Humana škola – obrazovno-vaspitna ustanova kao životna zajednica

Kataloški broj: 209
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Humana škola – škola kao životna zajednica iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Ukoliko ste spremni da nametljive, pasivne roditelje, ali i one spremne za saradnju svrsishodno uključite u obrazovno-vaspitni proces i da tako olakšate, unapredite i svoj rad učiniti humanijim, onda je ovaj seminar upravo za Vas.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Svima koji žele da kroz humanije odnose unaprede svoju saradnju sa roditeljima dece/đaka:

 • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama
 • Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama
 • Nastavnicima stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta
 • Vaspitačima u predškolskoj ustanovi
 • Vaspitačima u domu učenika
 • Stručnim saradnicima u predškolskoj ustanovi
 • Stručnim saradnicima u školama
 • Saradnicima u nastavi – pedagoškim asistentima i pomoćnicima nastavnika

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za učešće u ovom seminaru nije neophodno da imate određena predznanja u vezi sa temom seminara. Poželjno bi bilo da poznajete osnovna pravila komunikacije i da eventualno koristite program za obradu teksta, internet pretraživač i servis elektronske pošte. Ukoliko ste, ipak, početnik u korišćenju računara, to ne bi trebalo da bude problem, jer smo spremni da zajedno sa vama napravimo prve – početničke korake. :)

O seminaru

Humana škola je jedinstveno mesto u virtuelnom okruženju koja posebnu pažnju posvećuje humanim odnosima dece/učenika, roditelja i vaspitača/nastavnika, zarad stvaranja i razvijanja zajedništva svih učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu. U njoj ćete naučiti kako da svrsishodno izaberete zajedničku aktivnost, da je osmislite, isplanirate i realizujete. Upoznaćete se sa brojnim primerima iz prakse, dobićete instrumente za rad, a na kraju ćete imati kreiran plan aktivnosti, koji ćete moći da realizujete u svojoj ustanovi.

Teme seminara

Tema 1 - Zajedništvo u obrazovno-vaspitnim ustanovama

U ovoj temi bavićemo se značajem zajedništva u o-v ustanovama i njegovim ostvarivanjem kroz zajedničke aktivnosti. Predstavićemo vam preduslove i načela za nastanak i razvijanje zajedništva. Na primerima iz prakse upoznaćemo vas sa različitim zajedničkim aktivnostima koje su se realizovale u vrtićima/školama u svetu i kod nas.

Tema 2 - Planiranje zajedničkih aktivnosti

U okviru ove teme pokazaćemo vam kako da svrsishodno izaberete zajedničku aktivnost. Upoznaćemo vas sa elementima planiranja, a poseban osvrt napravićemo na delegiranju zaduženja roditeljima, odnosno deci/đacima.

Tema 3 - Realizacija zajedničkih aktivnosti

U poslednjoj temi bavićemo se izradom plana zajedničke aktivnosti, ali i njenom realizacijom i praćenjem. Ukazaćemo na važnost evaluacije i promocije realizovane aktivnosti. Na kraju, biće predstavljeni najuspešniji radovi.

Tema 2 - Planiranje zajedničkih aktivnosti

U okviru ove teme pokazaćemo vam kako da svrsishodno izaberete zajedničku aktivnost. Upoznaćemo vas sa elementima planiranja, a poseban osvrt napravićemo na delegiranju zaduženja roditeljima, odnosno deci/đacima.

Ishodi seminara

Po izlasku iz Humane škole:

 • razumećete važnost uspostavljanja, razvijanja i negovanja zajedništva kroz zajedničke aktivnosti sa decom/učenicima i roditeljima,
 • bićete u stanju da ostvarite zajedništvo sa decom/đacima i roditeljima stvarajući uslove i poštujući načela zajedništva,
 • angažovaćete i uključivati roditelje u zajedničke aktivnosti poštujući njihova interesovanja i sposobnosti,
 • umećete da planirate, organizujete i realizujete zajedničke aktivnosti dece/učenika, vaspitača/nastavnika i roditelja.

Autori seminara

Marina Maleš

Master profesor srpskog jezika i književnosti, od 2008. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika u Novom Sadu. Pokretač i realizator mnogih zajedničkih aktivnosti u neformalnoj grupi roditelja, vaspitača i dece „Vrtićka čarolija“ (2015), osnivač i predsednik Udruženja za zajedničko življenje i odrastanje „Jasenak“ (2017), čija je misija da se u okviru smislenih zajedničkih aktivnosti mladih i odraslih, pomogne mladom naraštaju da odraste u svetu u kojem živi.

Aktivni saradnik Obrazovno kreativnog centra iz Bora (2017) i sertifikovani montesori asistent za rad u Dečijoj kući (2018). Podstaknuta izuzetnim efektima zajedničkih aktivnosti osmislila program Humana škola – obrazovno-vaspitne ustanove kao životne zajednice.

Ljubica Kovačević

Magistar defektoloških nauka, od 2008. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović sa domom učenika“ u Novom Sadu. Svoj profesionalni rad započela 1983.kao vaspitač. Osnivanjem PU Različak u Bačkoj Palanci 1994, ostvarila ideju „Vrtića kao porodičnog centra“. Autor, osnivač i dugogodišnji direktor Festivala ekološkog pozorišta u Bačkoj Palanci (1995-2008). Koautor knjige „S decom i roditeljima u odbrani detinjstva“ (2003) i autor monografije – priređene magistarske teze „Rehabilitacija zavisnika u školama života“ (2011).

Tokom svog višedecenijskog rada u prosveti i obrazovanju posebno se posvetila razvoju i implementaciji ideje humana škola – škola kao životna zajednica.

Nada Marinković

Vaspitač, Montesori asistent, profesor razredne nastave i sistemski porodični terapeut. Osnivač i direktor PU „Različak“ u Bačkoj Palanci (1994- ), u kojoj se posebna važnost pridaje činjenici da sva nastojanja vaspitača u radu sa detetom imaju suštinski značaj za njegov razvoj, samo ako učešće u tom radu uzmu i roditelji. Autor i realizator brojnih radionica za roditelje (2000- ) u okviru međunarodnih projekata na Festivalu ekološkog pozorišta i u PU „Različak“.

Koautor i autor knjige „Sa decom i roditeljima u odbrani detinjstva“ (2003; 2014), spomenice zajedničkih aktivnosti roditelja, dece i vaspitača, koje se u PU “ Različak“ kontinuirano sprovode već 30 godina.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Na ovo pitanje odgovor ćemo potražiti u praksi onih vrtića/škola koje se odlikuju humanošću samim tim i izuzetnim rezultatima, koje postižu zahvaljujući saradnji sa roditeljima. Takvih vrtića/škola ima mnogo u svetu, ali postoje i kod nas. Odlikuju se smislenim, kontinuiranim radom sa roditeljima, koji ostvaruju kroz zajedničke aktivnosti.

Realizacijom zajedničkih aktivnosti postiže se podela moći i odgovornosti između roditelja i vaspitača/nastavnika, razvija se međusobno poverenje i nalazi se zajednički smisao. Pre svega, stvara se dobra atmosfera za rast i razvoj svakog pojednica uključenog u život i rad ustanove.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji