za rešavanje zadatog problema, uključujući i eksperimentalni rad.

Uvek spremna za rad sa decom, saradnik u Regionalnom Inovacionom Startap centru u Malom Zvorniku, organizator i učesnik Noći istraživača, sekcije prirodnih nauka i predsednik stručnog veća hemije i biologije u mešovitoj školi u Malom Zvorniku. Kao saradnik Obrazovno kreativnog centra počinje sa radom 2020. godine na autorstvu i moderaciji novog seminara. Od 2022. godine se uključuje u projekat o Roditeljstvu i rešavanju problema lošeg uspeha.

Osoba kojoj ništa nije teško i koja uživa radeći posao koji voli. Uvek raspoložena i spremna da pomogne đacima, da ih nauči kako se razmišlja i samostalno donose zaključci kroz vežbanje, eksperimentalni rad i razne igre. Njena pozitivna energija je ključan faktor za povećanje motivacije učenika i uspešno realizovanu nastavu.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Ovaj seminar će pomoći da unapredite svoj rad u školi primenom eksperimenata, sa mnogobrojnim primerima i idejama za realizaciju časova, kao i upotrebu veb alata u nastavi. Naučićete da samostalno organizujete svoj čas sa eksperimentima sa detaljnim instrukcijama za rad, uz maksimalnu brigu o bezbednosti učenika. Dobićete dokaz da spadate u najbolje nastavnike po pitanju uvođenja eksperimentalnog rada u našim školama.

Naravno, prosvetni radnici se često susreću sa problemima u nastavi zbog neadekvatnih uslova za eksperimentalni rad kao što su oprema kabineta, nedostatak reagenasa, posuđa i slično. Na ovom seminaru ćemo vas naučiti kako da prevaziđete postojeće probleme, kako da uključite eksperimente u nastavni proces, nakon čega sledi obostrano zadovoljstvo – nastavnika kao organizatora časa i učenika kao realizatora eksperimenata. Kao što ćete videti tokom pohađanja ovog seminara, „gde ima volje, ima i načina“.

Neophodna oprema za navedeni seminar je računar (laptop ili desktop) sa operativnim sistemom Windows 7 (naravno, odlično je ako je i noviji Windows) i internet konekcija. Računar ne mora da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira…). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona. Međutim za izradu zadataka je neophodan računar.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe koje ćete koristiti na seminaru su više ili manje poznati, jer su svi programi deo MS Office paketa (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).

Ne brinite, nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali za brže i lakše realizovanje zadataka, poželjno je da niste početnik. Dešava se da seminar bude tehnički malo zahtevniji ali će vam detaljna objašnjenja na samom seminaru pomoći da eventualno prisutne poteškoće prevaziđete. I početnici mogu naučiti sve što je na ovom seminaru, ali postoji mogućnost da će im za neke korake biti potrebno malo više vremena. Jedina razlika i jeste u vremenu koje je učesnicima potrebno za izradu zadataka na seminaru.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji