Od problema do rešenja – pedagoška istraživanja kao izazov savremene obrazovne metodologije rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Kataloški broj: 646
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar na kom ćete naučiti da samostalno istražujete, upoznajete i menjate svoju praksu, ali i da rezultate svojih istraživanja i rada učinite dostupnim javnosti.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima koji se bave obrazovno-vaspitnim radom, a koji je sam po sebi pun izazova i pedagoških situacija koje iziskuju stalno traganje za novim metodama i pristupima u radu.

Prvenstveno je namenjen:

 • Vaspitačima u predškolskoj ustanovi.
 • Nastavnicima razredne i predmetne nastave.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta.
 • Nastavnicima fakultativnih i izbornih predmeta.
 • Stručnim saradnicima.
 • Direktorima škola i predškolskih ustanova.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje ovog seminara dovoljno je da se u kontinuitetu bavite obrazovno-vaspitnim radom. U tom smislu, bili ste u kontaktu sa brojnim situacijama iz pedagoške teorije i prakse, da razumete značaj sprovođenja istraživanja u cilju dolaženja do naučno zasnovanih rešenja, kao i metoda i postupaka rada sa učenicima/decom.  

Tokom formalnog školovanja na fakultetima za obrazovanje nastavnika/vaspitača, ali i kasnije tokom rada u ustanovi, kroz rad u stručnim timovima škole, neosporno je da ste stekli osnovna znanja u oblasti metodologije pedagoških istraživanja, koja će vam na ovom seminaru značiti u smislu pojmovno-teorijskog rasuđivanja, dok vam u smislu praktične primene nudimo značajne resurse i stručnu podršku i pomoć za potpuno ovladavanje sadržajima programa do njegove primene u daljem radu.

O seminaru

Seminar smo kreirali kako bismo podstakli nastavnike, vaspitače i stručne saradnike da sprovode pedagoška istraživanja u obrazovno – vaspitnom radu, ali i otklonili određene predrasude koje postoje vezano za naučno-pedagoški rad na osnovu koga se on pripisuje isključivo pedagozima. Zbog individualnosti učenika, ali i drugih specifičnosti koje se odražavaju na proces obrazovanja i vaspitanja, potreba za sprovođenjem pedagoških istraživanja je evidentna i stalna. S obzirom da su nastavnici/vaspitači nosioci tog procesa, nalaze se u poziciji da imaju optimalne uslove, ali i mogućnosti za organizaciju i sprovođenje pedagoških istraživanja u ustanovi.

Kao takve prepoznao ih je i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji ih stavlja u ulogu članova i/ili koordinatora stručnih timova obrazovno-vaspitne ustanove za samovrednovanje, razvojno planiranje i obezbeđivanje kvaliteta rada, ali i druge timove čiji se rad zasniva na kontinuiranim istraživanjima u oblastima njihovog delovanja.

Kroz ovaj program obuke težnja nam je da upotpunimo znanja i razvijamo veštine nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, ali i direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u oblasti metodologije pedagoških istraživanja, konkretno akcionih i empirijskih istraživanja, koja se po svojoj primeni izdvajaju kao primarna u uslovima u kojima se odvija njihov rad i profesionalna praksa.

Teme seminara

Tema 1 - Projektovanje i dimenzije pedagoških istraživanja

U ovoj temi uvešćemo vas u procese pedagoških istraživanja i u to kako da pristupite problemu koji želite da istražite.

Tema 2 - Izbor strategija i izrada nacrta idejnog projekta pedagoškog istraživanja

Lekcije u ovoj temi će vam pomoći da izaberete metode, tehnike i instrumente koje ćete koristiti u svom istraživanju. Očekuju vas praktični primeri i saveti kako da ispalnirate, pripremite i sprovedete svoje istaživanje.

Tema 3 - Statistički metod i merenja u pedagoškim istraživanjima

Na kraju, daćemo vam smernice kako da prikupljene podatke obradite i dođete do zaključaka kroz koje ćete sprovoditi dalji profesionalni rad, praćenje i razvoj stručne prakse, ali i da ih u pisanoj formi publikujute i učinite dostupnim javnosti.

Tema 2 - Izbor strategija i izrada nacrta idejnog projekta pedagoškog istrazivanja

Lekcije u ovoj temi će vam pomoći da izaberete metode, tehnike i instrumente koje ćete koristiti u svom istraživanju. Očekuju vas praktični primeri i saveti kako da ispalnirate, pripremite i sprovedete svoje istaživanje.

Ishodi seminara

Po završenoj obuci programa stručnog usavršavanja bićete u stanju su da:

 • identifikujete potrebu sprovođenja pedagoškog istraživanja u cilju unapređivanja procesa obrazovanja i vaspitanja u ustanovi/razredu/odeljenju/grupi,
 • organizujete i sprovedete pedagoško istraživanje,
 • primenite rezultate svoga istraživanja kroz njihovu implementaciju u profesionalni rad i praksu.

Imaćete razvijene stavove:

 • o naučnom poštenju.
 • etici u pogledu definisanja problema istraživanja i poštovanja ličnosti u postupku istraživanja i objavljivanja rezultata sprovedenog istraživanja.

Autori seminara

Anica Saković

Nastavnica i pedagog

Kao diplomirani pedagog, kako sama navodi, imala je sreću da pre uslaska u kancelariju stručnog saradnika u školi, provede četiri godine u učionici. Iskustvo nastavnika verske nastave joj je pomoglo da razume probleme i poteškoće sa kojima se nastavnici susreću u radu i da poveže teoriju i praksu. Narednih osam godina se profesionalno razvijala kao stručni saradnik – pedagog u osnovnoj školi. Sada radi kao pedagog u privatnoj predškolskoj ustanovi i srednjoj stručnoj školi. Autor je i koautor brojnih projekata, naučnih i stručnih radova, kao i publikovanih primera dobre prakse.

Marija Stošić

Marija Stošić

Pedagoški savetnik

Po završenom formalnom školovanju na Učiteljskom fakultetu, nastavila je sa stalnim stručnim razvojem kroz učešće u brojnim programima za obrazovanje i razvoj nastavnika. Samostalno je objavili brojne primere iz profesionalne prakse, a bila je i učesnik Međunarodne konferencije u Valensiji gde ju je odveo njen rad u oblasti digitalnog i onlajn učenja.

Dugogodišnji je saradnik Obrazovno-kreativnog centra Bor, putem koga realizuje akreditovane obuke za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike iz Srbije i Crne Gore, a od skora i saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, odsek za pedagogiju, preko čijeg centra je dobila akreditaciju za još dva programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Ističući značaj uključivanja nastavnika/vaspitača u reforme obrazovanja i vaspitanja, kao portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije govorila je na brojnim naučnim i stručnim skupovima, a njena razmatranja nalaze se zapisana i publikovana su u knjizi „Reforma gimnazija ili „Bolećiva praznina“ uz dr Olgu Četverikovu i druge autore.

Autor je nekoliko objavljenih priručnika za nastavnike, saradnik ZUOV-a i Instituta za moderno obrazovanje, nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih posebno izdvaja priznanje za stručnost i primenu inovacija u nastavi dela kompanije Mikrosoft (Microsoft  Education), ali ono što ističe kao posebnu vrednost svoga rada su rezultati njenih učenika. 

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Ne. Iako postoje predrasude da pedagoškim istraživanjima mogu da se bave samo pedagozi, njima se podjednako bave i mogu da se baviti i vaspitači, nastavnici, direktori, ali i drugi stručni saradnici u ustanovama vaspitanja i obrazovanja.

Brojni su razlozi za pokretanje i sprovođenje pedagoških istraživanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Na primer, kada postoji neki problem, da bismo ga rešili moramo najpre da ga upoznamo i razumemo, a to možemo postići putem pedagoških istraživanja. Dalje, ako ste kao praktičar primetili neke interesantne procese ili pojave u vašem radu, putem pedagoških istraživanja možete da ih upoznate, objasnite i formulišete zaključke, koje ćete predstaviti široj javnosti. S druge strane, kontinuirano praćenje ličnog rada i razvoja, ali i rada i razvoja ustanove, temelji se na istraživanjima, koja u formi akcionih istraživanja mogu da obezbede stalno praćenje i unapređivanje kvaliteta rada.

Postoji brojni stručni i naučni časopisi u kojima ćete moći da objavite rezultate sprovedenih istraživanja. Na seminaru ćemo vas uvesti u pravila pisanja i publikovanja pedagoških istraživanja, ali i pružiti osnovne informacije o mogućnostima i uslovima objavljivanja vašeg rada.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji