Nastava u oblaku

Kataloški broj: 621
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Nastava u oblaku iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Pravilno podešavanje elektronske pošte, grupisanje poruka prema odeljenjima, kreiranje različitih elektronskih dokumenata i njihovo deljenje sa učenicima i kolegama tako da mogu da ih preuzmu, komentarišu ili uređuju zajedno sa Vama… sve je to moguće preko Gugl servisa. Nakon ovog seminara više neće biti potrebe da štampate operativne planove, naučićete da ih pravite i delite sa stručnim saradnikom mnogo jednostavnije.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png
 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola.
 • Nastavnicima predmetne nastave – gimnazija.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta- srednja stručna škola.
 • Nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne).
 • Nastavnicima stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne).
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta.
 • Vaspitačima u domu učenika.
 • Stručnim saradnicima u predškolskoj ustanovi.
 • Stručnim saradnicima u školi.
 • Saradnicima (pedagoškim andragoškim asistentima i pomoćnim nastavnicima).
 • Vaspitačima u predškolskoj ustanovi.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje odraslih.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Osnovno poznavanje rada na računaru.

O seminaru

Seminar opšteg tipa za laku i brzu komunikaciju sa kolegama, učenicima i roditeljima i bolju organizaciju nastave. Obuka za kreiranje različitih elektronskih dokumenata i njihovo deljenje sa učenicima i kolegama tako da mogu da ih preuzmu, komentarišu ili uređuju zajedno sa Vama.

Teme seminara

Tema 1 - Šta je oblak - cloud sistem. Sistem elektronske pošte.

U ovoj temi naučićete šta su to i kako se koriste zajednički prostori na internetu i kako da ih iskoristite u nastavi; kako da podesite nalog elektronske pošte i kreirate grupu kontakata za lakšu i bržu komunikaciju sa kolegama, roditeljima i učenicima.

 • Predstavljanje servisa u oblaku; opis funkcionisanja servisa koja se koriste u nastavi. Primeri za korišćenje u nastavnoj praksi.
 • Predstavljanje sistema elektronske pošte. Otvaranje i podešavanje naloga na Gmail-u. Postavljanje potpisa. Kreiranje grupe kontakata.
 • Dodavanje adresa sa drugih naloga u Gmail nalog.
 • Povezivanje više Gmail naloga.

Tema 2 - Zajednička nastava - dokumenti.

U ovoj temi naučićete da kreirate elektronska dokumenta na Gugl disku i da ih delite sa učenicima i kolegama tako da mogu da ih preuzmu, komentarišu ili uređuju zajedno sa Vama.

 • Deljenje dokumenata – kreiranje radnih listova za učenike i načini deljenja sa njima.
 • Kreiranje elektronskog upitnika i postavljanje kao testa za učenike, sa ključem za ocenjivanje.
 • Primeri korišćenja elektronskih dokumenata u nastavi.

Tema 3 - Zajednička nastava - prezentacije.

U ovoj temi naučićete da kreirate prezentacije na Gugl disku i da ih delite sa učenicima tako da mogu da ih preuzmu, komentarišu ili uređuju zajedno sa Vama.

 • Kreiranje i zajednički rad na prezentacijama i upitnicima na Gugl disku.
 • Deljenje prezentacija. Primeri za nastavu.
 • Prezentovanje radova svake od grupa na seminaru; davanje povratne informacije popunjavanjam upitnika; diskusija.

Tema 2 - Zajednička nastava - dokumenti.

U ovoj temi naučićete da kreirate elektronska dokumenta na Gugl disku i da ih delite sa učenicima i kolegama tako da mogu da ih preuzmu, komentarišu ili uređuju zajedno sa Vama.

 • Deljenje dokumenata – kreiranje radnih listova za učenike i načini deljenja sa njima.
 • Kreiranje elektronskog upitnika i postavljanje kao testa za učenike, sa ključem za ocenjivanje.
 • Primeri korišćenja elektronskih dokumenata u nastavi.

Ishodi seminara

Po završetku seminara moći ćete da:

 • lako i brzo komunicirate sa učenicima, nastavnicima i roditeljima kreiranjem grupe kontakata,
 • bolje organizujete nastavu korišćenjem internet servisa,
 • radite u timovima preko interneta na kreiranju nastavnog materijala,
 • prikupljate podatke od učenika i roditelja korišćenjem upitnika,
 • kreirate elektronske radne listove i testove i da ih delite učenicima,
 • kreirate centralnu bazu obrazovnih resursa u školi dostupnu svakom učeniku.

Autori seminara

Radmila Nikolić

Radmila Nikolić

Diplomirani matematičar, nastavnik matematike i informatike u Ekonomskoj školi u Zemunu. Učestvovala u izradi kurikuluma za predmet računarstvo i informatika pod pokroviteljstvom GTZ i Ministarstva prosvete i realizaciji projekta “Obuka 1000 nastavnika”.

Koautor i realizator seminara o aktivnoj nastavi i izradi testova u udruženju VET Forum. Autor i realizator u projektima IKT obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave pod pokroviteljstvom ZUOV-a.

Ovlašćeni ispitivač za sprovođenje testiranja kandidata za dobijanje ECDL sertifikata u ovlašćenom test centru. Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za oblast Implementacija E-uprave i kompjuterizacija rada uprave u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Od 2011. godine u OKC-u, kao koautor i moderator više online seminara – „Nastava u oblaku“, „Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo“, „Kreiranje interaktivnih video lekcija“, „Internet učionica“.

Portfolio

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Da, možete. Neophodno je da imate imejl adresu na nekom servisu, a na samom seminaru ćete otvoriti i podešavati gmail nalog. Ako nakon seminara ne želite da koristite gmail nalog, ne morate, možte nastaviti na svom starom.

Ne, elektronski dnevnik pravite veoma jednostavo preko gugl servisa. Nije potrebno dodatno znanje a funkcionalnost dnevnika je potpuna.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7  ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da nisu potrebne posebne informatičarske veštine.

Komentari i primeri radova učesnika seminara

Kliknite na sliku kako biste videli veći prikaz

Odluka o akreditaciji