Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

Kataloški broj: 860
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Seminar koji će praktičarima pomoći da usavrše svoje znanje o integrisanom učenju i projektnom planiranju i da ga, zahvaljujući konkretnim primerima, odmah primene u praksi

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Ovaj seminar je namenjen svima koji žele da steknu znanja o primeni integrisanog učenja i projektnog planiranja u vrtiću kao i onima koji žele da upotpune i prošire svoja postojeća znanja o ovoj temi. U suštini, namenjen je svima koji rade u vrtiću i sa decom predškolskog uzrasta.

  • vaspitačima u predškolskim ustanovama,
  • medicinskim sestrama vaspitačima,
  • stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar nisu potrebna prethodna znanja. Dovoljno je da poznajete osnovnu primenu jednog internet pretraživača kao i da poznajete osnovu korišćenja Word-a.

Sve ostalo što je potrebno usavršićete tokom samog trajanja seminara i rada na njemu.

O seminaru

Implementiranje osnova programa “Godine uzleta” inicira primenu projektnog planiranja i integrisanog učenja. Ovaj seminar je nastao kao rezultat višegodišnje primene projektnog planiranja u praksi. Pored teorijskih stanovišta i postulata, seminar nudi mnoge primere iz prakse, savete, neke od mogućih načina dokumentovanja i uočavanja dečje zainteresovanosti, uređenja prostora…

Teme seminara

Tema 1 - Integrisano učenje u vrtiću

Kroz lekcije u ovoj temi ćemo se podsetiti nekih teorijskih postulata o integrisanom učenju. Pored toga, bavićemo se mogućim načinima organizovanja prostora u vrtiću stavljajući, pritom, akcenat na značaj podsticajnog prostora i bogatstvo zanimljivih i začudnih materijala, sredstava i igračaka u učenju. Kroz fotografije i primere iz prakse, imaćete priliku da dobijete ideje o uređenju vašeg radnog prostora koji ćete prilagoditi dešavanjima u vašoj grupi.

Tema 2 - Projektno planiranje u vrtiću

U ovoj temi ćemo staviti akcenat na učenje kroz projekte kao i na ulogu vaspitača u razvijanju zajedničkog programa. Bavićemo se i uočavanjem dečje zainteresovanosti i dati neke od smernica i primera na koji način tome možemo pristupiti i predstaviti u praksi.

Tema 3 - Zajedno u projektnom učenju

Pored lekcija o samom toku projeka, uključivanju porodice i lokalne zajednice, u ovoj temi vas očekuju primeri mogućeg načina dokumentovanja toka projekta kao i primeri projekata realizovanih u praksi. Pored toga, očekuju vas materijali koje ćete moći preuzeti a koji će vam olakšati uključivanje porodice u realizaciju projekta kao i meterijali koji će doprineti vašem profesionalnom napretku ukoliko želite da predstavite projekat koji ste realizovali u praksi.

Tema 2 - Projektno planiranje u vrtiću

U ovoj temi ćemo staviti akcenat na učenje kroz projekte kao i na ulogu vaspitača u razvijanju zajedničkog programa. Bavićemo se i uočavanjem dečje zainteresovanosti i dati neke od smernica i primera na koji način tome možemo pristupiti i predstaviti u praksi.

Ishodi seminara

Nakon završenog seminara:

  • razumećete pojmove koji se odnose na integrisano učenje i projektno planiranje;
  • dobićete ideje da primenite integrisano učenje u praksi;
  • dobićete ideje kako da prilagodite prostor aktuelnim dešavanjima u vašoj grupi;
  • znaćete da izradite ZŽN tabelu i grozd;
  • znaćete da predstavite svoj projekat i da ga sagledate kroz izveštaj i prezentaciju;
  • dobićete ideje na koji način da uključite porodicu u realizaciju projekta.

Autori seminara

Ivanka-Gurinovic-Rokvic

Ivanka Gurinović Rokvić

Živi i radi u Subotici gde je zaposlena u predškolskoj ustanovi „Naša radost“. Po zvanju master vaspitač. U praktičnom radu sa decom je uvek stavljala naglasak na njihovu samostalnost, međusobnu saradnju, istraživanje prostora i primenu različitih i neuobičajenih materijala. Nakon što je bila autor nekoliko neposrednih programa obuke stručnog usavršavanja, postaje saradnik OKC-a gde radi kao moderator i autor online obuka stručnog usavršavanja namenjenih prvenstveno vaspitačima i zaposlenima u predškolskim ustanovama.

Kornelija Kovač

Kornelija Kovač

Master vaspitač.  Zaposlena kao vaspitač u predškolskoj ustanovi „Bambi“ u Kuli. Poseduje višegodišnje iskustvo u primenu projektnog planiranja u praksi. Mnoge od svojih radova i projekata iz prakse je predstavljala na brojnim stručnim skupovima. 2018. godine postaje saradnik OKC-a gde ima ulogu autora i moderatora online obuke za vaspitače i zaposlene u predškolskim ustanovama.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Potrebno je da posedujete računar (laptop ili desktop) i vezu sa internetom. Sadržaje seminara možete pratiti i preko telefona ili tableta ali zbog boljeg kvaliteta predstavljanja samih sadržaja kao i zbog izrade zadataka je važno da posedujete i računar.

Potrebno je da vaš računar poseduje internet pretraživač kao i Word (program za obradu teksta).

Oslanjajući se na iskustva i informacije od mnogih učesnika koji su prošli ovu obuku, možemo da kažemo da je odgovor na ovo pitanje – da. Ova obuka je veoma značajan uvod u “Godine uzleta” kao i dopuna onima koji ove osnove programa već primenjuju u svojoj praksi.

Znaćete da razumete pojmove o integrsianom učenju i projektnom planiranju kao i da ih primenite u praksi zato što seminar obiluje praktičnim primerima. Osim toga, ovladaćete tehnikama uočavanja dečje zainteresovanosti i znaćete da ih predstavite. Na kraju, znaćete da predstavite svoj projekat koji ste realizovali u praksi zahvaljujući materijalima i primerima koje ćete dobiti na seminaru što će doprineti unaprđenju vaših profesionalnih kompetencija.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji