Građanskim vaspitanjem protiv opasnosti na internetu

Kataloški broj: 331
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar koji odgovara aktuelnim problemima i koji je namenjen razvijanju odgovornog i smanjenju rizičnog ponašanja na društvenim mrežama i internetu.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o informacijama, manipulaciji i bezbednosti na internetu a posebno onima koji obučavaju mlade za odgovorno, bezbedno, ispravno korišćenje društvenih mreža  i interneta u službi zabave i obrazovanja:

  • Nastavnicima razredne nastave.
  • Nastavnicima građanskog vaspitanja.
  • Nastavnicima stručnih i opšteobrazovnih predmeta.
  • Stručnim saradnicima.
  • Odeljenjskim starešinama.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje ovog semianra nije potrebno posebno predznanje ali je korisno osnovno snalaženje na internetu, u pretraživaču (Google Chrome ili Mozilla Firefox) i društvenim mrežama.

O seminaru

Seminar omogućava sticanje osnovnih znanja o informacijama, vestima, važnosti informisanja. Usmeren je na sticanje veštine identifikovanja opasnosti i dezinformacija na internetu, prepoznavanja lažnih vesti, lažnih korisničkih profila na društvenim mrežama, različitih oblika manipulacije na internetu, kao i ovladavanje alatima za identifikovanje i zaštitu od opasnosti na društvenim mrežama i internetu. Na seminaru nastavnici dobijaju pomoć, podršku, materijale za obučavanje i osnaživanje učenika za bezbedno i odgovorno ponašanje na internetu. U podučavanju učenika posvećena je pažnja razvijanju solidarnosti  učenika na društvenim mrežama posebno u odgovoru na nasilje na internetu.

Teme seminara

Tema 1 - Informacije i dezinformacije

U prvoj temi seminara bavićemo se pitanjima važnosti informacija, posebno informacija od javnog značaja. Naučićete kako da prepoznate lažnu vest i savladate tehniku ispravnog informisanja. Bavićemo se pitanjem objektivnost i verodostojnosti informacija, kao i  tehnikama manipulacije. 

Naučeno možete proveriti kroz jedan zadatak i test.

Tema 2 - Sigurnost na internetu

U okviru druge teme upoznaćete se sa problemom zaštite podataka o ličnosti na internetu, zloupotrebom ličnih prava, oblicima rizičnog ponašanja na internetu. Nasilje na internetu je veliki problem i zahteva samopuzdano, solidarno i ispravno delovanje kome se posvećuje pažnja na seminaru. Bezbednost na internetu je ključni i najvažniji deo ove obuke, sadržan u ovoj temi.  

U ovoj temi očekuje vas zadatak i test znaja.

Ishodi seminara

Nakon završenog seminara očekuje se da ćete:

  • razumeti razliku između proverenih i lažnih informacija i vesti,
  • umeti da identifikujete lažne vesti i sprečite njihovo širenje,
  • poznavati prava i obaveze svih korisnika interneta, umeti da koristite veštine i alate za zaštitu od opasnosti na internetu, umeti da obučite učenike za razumevanje, identifikovanje i zaštitu od opasnosti na internetu,
  • realizovati radionice sa učenicima u školi uz koje će unaprediti bezbedno ponašanje na društvenim mrežama i internetu.

Autori seminara

Katerina Pajić

Katerina Strak

Diplomirani sociolog, nastavnik sociologije, ustava i prava građana, građanskog vaspitanja i saradnik OKC-a. Autor tri seminara akreditovana od strane Ministarstva prosvete. Ljubitelj učenja, podučavanja i usavršavanja.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Osim poznavanja osnovnog korišćenja računara i internet pretraživača, dobro je imati slobode da se na seminaru otvaraju dodatni materijali, klikne na svako dugme i ne plaši greške jer smo tu da na greškama učimo.

Nakon završetka seminara, moći ćete uvek da mu ponovo pristupite, pročitate materijale, podsetite se naučenog. Pored toga, moći ćete da preuzimate gotove radionice koje možete koristiti u neposrednom radu sa učenicima, kao i prezentacije, inforgrafike kojima možete unaprediti obučavanje učenika.

Seminar je namenjen svim radnicima u obrazovanju koji se u svom radu sa učenicima dotiču teme bezbednosti na internetu a tu spadaju i stručni saradnici, odeljenjske starešine i nastavnici stručnih predmeta. Kako je građansko vaspitanje predmet koji je osmišljen kao podrška učenicima i ima najviše prostora u svom programu za obučavanje mladih za bezbedno, odgovorno ponašanje, odrastanje i rešavanje problema, ovaj seminar će njima biti od najveće koristi. U poslednje vreme, predmet građansko vaspitanje drže nastavnici svih struka i svi su dobrodošli na ovu obuku. 

Odluka o akreditaciji