Kreiranje matematičkih zadataka po uzoru na PISA i TIMSS testiranje

Kataloški broj: 417
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar na kojem ćete se upoznati sa karakteristikama matematičkih zadataka korišćenih na TIMMS i PISA testiranjima i ovladati tehnikom kreiranja takvih zadataka.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen nastavnicima razredne nastave kao i nastavnicima matematike u:

  • osnovnim školama,
  • gimnazijama,
  • srednjim stručnim školama,
  • srednjim umetničkim školama i
  • školama za obrazovanje odraslih.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Dovoljno je da:

  • posedujete stručna znanja stečena tokom obrazovanja za radno mesto nastavnika matematike/razredne nastave,
  • koristite program za obradu teksta, program internet pretraživača i servisa elektronske pošte.

O seminaru

Seminar je nastao u želji da nastavnicima približimo matematičke zadatke koji se zadaju na međunarodnim istraživanjima koja se realizuju u Srbiji. Da pojasnimo šta ona mogu da pokažu nama i zašto su važna. Godinama ih pratimo i evo šta su poslednje informacije:

PISA testiranje iz 2018. je pokazalo da više od trećine učenika u Srbiji, ne doseže osnovni nivo postignuća iz matematike, niti osnovni nivo pismenosti uopšte. Smatra se da će ovi učenici imati teškoće da odgovore na izazove s kojima će se susresti u nastavku školovanja, pri zapošljavanju, profesionalnom napredovanju i snalaženju u savremenom svetu. Više od 80% učenika iz trogodišnjih stručnih škola ne dostiže osnovni nivo pismenosti.

U istraživanju TIMSS 2019 od ukupnog broja testiranih učenika četvrtog razreda u Srbiji, 11% njih ne uspeva da reši zadatke koji zahtevaju najniži nivo matematičkih kompetencija.

Teme seminara

Tema 1 - PISA i TIMSS testiranje

Kako i naziv teme kaže, bavićemo se PISA i TIMSS testiranjem: šta se njima ispituje, po čemu se ističu, koje su razlike među njima. Tema sadrži i primere zadataka iz oba testiranja.

Tema 2 - Šta drugi uče iz matematike?

Videćemo šta drugi (oni koji na PISA/TIMSS testiranju pokazuju odlične rezultate) uče iz matematike i uporedićemo sa našim planom nastave i učenja.

Tema 3 - Kognitivni nivoi i matematičke kompetencije kao osnov za kreiranje zadataka

Upoznaćete se sa rezultatima PISA/TIMSS istraživanja u Srbiji.

Uporedićemo zadatke u školskoj literaturi sa PISA/TIMSS zadacima.

Naučićete karakteristike PISA/TIMSS zadataka i na osnovu lekcija, primera i datih uputstava, sastavljaćete matematičke zadatke koji treba da pokrivaju razne nivoe PISA ili TIMSS testiranja.

Tema 2 - Šta drugi uče iz matematike?

Videćemo šta drugi (oni koji na PISA/TIMSS testiranju pokazuju odlične rezultate) uče iz matematike i uporedićemo sa našim planom nastave i učenja.

Ishodi seminara

Po završetku seminara, bićete osposobljeni za:

  • kreiranje matematičkih zadataka po uzoru na PISA i TIMMS testiranje
  • prilagođavanje određenih sadržaja/primera/zadataka individualnim karakteristikama učenika.

Autori seminara

Vladimir Marinkov

Vladimir Marinkov

Osnovne studije je završio na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za matematiku i informatiku, smer Diplomirani matematičar-profesor matematike. Nakon toga je, na istom fakultetu, završio specijalističke studije metodike nastave matematike. Živi u Novom Sadu, zaposlen u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Vuk Karadžić“ u Staroj Pazovi. Trenutno je na poziciji direktora škole.

Od 2013. godine postaje i deo OKC tima, kao koautor i moderator online seminara.

Dragana Ćurčić

Dragana Ćurčić

Nastavnica matematike u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Bečeju.

Od 2003. godine aktivno je učestvovala u dva projekta reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji (GIZ i CARDS 2). U okviru ovih projekata obučavala se, između ostalog, u oblasti aktivno orijentisane nastave. Stečeno znanje i iskustvo u formalnom vidu prenosi koleginicama i kolegama od 2005. godine, kao koautor i realizator više akreditovanih programa.

Učestvovala je u osnivanju dva udruženja nastavnika: ‚‚Dositej‚‚ i ‚‚Obrazovni impuls‚‚.

U OKC timu je od 2013.godine.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Nakon ovog seminara znaćete čemu služe PISA i TIMSS testiranje, njihove sličnosti i razlike, kao i zašto rezultati tih testiranja mogu biti važni za obrazovni sistem jedne države.

Podsetićete se matematičke pismenosti i zašto je ona važna za rešavanje nekih problema koji se javljaju u realnom životu.

I ono najvažnije, naučićete da kreirate zadatke po uzoru na PISA i TIMS zadatke.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno procenjivanje postignuća učenika 4. i 8. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka.

PISA (Program for International Student Assessment) je međunarodnim program procene postignuća učenika. Oblasti postignuća koja se mere ovim programom su čitalačka, matematička i naučna pismenost.

TIMSS sprovodi Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnog postignuća (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), dok se PISA istraživanje sprovodi pod pokroviteljstvom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD).

PISA testiranje realizuje Institut za psihologiju, a TIMSS testiranje Institut za pedagoška istraživanja.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji