Obrazovni svet kroz inovativne igre

Kataloški broj: 639
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar koji predstavlja jedan inovativan način nastave. Puno je načina uvođenja gejmifikacije u nastavi, ali ovo su jedinstvene metode razvijane godinama, koje su osvajale nagrade za najbolje obrazovne prakse.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png
 • Svima koji nastavu posmatraju kao deo igre.
 • Smatraju da je u učionici moguće učiti na zabavan način.
 • Žele da razvijaju kompetencije kod učenika, ali i kod sebe.

A posebno:

 • Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama bez obzira na predmet koji predaju.
 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Stručnim saradnicima.
 • Koordinatorima školskih timova za KViS i razvoj međupredmetnih kompetencija.


I na kraju:

Svima onima koji se pitaju da li se možemo ili moramo igrati u učionici.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar nisu vam potrebna nikakva predznanja osim osnovnog poznavanja rada na računaru.

Kroz sve ostalo sprovešćemo vas korak po korak.

O seminaru

Gradivo se od strane učenika često doživljava kao dosadno (Zašto ovo moramo da učimo?) i nepotrebno (Da li će mi ovo ikada trebati?). Sa druge strane i sami nastavnici odbijaju da promene svoj pristup časovima (Ova današnja deca ništa ne uče!).

Na ovaj način dobijamo začarani krug u kome su učenici nezadovoljni nastavom, a nastavnici nezadovoljni učenicima i njihovom pažnjom.

Efekti korišćenja igara u nastavi mogu stvoriti pozitivnu atmosferu u učionici i poslužiti kao dalja motivacija za rad i učenika i nastavnika.

Tokom seminara upoznaćemo vas sa brojnim primerima koje biste sa lakoćom mogli da uvrstite u svoj rad. Cilj nam je da sa ovog seminara izađete samostalno kreiranim aktivnostima koje odmah možete primeniti u učionici i koje će na zabavan način motivisati učenike, a ujedno biti u okviru nastavnog programa.

Teme seminara

Tema 1 - 21. vek i nastavnici

U ovoj temi ćemo vas uvesti u svet igara. Naučićete da razlikujete termine gejmifikacija i učenje kroz igru, ali dobiti brojne primere ovih metoda za različite predmete, kao i savete kako da u radu izbegnete najčešće greške. Posebnu pažnju ćemo posvetiti različitim listama veština 21. veka i predviđanjima za poslove budućnosti. Sve to ćemo povezati sa međupredmetnim kompetencije za kraj osnovnog i srednjeg obrazovanja, kako biste uspešno primenili igre na svom času.

Tema 2 - Projektna nastava kroz igre

Kada savladamo osnove preći ćemo na sledeći korak u kome ćemo pokazati kako koristiti igreza projektnu nastave. Predočićemo prednosti projektne nastave i pokazati kako da je uspešnoorganizujete u tri koraka: izazovno pitanje, rad i produkti. Obratićemo pažnju i na najčešće pomešane termine i objasniti razlike između projekta i projektne nastave. I sve to kroz primere inspirisani igrama (Teraformiranje Marsa, Nuklear INC, Wingspan, Dixit i Pandemic) zarazličite predmete i uzraste.

Na kraju ove teme dobićete sopstveni scenario za projektnu nastavu.

Tema 3 - Potraga za blagom u obrazovanju

A najbolje smo ostavili za kraj.

Pokazaćemo vam aktivnost koja je omiljena i kod učenika i kod nastavnika: potraga za blagom.

Celu temu preći ćemo kroz brojne primere „potrage za blagom“ u školi i načinima organizovanja ove aktivnosti, kako u redovnoj tako i u nastavi na daljinu.

Pokazaćemo vam kako da prepoznate potrebe svoje ciljne grupe, povežete zadatke sa međupredmetnim kompetencijama, koristite različite alate za šifriranje i dekodiranje, onlajn komunikaciju, QR kodove, Gugl upitnike, pretraga i obrada slika, ali i ako da pratite napredak vaših učenika kroz rubrike.

Tema 2 - Projektna nastava kroz igre

Kada savladamo osnove preći ćemo na sledeći korak u kome ćemo pokazati kako koristiti igreza projektnu nastave. Predočićemo prednosti projektne nastave i pokazati kako da je uspešnoorganizujete u tri koraka: izazovno pitanje, rad i produkti. Obratićemo pažnju i na najčešće pomešane termine i objasniti razlike između projekta i projektne nastave. I sve to kroz primere inspirisani igrama (Teraformiranje Marsa, Nuklear INC, Wingspan, Dixit i Pandemic) zarazličite predmete i uzraste.

Na kraju ove teme dobićete sopstveni scenario za projektnu nastavu.

Ishodi seminara

Na kraju ovog seminara vi ćete biti u stanju da:

 • razumete razliku između učenja kroz igru i gejmifikacije,
 • samostalno primenite metode gejmifikacije i učenja kroz igru u učionici,
 • prepoznate, koristite i upoređujete veštine 21. veka sa standardima opštih međupredmetnih kompetencija,
 • koristite, primenjujete i organizujete različite vrste potraga za blagom u nastavi,
 • koristite liste veština 21. veka prilikom izrade zadataka za potragu za blagom,
 • koristite različite alate prilikom pripreme potrage za blagom,
 • samostalno organizujete projektnu nastavu insipirisanu nekom od igara,
 • koristite različite društvene igre u nastavi.

Autori seminara

Mladen Šljivović

Mladen Šljivović je nastavnik fizike u Gimnaziji Zaječar. Višestruko je nagrađivan za svoj rad u oblasti edukacije: STEM discovery week, Brisel (2020. i 2017), Magija je u rukama nastavnika, Beograd (2020.), STEMahead, Brisel (2018.), Takmičenja za najbolje primere prakse karijernog vođenja, Euroguidance Srbija (prva nagrada 2019., druga nagrada 2018.). Koautor je sadržaja za onlajn kurs STEM is everywhere.

Udruženje „Živojin Mišić“ ga je 2018. proglasilo za jednog od najboljih edukatora Srbije, 2021. je bio predstavnik Srbije na takmičenju Global teacher prize. Dobitnik je Svetosavske nagrade 2022.

Autor je i dve knjige poezije.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Cilj ovog seminara je upravo da tokom rada na njemu kreirate nekoliko sopstvenih scenarija koji će biti odmah spremni za primenu u vašoj učionici. Potrudili smo se da svaki korak potkrepimo brojnim primerima dobre prakse, ali i greškama koje nastavnici prave. Tokom svake od tema predstavićemo vam po jednu aktivnost, a zajedno ćemo raditi na tome kako da ona pronađe primenu u vašoj učionici.

Apsolutno ne. Biće dovoljno da pratite ovaj seminar korak po korak sa svog računara i nećete imati nikakvih potreba za dodatnim instaliranjem programa ili kupovinom novog računara.

Još jednom ne. Čvrsto verujemo da se inspiracije za ideje nalaze svugde oko nas. Iskoristili smo neke od popularnijih društvenih igara kako bi dobili polazne ideja za svoje časove i na tome se sve završava. Igre su za nas početak, ali ne i sredstvo rada.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji