Osnove upravljanja obrazovno-vaspitnim ustanovama

Kataloški broj: 655
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar iz menadžmenta u obrazovanju na kojem ćete steći potrebna znanja da efikasno upravljate obrazovno-vaspitnom ustanovom.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen direktorima, stručnim saradnicima, nastavnicima, učiteljima, vaspitačima i svima koji rade u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a žele da steknu osnovna znanja o menadžmentu u obrazovanju.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od polaznika očekujemo da poznaju pedagoške i didaktičke osnove obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi.

Očekuje se da polaznici poseduju osnovna znanja iz oblasti rukovođenja i organizacije rada obrazovno-vaspitne ustanove.

Očekuje se da polaznici poznaju rad na računaru, internetu i da znaju da koriste elektronsku poštu i elektronske materijale i izvore.

O seminaru

Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva rada u prosveti i završenih master studija menadžmenta, želela sam da istražim koliko su osnove menadžmenta primenljive i u obrazovanju kao prvenstveno neprofitnoj oblasti. Uvidela sam da je menadžment u obrazovanju neistražena oblast kojoj vredi posvetiti pažnju sa teorijskog, ali još više sa praktičnog stanovišta razmišljati o problemima sa kojima se suočavaju osobe koje rade na svim nivoima obrazovanja. Tako je nastala ideja da napravim seminar koji će pomoći svim osobama koje se bave nekom vrstom upravljanja i organizovanja rada obrazovno-vaspitnih institucija da savladaju osnove menadžmenta u obrazovanju. Seminar postepeno uvodi teorijske osnove uz mnoštvo primera osmišljenih za lakše razumevanje pojmova, kao i praktičnih sadržaja u kojima polaznici seminara učestvuju da bi i sami pokušali da reše neke od izazova sa kojima se suočavaju osobe na rukovodećim mestima u obrazovanju.

Teme seminara

Tema 1 - Menadžment u obrazovanju

U prvoj temi ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima menadžmenta u obrazovanju, njegovim razvojem, funkcijama i karakteristikama dobrog menadžmenta. Pojmove ćete usvojiti uz pomoć praktičnih primera, a uvežbati ih putem inteaktivnih vežbi u okviru svake lekcije.

Tema 2 - Planiranje u obrazovanju

U drugoj temi ćemo se baviti planiranjem različitih aspekata rada obrazovno-vaspitnih institucija kao što su strateško planiranje, planiranje novih radnih mesta, planiranje moderne škole koja će zadovoljiti kriterijume  21. veka. Takođe ćete kroz mnoštvo primera interaktivnih vežbi u okviru lekcija naučiti kako da aktivno , strateški planirate rad jedne obrazovno-vaspitne ustanove, vodeći računa o njenim potrebama, osobenostima i specifičnom kontekstu u kom funkcioniše.

Ishodi seminara

Očekuje se da će polaznici na kraju obuke biti osposobljeni da:

  • strateški planiraju rad obrazovno-vaspitne institucije,
  • sistematizuju stara i planiraju nova radna mesta,
  • efikasno organizuju rad obrazovno-vaspitne, institucije,
  • usklade organizaciju rada svoje obrazovno-vaspitne institucije sa potrebama škole za 21. vek.

Autori seminara

Dragana Vujković Bukvin

Dragana je profesor engleskog jezika i književnosti, master filolog opšte lingvistike i master međunarodnog poslovanja i menadžmenta. Zaposlena je kao nastavnik engleskog jezika u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, radi kao honorarni saradnik za pripremu za Kembridž ispite u Centru za jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ima desetogodišnje iskustvo u različitim onlajn poslovima od predavanja do pisanja i uređivanja sadržaja. Poseduje i dvadesetogodišnje iskustvo vođenja sopstvene škole stranih jezika, a u poslednjih 5 godina i male porodične fime. Dragana je autor i moderator dva akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete i oba realizuje pod okriljem OKC-a.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Nakon ovog seminara znaćete na bolji i efikasniji način da planirate i organizujete rad svoje obrazovno-vaspitne ustanove, jer će vam na osnovu primera i praktičnog rada na seminaru biti jasno kako da svoje ideje realizujete u konkretnoj situaciji i specifičnom kontekstu u kom funkcioniše vaša ustanova.

Za ovaj seminar potreban vam je računar i internet konekcija.

Potreban vam je ofis, internet pretraživač.

Nije potrebno da imate napredna znanja rada na računaru, već samo da poznajete osnove rada u ofisu i  na internetu.

Potrebno je da poznajete pedagoške i didaktičke osnove obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi i da imate osnovna znanja iz oblasti rukovođenja i organizacije rada obrazovno-vaspitne ustanove.

Odluka o akreditaciji