Podučavanje kojim se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja

Kataloški broj: 675
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar predstavlja interaktivni koncept koji promoviše razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Program je namenjen zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima.

Kompetencije koje se programom razvijaju odnose se na poučavanje i učenje, razvijanje saradnje i zajednice učenja.

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja odnosi se na metodiku rada sa učenicima kojom se podstiče razvoj funkcionalnih znanja, veština i stavova.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od učesnika se očekuje da poseduju osnovna didaktičko-metodička znanja, osnove rada na računaru i internetu i rad na sistemu elektronske pošte.

O seminaru

Savremeno obrazovanje među svojim prioritetnim ciljevima ima za cilj podsticanje razvoja kritičkog mišljenja i kreativno rešavanje otvorenih problema.

Program se upravo odnosi na osnaživanje nastavnika za praktičnom primenom kritičkog mišljenja u planiranju nastave i učenja i ovladavanje adekvatnim metodičkim alatima kojima se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja.

Teme seminara

Tema 1 - Dimenzije kritičkog mišljenja

Kritičko i kreativno mišljenje u savremenom obrazovanju. Kritički pristup nastavnom sadržaju. Aktivne metode i tehnike rada pri kritičkom pristupu nastavnom sadržaju. Okruženje za učenje koje podstiče kritičko mišljenje. Razvoj kritičkog mišljenja – uloga nastavnika.

Tema 2 - Modeli saradničkog učenja koji doprinose razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja

Uslovi koji unapređuju saradnju između učenika. Modeli organizacije saradničkog učenja. Načini podsticanja saradničkog učenja (primeri tehnika). Strategije praćenja i ocenjivanja (primeri ocenjivanja individualne odgovornosti učenika i grupnih procesa).

Tema 3 - Podsticanje kreativnosti

Šta znači biti kreativan? Stvaralaštvo kao izraz kreativnosti (mehanizam kreativnog procesa i rešavanja otvorenih problema kod učenika, divergentno mišljenje/ laterarno mišljenje, primer otvorenih nestrukturiranih zadataka). Metode podsticanja kreativnog mišljenja. Tehnike za podsticanje kreativnosti.

Tema 2 - Modeli saradničkog učenja koji doprinose razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja

Uslovi koji unapređuju saradnju između učenika. Modeli organizacije saradničkog učenja. Načini podsticanja saradničkog učenja (primeri tehnika). Strategije praćenja i ocenjivanja (primeri ocenjivanja individualne odgovornosti učenika i grupnih procesa).

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

  • razumećete savremen koncept obrazovanja,
  • uočićete važnost razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja,
  • razumećete ključne aspekte kritičkog i kreativnog mišljenja,
  • moćićete da osmislite zadatke u skladu sa nivoima postignuća,
  • razumećete ulogu predmetnog znanja u podsticanju kritičkog mišljenja,
  • moćićete da planirate nastavu kojom se podstiče kritičko mišljenje, koristeći odgovarajuće metode i tehnike rada,
  • upoznaćete  modele organizacije saradničkog učenja,
  • znaćete koje metode i tehnike podstiču saradničko učenje,
  • kreiraćete različite tipove otvorenih i poluotvorenih zadataka.

Autori seminara

Vanja Jeremić

Pedagog po struci i ima radnog iskustva u osnovnoj i srednjoj školi. Permanentno se stručno usavršava i motivisana je da nastavnicima bude podsticajna podrška u obrazovno-vaspitnom radu. Prati pravce savremenog obrazovanja i autor je više akreditovanih seminara stručnog usavršavanja. Ima desetogodišnje iskustvo kao realizator u izvođenju obuka. Deo je OKC tima od 2021.g. kao autor/moderator onlajn seminara.

Vera Milićević

Vera Milićević

Nastavnik stručnih predmeta građevinske struke. Od školske 2015/16. ima zvanje pedagoškog savetnika i nastavlja da svoj rad inovativno unapređuje. Na prostoru interneta pojavljuje se 2011. kada za svoje učenike otvara blog www.nadgradnja.wordpress.com a zatim sledi i primena raznih veb alata i servisa. Juna 2017. imenovana je za voditelja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija. Od 2017. stiče zvanje savetnik – spoljni saradnik, i aktivno radi u zvanju. Nastavne i vannastavne aktivnosti spaja projektnom nastavom pa su rezultati toga uspešni projekti na konkursima Francuskog instituta LAMAP (Ruka u testu) i projekti na portalu eTwinning : Zelena gradnja, Make my STEM, Virtual Lab in Real Life… Od 2016. godine postaje i deo OKC tima, kao autor/moderator online seminara.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Upoznaćete principe i elemente kritičkog i kreativnog mišljenja kao i načine na koje možete da ih primenite u praksi u oblasti predmeta koji podučavate. Kroz refleksiju i promišljanje upoznaćete se sa primerima dobre prakse i metodama i tehnikama aktivnog učenja kojima se podstiče razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja.

Nastavnik može podsticati kreativnost kod učenika ukoliko primenjuje nastavne metode, sredstva, tehnike koje podstiču razvoj divergentnog mišljenja, a takodje podstiču i aktivnost učenika, istraživanje, odlučivanje, samostalnost u radu, međusobnu komunikaciju. Potrebno je da nastavnik poseduje otvorenost prema idejama i inicijativama učenika.

Proces kreativnog mišljenja može da razvija svako, samo je potrebno da prevaziđemo svoje navike koje nas sputavaju u kreativnom izražavanju i da budemo svesni toga.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji