Onlajn čas odeljenjskog starešine

Kataloški broj: 119
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar kojim se unapređuju kompetencije odeljenjskih starešina za rad u onlajn okruženju u segmentu prikupljanja podataka i vođenja odeljenjske dokumentacije, kao i u obrazovno-vaspitnom radu odeljenjskog starešine.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen odeljenjskim starešinama (trenutnim i potencijalnim) viših razreda osnovne i svih razreda srednje škole.

Šire, namenjen je učiteljima i nastavnicima predmetne nastave koji žele da koncept Onlajn ČOS-a prilagode svojim uslovima i metodama rada.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Potrebno vam je osnovno korišćenje Gmail-a i za početak je sasvim dovoljno.

Seminar nije zahtevan.

Ne mora da imate velika predznanja. Neophodno je da posedujete funkcionalni računar/laptop/tablet i internet.

O seminaru

Naš seminar ima četiri polazne i ishodišne tačke oslonca:

  1. Korišćenje interneta kao pomoćnog sredstva pri realizaciji Časa odeljenjskog starešine kvalitativno dopunjuje i unapređuje tradicionalni način rada.
  2. Organizaciona uloga odeljenjskog starešine (vođenje odeljenjske administracije – „papirologija“) doživljava renesansu: vreme potrebno za prikupljanje, obradu i čuvanje podataka se smanjuje a kvalitet se povećava!
  3. Vrednosno-vaspitna funkcija rada odeljenjskog starešine dobija novu dimenziju. Mnoštvo interesantnih i korisnih tema iz plana i programa može biti kvalitetno realizovano, a prebacivanjem težišta aktivnosti na učenike dobija se kreativnost u radu, koja je izvor nove motivacije.
  4. U specifičnoj atmosferi poverenja odeljenjske zajednice, znanja i veštine koje koristi odeljenjski starešina postepeno prelaze na učenike. Ovo smo oprobali, u to se uverili i smatramo važnim.

Teme seminara

Tema 1 - Teorijska i praktična priprema za onlajn ČOS

Upoznaćete temeljne vrednosti, zakonsku regulativu i poželjne veštine prosvetnog radnika za ovaj oblik rada. Zatim ćemo prilagoditi Gugl poštu, disk i učionicu potrebama onlajn ČOS-a. Nakon toga, savladaćete tehnike koje su potrebne za onlajn vođenje odeljenjske dokumentacije; na posletku, pripremićemo virtuelnu učionicu za realizaciju nastave postavivši u nju plan i program rada odeljenjskog starešine. Naravno, dobićete na uvid i dalje korišćenje obrasce za onlajn vođenje propisane odeljenjske dokumentacije.

Tema 2 - Administrativni i vaspitno-obrazovni rad sa odeljenjskom zajednicom

Uvežbaćemo korišćenje Gugl upitnika, tabela, crteža i dokumenta u svrhu organizacije administrativnog, a posebno kreativnog rada sa učenicima; uz pomoć pomenutih alata realizovaćemo jednu nastavnu jedinicu i osposobiti vas za onlajn saradnju sa roditeljima/starateljima. Upotrebićemo Gugl Mit i Kip u radu sa odeljenjskom zajednicom. Predstavićemo vam primer projekta koji je realizovan uz pomoć znanja i veština koje smo pomenuli, verujući da će vas motivisati da radite različite projekte sa svojom odeljenjskom zajednicom.

Ishodi seminara

Naučićete da korišćenjem interneta kao pomoćnog sredstva pri realizaciji Časa odeljenjskog starešine kvalitativno dopunite i unapredite tradicionalni način rada.

Uvidećete da se vreme potrebno za prikupljanje, obradu i čuvanje administrativnih podataka smanjuje, a kvalitet sveukupnog organizacionog rada povećava.

Prihvatićete da vrednosno-vaspitna funkcija rada odeljenjskog starešine dobija novu dimenziju. Mnoštvo interesantnih i korisnih tema iz plana i programa biće kvalitetno realizovano, a prebacivanjem težišta aktivnosti na učenike dobićete kreativnost u radu, koja je izvor nove motivacije.

Autori seminara

Lenče Radosavljević1

Lenče Bumbaroska Radosavljević

Klasični filolog, nastavnik latinskog jezika i jedan od organizatora nastave u Medicinskoj školi u Zaječaru. Kroz mnoštvo stručnih usavršavanja, počev od 2008. godine, traga za boljim modelima rada u nastavi. Znanje koje usvoji nesebično podeli sa svojim kolegama u školi. Timski igrač, administrator školskog sajta i Google Workspace platforme, inicijator školskog časopisa, odeljenjski starešina.

Predrag Radosavljević

Profesor filozofije. Predaje filozofiju, logiku, medicinsku etiku, etiku i pravoslavni katihizis u osnovnim i srednjim školama u sva tri ciklusa još od 2004. godine. Zainteresovan za Informacione tehnologije i interdisciplanirani pristup u nastavi. Učesnik i realizator mnogih vannastavnih aktivnosti, školskih, međuškolskih i kulturnih projekata. Sport, književnost, savremena evropska kinematografija. Otac, suprug, sin i hrišćanin.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Da se oseti magija podučavanja – uverenje da ćemo kroz proces obrazovanja i vaspitanja postati bolji i promeniti celokupni svet za jedan milimetar ka boljem.

Osim novostečenih znanja i veština, ostaće vam formirano radno okruženje za vođenje administracije i predlozi obrazaca za istu, kao i formirana onlajn učionica koja je pripremljena rad.

Sve aplikacije su u okviru Guglovog naloga. Preuzimanje je neophodno samo ako se neki delovi seminara prate preko telefona. U tom slučaju sve aplikacije su dostupne i besplatne na Google Play –u, što znači da nema nikakvih problema.

Odluka o akreditaciji