Grupni rad sa primenom veb-alata

Kataloški broj: 491
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Seminar na kome ćete u potpunosti ovladati primenom interdisciplinarnosti, interaktivnosti i korišćenjem veb-alata u grupnom obliku rada, kako pri obradi novog gradiva, tako i za praćenje napredovanja.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Ova obuka namenjena je svima koji se u obrazovno-vaspitnom sistemu bave nastavom – vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama (gimnazije, srednje stručne i umetničke škole), pedagozima, psiholozima i direktorima.

Danas su među mladima opšteprisutne pojave otuđenost i socijalna ekskluzija. Napravili smo seminar koji će vam pomoći da proširite i poboljšate znanje o oblicima rada, tematskom planiranju i interdisciplinarnosti uz korišćenje IKT-a, aktivnim metodama nastave, korisnim digitalnim alatima za razne delove časa… Ovaj seminar vam pomaže da lakše i kvalitetnije osmislite vaš čas radeći sa učenicima grupno.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za potrebe ovog seminara nije potrebno nikakvo predznanje, osim poznavanja osnovnog rada na računaru.

Sve što je potrebno jeste želja za sticanjem novih saznanja o primeni grupnog oblika rada iz IKT.

O seminaru

Na kraju seminara znaćete svrsishodno da koristite različite oblike rada i kako da implementirate grupni rad u vaš čas. Takođe, naučićete da koristite različite elektronske alate i servise. Najbitnije, znaćete kako da te alate i servise metodički i didaktički primenite u svom radu, što je najbitnije. Dakle, bićete osposobljeni da na svojim časovima praktično prikažete učenicima postupak korišćenja digitalnih alata i uputite ih na saradnički rad putem tih alata.

Teme seminara

Tema 1 - Interdisciplinarna nastava i grupni rad uz pomoć veb-alata

U ovoj temi, kroz nekoliko lekcija, vežbi i testova identifikovaćemo kada nam koji oblik najviše odgovara i zašto je povoljan grupni oblik rada. Osim toga, naučićete da uočite karakteristike sinhrone i asinhrone komunikacije, kao i da primenite interdisciplinarni pristup u nastavi. Takođe, upoznaćete se sa veb-servisima za grupni rad i naučiti kako da ih primenjujete u radu sa kolegama i sa učenicima. Naučićete pravila dobre prezentacije i kako je možete zajednički kreirati. Naravno, videćete kako sve to možete primeniti u nastavi.

Tema 2 - Metode aktivne nastave sa upotrebom veb-alata i praćenje napredovanja učenika u grupnom radu

U ovoj temi moći ćete da uočite prednosti korišćenja metoda aktivne nastave, kao i da se upoznate sa nekima od njih. Naučićete kako da napravite scenario časa. Takođe, upoznaćete se sa nekim veb-alatima i naučiti kako da ih primenjujete u radu sa učenicima, ali i sa kolegama. Upoznaćete se i sa veb-alatima koji se mogu koristiti za utvrđivanje gradiva, kao i ovladavanje gradivom korišćenjem istih. Upoznaćete se sa tehnikama ocenjivanja grupnog rada. Naravno, videćete kako sve to možete primeniti u vašem radu.

Ishodi seminara

Po završetku seminara nastavnici će biti osposobljeni da:

  • primenjuju različite oblike rada,
  • primenjuju grupni rad uz korišćenje veb alata,
  • komuniciraju i zajednički rade uz pomoć veb-alata,
  • izrađuju interaktivne slike, prezentacije i interaktivne lekcije,
  • koriste veb-alate: linoit, Genial.ly, learningapps, google upitnik,
  • praktično prikažu učenicima postupak korišćenja digitalnih alata i upute ih na saradnički rad putem istih.

Autori seminara

Zlatica Gerov

Zlatica Gerov

Master inženjer mašinstva za upravljanje i primenjeno računarstvo. U obrazovanju je još od 1989. godine, kao nastavnika stručnih predmeta mašinske struke i informatičkih predmeta. Od 2013. godine radi u zvanju pedagoški savetnik, a član je OKC tima i radi na seminarime još od 2016. godine.

Danas ima tri akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete i sve ih realizuje pod okriljem OKC-a. Osim toga što je autor/moderator svojih seminara, radi i na instrukcionom dizajnu, superviziji, evaluaciji i praćenju toka rada drugih autora/moderatora.

Nataša Jankuloski

Nataša Jankuloski

Diplomorani ekonomista koji se aktivno bavi obrazovanjem od 2006. god. Nastavnica je stručnih predmeta u Tehničkoj školi u Knjaževcu. Ponosni član OKC tima dugi niz gdina. Autor i moderator tri OKC onlajn akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete. Aktivni karijerni praktičar i autor brojnih priručnika, članaka, blogova i nastavnih materijala. Nataša je radoholičar i večiti optimista koji u svakoj promeni vidi mogućnost.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Grupni oblik rada u nastavi znači da učenici preuzimaju inicijativu za samostalan rad i učenje u grupi. Učenje u grupama je socijalni oblik koji u velikom stepenu unapređuje učenike za samostalno učenje. Na taj način on odgovara zahtevu da se u nastavi obezbedi organizaciono jedinstvo aktivnog usvajanja znanja i optimalno razvijanje sposobnosti. Ovaj oblik obezbeđuje uvažavanje diferenciranih zahteva prema učenicima i pruža veću mogućnost za kooperaciju, uzajamnu pomoć i kontrolu.

Dobićete veliki broj primera primene grupnog rada u učionici, ali i van nje.

Odluka o akreditaciji