Kreiranje i upotreba elektronskih testova

Kataloški broj: 584
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Testovi znanja – vodič za izradu i primenu iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Neka testiranje učenika elektronskim testovima ne bude bauk!

Upoznajte programe za kreiranje elektronskih testova i osposobite se za njihovo korišćenje. Zašto da testove ocenjujete sami kad to može učiniti sistem? Iskoristite prednosti koje nudi informaciona tehnologija!

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar “Kreiranje i upotreba elektronskih testova” je namenjen svima koji učestvuju u procesu ocenjivanja učenika i vrednovanja njihovog znanja, a žele da koriste IT mogućnosti:

  • nastavnicima razredne nastave – kako bi proces obnavljanja gradiva učinili zanimljivim i kako bi otklonili bojazan od testiranja kod učenika nižih razreda
  • nastavnicima predmetne nastave, opšteobrazovnih i stručnih predmeta – kako bi osigurali određeni nivo znanja učenika za praćenje novih oblasti i prvenstveno osposobili se za realizovanje vrednovanja znanja učenika na daljinu.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje seminara potrebno je poznavanje pedagoških i didktičkih osnova obrazovno-vaspitnog rada u školi, stručnih sadržaja i kriterijuma ocenjivanja za predmet koji se predaje.

Takođe, potrebno je osnovno informatičko znanje za rada na računaru, uz poznavanje rada na internetu i korišćenje sistema elektronske pošte.

O seminaru

Seminar je nastao iz ideje da nastavnik može upotrebiti efikasno vrednovanje postignuća učenika i elektronskim putem, kako u učionici tako i “na daljinu”. Seminar pokazuje na koje načine se može upotrebiti elektronski test u različitim delovima časa i različitim tipovima časa, i predstavlja programe za kreiranje elektronskih testova koji se mogu upotrebiti kako za formativno tako i za sumativno ocenjivanje. Iz želje da elektronski testovi ne budu opterećenje i strah za nastavnika nastao je seminar koji dokazuje da moramo ići u korak sa vremenom.

Teme seminara

Tema 1 - Upotreba elektronskih testova

U prvoj nedelji seminara potrebno je sagledati uslove neophodne za realizaciju elektronskih testova i upoznati osnovni servis za njihovu izradu – Google upitnik. 

Lekcije u ovoj temi su pune konkretnih primera i uputstava u vezi sa funkcionisanjem servisa, a kroz interaktivnosti učesnici će se podsetiti i kognitivnih nivoa, tipova i oblika zadataka, te pravila za njihovu izradu. 

Već na kraju prve teme polaznik seminara će imati kreiran elektronski test za predmet koji predaje.

Tema 2 - Kreiranje i realizacija testova

U drugoj nedelji seminara pravimo osvrt na rezultate dobijene elektronskim testiranjem i osposobljavamo polaznike da izvrše njihovu evaluaciju i analizu. Pored Google-a, predstavljamo i druge servise za kreiranje elektronskih testova.

Interaktivne lekcije, linkovi i precizna uputstva su karakteristika druge teme, te je rad u njoj dinamičan i pun novina.

Na kraju teme učesnik seminara poznaje još najmanje dva servisa za izradu elektronskih testova i spreman je za njihovu upotrebu kako za formativno tako i za sumativno ocenjivanje učenika.

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

  • razlikovaćete karakteristike i način upotrebe elektronskih testova u odnosu na štampane,
  • upoznaćete potrebne uslove za realizaciju elektronskih testova,
  • izradićete elektronski test po kognitivnim nivoima sa različitim oblicima zadataka uz pomoć veb-alata,
  • analiziraćete rezultate dobijene elektronskim testiranjem učenika.

Autori seminara

Sonja Stamenković

Sonja Stamenković

Sonja je moderator u Obrazovno kreativnom centru od 2012. godine. Koautor je seminara Vodič za izradu testova znanja, Kreiranje i upotreba elektronskih testova i Vodič za čas odeljenjskog starešine. Nastavnik je stručnih predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru i pobornik celoživotnog učenja. Autor je i priručnika “Vodič za rad u virtuelnom preduzeću – 155 pitanja i odgovora”.

Odgovorna i temeljna i pre svega, mama.

Elena Spasić Mitranović

Elena Spasić Mitranović

Elena je nastavnik stručnih predmeta u srednjoj stručnoj školi u Boru od 2004. godine. Tokom godina je bila učesnik različitih radnih grupa i projekata tokom kojih je usavršavala svoje stručno znanje, ali i svoj pedagoško-vaspitni rad.

Elena je u Obrazovno kreativnom centru je od 2012. godine. Koautor je i moderator pet akreditovanih seminara, a u OKC-u radi i na poslovima instrukcionog dizajna drugih seminara.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Na seminaru preporučujemo isključivo besplatne programe ili programe koji imaju i plaćenu i besplatnu verziju ali je besplatna verzija adekvatna za izradu kvalitetnih testova.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Odluka o akreditaciji