Podrška učenicima sa eksternalizovanim problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

Kataloški broj: 124
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Znaćete uzroke opoziciono-prkosnog i agresivnog ponašanja i dobićete konkretna i praktična uputstva
za podršku takvim učenicima i postavljanje granica u učeničkom kolektivu.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Ova obuka namenjena je svima koji u obrazovno-vaspitnom sistemu rade sa učenicima:

  • Nastavnicima razredne nastave.
  • Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama (gimnazije, srednje stručne i umetničke škole).
  • Vaspitačima u domovima učenika.
  • Stručnim saradnicima psiholozima i pedagozima (u školama i domovima učenika).
  • Pedagoškim asistentima.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar je potrebno da znate da koristite mudl platformu na osnovu instrukcije koje ćete dobiti u mejlu, da znate da učestvujete u diskusionim onlajn grupama i da znate da kreirate word dokumenat koji ćete razmeniti putem interneta.

O seminaru

Na ovom seminaru ćete naučiti o uzrocima agresivnih i opoziciono-prkosnih ponašanja kod učenika i o tome kako da pružite podršku, ali i postavite granice takvim učenicima.

Dobićete konkretna i veoma praktična uputstva za rad sa učenicima koji ispoljavaju probleme u ponašanju, a koja su vam potrebna za kreiranje podsticajne i bezbedne atmosfere u odeljenju i vaspitnoj grupi.

Teme seminara

Tema 1 - Vaspitanje deteta i adolescenata

Koje su najvažnije dečije potrebe?

Kako se odvija razvoj i uči regulacija emocija i ponašanja deteta i adolescenta?

Kognitivni razvoj, greške u mišljenju i zdrave i nezdrave emocije kod učenika sa problemima u ponašanju.

Tema 2 - Eksternalizovani problemi

Koji su uzroci opoziciono-prkosnog i agresivnog reagovanja učenika?

Koji su delotvorni načini rada sa učenicima koji ispoljavaju opoziciono-prkosno i agresivno ponašanje u školi i domu učenika i kako motivisati roditelje na saradnju?

Tema 3 - Podrška učeniku sa problemima u ponašanju u savladavanju školskih obaveza i njegovim roditeljima

Individualizacija u pristupu učenicima sa problemima u ponašanju.

Preventivne i interventne aktivnosti i izrada operativnog plana zaštite za učenike sa problemima u ponašanju.

Tema 2 - Eksternalizovani problemi

Koji su uzroci opoziciono-prkosnog i agresivnog reagovanja učenika?

Koji su delotvorni načini rada sa učenicima koji ispoljavaju opoziciono-prkosno i agresivno ponašanje u školi i domu učenika i kako motivisati roditelje na saradnju?

Ishodi seminara

Učesnici će znati da prepoznaju kako izgledaju i na koje se načine manifestuju eksternalizovani problemi kod učenika i umeće da pruže podršku takvim učenicima i njihovim roditeljima.

Umeće da identifikuju razloge njihovog podbacivanja u školskom postignuću i naučiće načine da im podstaknu kontrolu emocija i ponašanja i podignu nivo aspiracija u vezi sa školskim uspehom.

Autori seminara

Brankica Ristić

Diplomirani psiholog i psihoterapeut koja je preko 20 radila u domu učenika u Beogradu, a potom i u ministarstvu na radnom mestu  prosvetnog savetnika za praćenje i unapređenje vaspitnog rada u domovima učenika u Srbiji. Aktuelno radi kao psihoterapeut u privatnoj praksi gde svakodnevno pomaže u rešavanju psiholoških problema odraslih, ali i mladih koji imaju potrebe za  profesionalnom orijentacijom ili savetovanjem u vezi sa životnim i psihološkim problemima. U poslednjih 25 godina  održala oko 170 obuka namenjenih mladima, zaposlenima u obrazovanju, nevladinom i privatnom sektoru.

Nevenka Jovanović

Diplomirani psiholog i psihoterapeut. Ima skoro 30 godina radnog staža u obrazovanju, od toga preko 23 kao stručni saradnik – psiholog u osnovnoj školi. Poslednjih godina radi na mestu stručnog saradnika – psihologa i nastavnika psihologije u gimnaziji. Ima dugogodišnje iskustvo u psihoterapiji i savetovanju odraslih, adolescenata i dece. Održala je preko stotinu obuka namenjenih zaposlenima u obrazovanju u Srbiji i Crnoj Gori. Autor je tri priručnika za nastavnike i udžbenika za nastavu psihologije.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Nakon seminara znaćete na koje se načine manifestuju eksternalizovani problemi kod učenika, da pružite, kroz individualizovan pristup, podršku takvim učenicima injihovim roditeljima, identifikujete razloge njihovog slabijeg uspeha u školi, kao i kako da podstaknete njihovo samopouzdanje i samopoštovanje. Na kraju, znaćete kako da izradite individualni plan podrške ili da kreirate scenario za ČOS koji pruža podršku takvim učenicima. Sticanjem ovih znanja unapredićete i svoje komunikacijske veštine.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox, Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebnoda znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji