Elektronska pedagoška dokumentacija

Kataloški broj: 526
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar nove generacije koji vam pomaže da unapredite i modernizujete kreiranje lične pedagoške dokumentacije i da, optimizujući svoje poslove i vreme, svedete administrativne obaveze na prihvatljivu meru.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar Elektronska pedagoška dokumentacija namenjen je svima koji žele da ovladaju veštinama savremenog kreiranja i vođenja pedagoške dokumentacije tako da im ona bude olakšica u radu.

 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama.
 • Stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama.
 • Direktorima osnovnih i srednjih škola.
 • Vaspitnoj službi u domu učenika srednjih škola.d

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Nije neophodno da imate veliko predznanje u radu na računaru, ipak poželjno je da ste upućeni u osnove. Seminar nije preterano tehnički zahtevan, uz to sadrži i pojašnjenja koja će vam pomoći.

O seminaru

Seminar koji će vam pomoći da kompletirate i organizujete obaveznu pedagošku dokumentaciju ima za cilj ovladavanje veštinom samostalnog kreiranja ličnih obrazaca elektronske pedagoške dokumentacije. Saznajte kako da vaša pedagoška dokumentacija bude na jednom mestu, jednostavna za unos, stalno dostupna, funkcionalna, pregledna i upotpunjena, a da pritom uštedite svoje vreme i trud. Rad na seminaru je zanimljiv i dinamičan.

Teme seminara

Tema 1 - Pedagoška dokumentacija u oblaku

Proučićemo šta sve čini pedagošku dokumentaciju i zašto nam je neophodna. Osvrnućemo se na pravnu regulativu. Naučiti kako da odredimo koja pedagoška dokumentacija nam je potrebna. Upoznaćemo prednosti koje rad na klaud sistemu donosi u brzom i efikasnom organizovanju i vođenju pedagoške dokumentacije koja će nam biti dostupna gde god da se nalazimo i u svakom trenutku.

Tema 2 - Prostor za elektronsku dokumentaciju

U ovoj temi savladaćete tabelarno vođenje evidencije. Kreiraćete elektronsku pedagošku dokumentaciju uz upotrebu multimedija s ciljem da se izradi praktična i u svakodnevnoj praksi primenljiva pedagoška dokumentacija koju ćete u svom budućem radu lako voditi, ažurirati i nadograđivati. Na kraju seminara posedovaćete svoju elektronsku pedagošku dokumentaciju prilagođenu individualnim potrebama vašeg radnog mesta. Cilj teme je da u svakom trenutku imate uvid u svoje dobro organizovane  podatke koje možete menjati na svakodnevnom nivou.

Ishodi seminara

Po završetku seminara umećete da:

 • Odredite, u skladu sa zakonskom regulativom, koji elementi čine obaveznu pedagošku dokumentaciju.
 • Kreirate foldere i potfoldere na gugl disku.
 • Unosite razne tipove podataka koje podržava gugl tabela i koristite funkcije gugl tabele.
 • Sačinite pedagošku dokumentaciju u gugl dokumentima i gugl tabelama.
 • Pristupite gugl disku sa različitih uređaja.
 • Pronalazite i izmenite deljena dokumenta i deljene tabele. 

Autori seminara

Jelena Zeljković

U obrazovnom sistemu aktivna od 1991. kad je, kao student engleskog jezika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, otpočela svoju prosvetnu karijeru nastavnika engleskog jezika.

30 godina iskustva u prosveti u razrednoj i predmetnoj nastavi. Trenutno radi kao profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Ivan Gundulić” u Novom Sadu. Njen dosadašnji rad obeležila je i usmeravala stalna potreba za napredovanjem i inoviranjem.

Profesionalno iskustvo sticala radom u osnovnim i srednjim školama – u nižim i višim razredima, radom u seoskim i gradskim sredinama kao nastavnik engleskog jezika i kao učiteljica u redovnoj nastavi i dvojezičnom odeljenju u kom se nastava sprovodi na engleskom jeziku.

Učesnica brojnih projekata i autor akreditovanih nastavnih materijala i priručnika iz predmeta srpski jezik, matematika i priroda i društvo.

Trenutno radi kao učiteljica u Osnovnoj školi „Ivan Gundulić” u Novom Sadu.

Milena Vojnović

Pedagoški savetnik i profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Ivan Gundulić” u Novom Sadu. Trideset godina iskustva u prosveti u razrednoj i predmetnoj nastavi.

Prethodno dugogodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika omogućilo joj je da upozna specifičnosti rada u predmetnoj nastavi sa učenicima od I do VIII razreda. Radeći u zvanju pedagoškog savetnika detaljno upoznaje problematiku s kojom se kolege sreću u vođenju pedagoške dokumentacije.

Učesnica brojnih radnih grupa i domaćih i međunarodnih projekata, studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, saradnica Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, autor akreditovanih nastavnih materijala i priručnika iz predmeta srpski jezik, matematika i priroda i društvo. Njen dosadašnji rad obeležila je i usmeravala stalna potreba za napredovanjem i inoviranjem.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Seminar će rešiti nedoumice koja je to obavezna, a koja preporučena pedagoška dokumentacija. Ukazaće na značaj njenog blagovremenog i kontinuiranog vođenja, kao i na načine njenog organizovanja i čuvanja u elektronskoj formi. Polaznik će biti osposobljen da samostalno kreira funkcionalne obrasce elektronske pedagoške dokumentacije.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Biće korisno ako imate i pametni telefon, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Odluka o akreditaciji