Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju

Kataloški broj: 257
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar na kojem ćete naučiti da pristupite učeniku sa smetnjama u razvoju, procenite njegove jake strane, osmislite i napravite materijal za rad sa njim.

Primere sa kojima se upoznate na seminaru, kao i one koje sami napravite, razmenjujući iskustva sa kolegama, moći ćete da iskoristite za formiranje sopstvene baze nastavnog materijala.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Svim nastavnicima koji jesu ili nisu imali iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i žele da unaprede svoj rad sa njima:

 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola.
 • Nastavnicima predmetne nastave – gimnazija.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Poželjno bi bilo poznavanje rada na računaru. Ukoliko ste početnik u korišćenju računara, ne brinite, spremni smo da sa vama napravimo prve korake.

O seminaru

Ovaj seminar je nastao iz saznanja da veliki broj nastavnika radi u inkluzivnim odeljenjima i da im je potrebna posebna priprema za rad, dodatna znanja, a često i pomoć stručnih lica.

Namera autora je da podele svoja višegodišnja iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i da na taj način doprinesu ličnom i profesionalnom razvoju nastavnika koji su se našli u veoma izazovnim ulogama.

Teme seminara

Tema 1 - Opšta karakteristika učenika sa smetnjama u razvoju i mere podrške

U okviru ove teme upoznaćete se sa tipovima smetnji, dobićete preporuke za pristup učeniku i za ostvarivanje saradnje sa njihovim roditeljima koja vam može biti od višestruke koristi. Pomoću ček-lista moći ćete da odredite jake strane učenika i mere podrške.

Tema 2 - Nastavni materijal - priprema i izrada

U drugoj temi, kroz primere iz prakse, posebna pažnja je posvećena vrstama nastavnog materijala, izboru materijala u skladu sa merama podrške i izradi i primeni materijala pomoću IKT-a i veb-alata (LearningApps, Genially, Canva).

Tema 3 - Nastavni materijal - primena i evaluacija

U poslednjoj temi seminara biće prikazani načini implementacije izrađenog materijala u scenario za čas tokom neposredne nastave i nastave na daljinu kao i njegova evaluacija i eventualna korekcija.

Tema 2 - Nastavni materijal - priprema i izrada

U drugoj temi, kroz primere iz prakse, posebna pažnja je posvećena vrstama nastavnog materijala, izboru materijala u skladu sa merama podrške i izradi i primeni materijala pomoću IKT-a i veb-alata (LearningApps, Genially, Canva).

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

 • razlikovaćete tipove smetnji i umećete da odredite odgovarajući pristup učeniku
 • moći ćete da afirmativno sagledate učenika i umećete da odredite mere podrške
 • uočićete važnost saradnje sa roditeljima u izradi plana i pripremi za rad sa učenikom sa smetnjama u razvoju
 • razlikovaćete vrste nastavnog materijala i, u skladu sa definisanim merama podrške, umećete da izradite nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju
 • primenjivaćete nastavni materijal kroz scenario za čas u inkluzivnom odeljenju tokom neposredne nastave i nastave na daljinu
 • evaluiraćete nastavni materijal i njegovu primenu.

Autori seminara

Marinko-Petkovic-1

Marinko Petković

Nastavnik fizike i hemije. Masterirao na fizici iz oblasti Metodika nastave prirodnih nauka za decu sa smetnjama u razvoju. Završio doktorat iz Metodike nastave prirodnih nauka. Dobitnik je nagrade Najbolji edukator u Srbiji za 2016, priznanja za najbolju pedagošku inovaciju u 2017. i dobitnik je Nacionalne nagrade za najboljeg nastavnika 2018. Iste godine izabran je za zvaničnog predstavnika Srbije na Global Teacher Prize-u u Dubaiju. Od 2019/20. obavlja funkciju stručnog saradnika Departmana za fiziku Univerziteta u Novom Sadu. Ambasador je SOS4love UN projekta i CERN-a, nastavnik National Geographica i Flipgrid nastavnik. Autor je zvaničnog udžbenika – Fizike za učenike sa invaliditetom. Trenutno priprema međunarodno izdanje knjige „Obrazovanje kao sredstvo za bolje životne veštine“.

Profesionalni moto: „Ako n rešenja ne funkcionišu, uzmite u obzir da nauka često koristi n+1 kao konačni rezultat problema!“

Marina Maleš

Master profesor srspkog jezika. Od 2008. zaposlena u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu. Iz svoje profesionalne karijere posebno bi izdvojila rad u odeljenjima sa učenicima sa smetnjama iz autističnog spektra i sa učenicima sa višestrukim smetnjama. Autor je nekolicine radova, među kojima su: Prednosti i mane administrativnog stila zakonodovano-pravnih dokumenta o inkluzivnom obrazovanju u Republici Srbiji (2022), Diskursna analiza konceptualizacije inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji (2022), Rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju u inkluzivnom odeljenju (2021), Magija je u rukama nastavnika – izrada i primena nastavnog materijala pomoću IKT-a i veb-alata (2021), Onlajn projektna nastava (2020).

Iskreno veruje da prisustvo učenika sa smetnjama u razvoju i njihovo socijalno uključivanje doprinosi profesionalnom i ličnom razvoju svakog pojednica na kojeg su posredno ili neposredno upućeni.

Slađana Knežević

Predajem srpski jezik i književnost skoro dvadeset godina u osnovnim i srednjim školama. Trenutno sam zaposlena u OŠ „Petefi Šandor” u Novom Sadu.

Već na početku svoje karijere predavača, susrela sam se sa izazovom koji nosi rad sa decom sa smetnjama u razvoju. To je iskustvo bilo dragoceno iako sam tada do saznanja i zaključaka dolazila obrnutim smerom. Posvećenost radu u tom pravcu donela je dosta materijala koji su ukazivali na sposobnosti ovih učenika. Poznato je da svaki učenik, bilo koje škole i uzrasta, zahteva posebnu posvećenost, razumevanje, strpljenje i ljubav, pa je sasvim očekivano da preispitujemo sopstvene izbore metoda, pristupa i očekivanja u nastavi. Moj rad obogaćen je saradnjom sa kreativnim i plemenitim kolegama i zato mi je želja da podelim svoje dosadašnje iskustvo koje se pokazalo uspešnim u radu sa učenicima.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Veb-alati predstavljeni na seminaru nisu zahtevni, naprotiv. Umnogome olakašavaju izradu nastavnog materijala i pružaju brojne mogućnosti za pravljenje različitih verzija materijala. Za svakog od njih data su detaljna uputsva za upotrebu.

On u prvi plan postavlja odnos nastavnik-učenik i zbog toga svi njegovi sadržaji napisani su s ciljem da se nastavnici osnaže za prihvatanje i razumevanje učenika sa smetnjama u razvoju i, najzad, za smisleno bavljenje vaspitno-obrazovnim procesom u koji je uključen i učenik sa smetnjama u razvoju.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji