Prirodni vrtić

Kataloški broj: 861
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Prirodni vrtić je seminar koji će Vas osnažiti da „oživite“ bogate, podsticajne, prirodne resurse, osloboditi predrasuda o rizičnoj igri u prirodi i osposobiti za korišćenje  IKT alata za prikupljanje dokumentacije i dokumentovanje priča iz prirodnog vrtića, izradu digitalnih časopisa i njihovo publikovanje u digitalnom svetu, ali i drugih alata koji se mogu koristiti tokom boravka u realnom prirodnom okruženju.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen:

  • Vaspitačima u predškolskoj ustanovi i medicinskim sestrama – vaspitačima koji će boravkom sa decom u prirodnom okruženju koristiti raspoloživu prirodnu serdinu i njene resurse u svakodnevnim aktivnostima sa decom omogućavajući deci bogata iskustva iz realnog prirodnog okruženja.
  • medicinska sestra – vaspitač – kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom.
  • Stručnim saradnicima – koji će kroz sardnju sa drugim učesnicima vaspitno-obrazovnog procesa graditi kvalitet realanog programa.
  • Saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik) koji će davati podršku deci boravkom i aktivnostima u prirodnom okruženju.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za potrebe seminara „Prirodni vrtić“ nije  potrebno neko posebno predznanje. Sve što treba da znate naučićete na seminaru.

Poželjno je samo malo  poznavanje i korišćenje jednog internet pretraživača (najbolje Google Chrome), da niste baš u početnoj fazi korišćenja računara (verovatno niste čim ste na onlajn seminaru) i da ste napisali ili popunili bar jedan Word ili Google dokument. Ne mari i ako Vam ništa od ovoga nije poznato.

Dobro došli na seminar na kojem ćete ako je potrebno naučiti i to.

O seminaru

Svest o neophodnosti kontakta dece sa prirodom razvijena je kod većeg broja vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača, ali postoje i situacije koje često dovode do nedoumica i odustajanja od odlaska u prirodni vrtić. Doneti odluku za odlazak u prirodno okruženje nije lako pošto to ne zavisi samo od nas, vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača (sredina, uslovi rada, porodica, bojazan od prevelikog rizika …).

Raznolikim sadržajima na ovom seminaru nedoumicama i preprekama oko boravka u realnom prirodnom okruženju smo dodelili epitet, izazov, a prevazilaženje izazova pronašli u dobrobiti dece, profesionalizmu i osnaživanju vaspitača da sigurni u sebe spakuju rančeve i bez bojazni od rizika dan u radnoj sobi vrtića zamene radnim danom provedenim u nekom prirodnom okruženju bogatom prirodnim resursima uz saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom dokumentujući i deleći iskustva iz prirodnog vrtića sa drugima izradom digitalnih priča, časopisa i horizontalnom razmenom.

Teme seminara

Tema 1 - Priroda najbolji izazov za dete

Zašto i kako? Zato što smo deo prirode.

Kako nas priroda kreira i kako nam pomaže saznaćete u ovoj temi.

Povratkom u daleku prošlost prisetićemo se uticaja i značaja prirode na razvoj čoveka i čovečanstva. “Putovanje” kroz naredne lekcije ove teme govori o značaju boravka dece u prirodnom vrtiću, bogatim iskustvima koja deca svih uzrasta stiču u prirodnom okruženju i neophodnosti korišćenja prirodnog okruženja za podsticanje razvoja dece. Kroz interaktivne slike, interaktivne vežbe, prezentacije i pronalaženje rešenja kao aktivni učesnici istražujući saznaćete o značaju prirodnog okruženja za vaspitače i porodicu, bogatim podsticajnim prirodnim resursima, materijalima, igrama i aktivnostima koji se mogu koristiti u vaspitno-obrazovnom radu sa decom ranog uzrasta.

Tema 2 - Organizacija i pripreme za odlazak u prirodni vrtić

Šta i kako?

Rizici su svuda oko nas, a kako ih umanjiti, najbolje izbeći o tome više u sadržajima ove teme.

Primeri, Vaš praktični rad i sadržaji u ovoj temi o mogućim rizicima u različitim prirodnim okruženjima tokom boravka u prirodi otkloniće nedoumice koje su najčešća prepreka odlasku u prirodno okruženjenje.

Uz detaljno razrađenu organizaciju i pripremu dece, vaspitača i roditelja u pojedinim lekcijama osnažiće Vas da donesete ispravnu odluku, i spremno dan sa decom provedete u prirodi.

Tema 3 - Digitalni časopis iz prirodnog vrtića

Ko i kako?

Deca, vaspitači, porodica, lokalna zajednica… zajedno u izradi i publikovanju kreativnih digitalnih priča i časopisa (spoja prirode, istraživanja, kreativnosti i dokumentovanja). Kada u ovoj temi saznate kako svoja saznanja možete podeliti i uključićeti druge.

Mogućnosti digitalnih alata u radu su velike i korisne. Postoje razni digitalni alati koji se mogu koristiti i tokom boravka dece u prirodnom vrtiću, a mogu ih koristiti po potrebi deca i roditelji. Digitalnim alatima se mogu zabeležiti trenuci, izraditi prezentacije, može se pratiti mapa, meriti, mogu se prepoznavati biljne i životinjske vrste, beležiti informacije, dečiji iskazi, neobične pojave i sl.

U ovoj temi ćemo proširiti znanja o digitalnim alatima i njihovoj upotrebi u izradi priča iz prirodnog vrtića i digitalnog časopisa i horizontalnoj razmeni.

Tema 2 - Organizacija i pripreme za odlazak u prirodni vrtić

Šta i kako?

Rizici su svuda oko nas, a kako ih umanjiti, najbolje izbeći o tome više u sadržajima ove teme.

Primeri, Vaš praktični rad i sadržaji u ovoj temi o mogućim rizicima u različitim prirodnim okruženjima tokom boravka u prirodi otkloniće nedoumice koje su najčešća prepreka odlasku u prirodno okruženjenje.

Uz detaljno razrađenu organizaciju i pripremu dece, vaspitača i roditelja u pojedinim lekcijama osnažiće Vas da donesete ispravnu odluku, i spremno dan sa decom provedete u prirodi.

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

  • formiraćete stav o prirodi kao podsticajnoj sredini za igru i učenje,
  • bićete u stanju da koristite prirodne resurse u vaspitno-obrazovnom radu, uspešno realizujete aktivnosti u prirodi i podržite decu u aktivnostima u realnom prirodnom okruženju,
  • prepoznaćete rizike boravka u prirodnom vrtiću i kako da ih uz dobru organizaciju prevaziđete,
  • bićete u stanju da dete vidite kao aktivnog učesnika u vaspitno-obrazovnom radu a prirodu kao podsticajnu sredinu za razvijanje realnog programa,
  • znaćete da izaberete način na koji možete u digitalnoj formi da dokumentujete priču iz prirodnog vrtića, kreirate priču iz prirodnog vrtića u format digitalnog časopisa i da ga publikujete i deleći ga sa drugima profesionalno jačate.

Autori seminara

Vesna Josipović

Vesna je diplomirani vaspitač zaposlena u predškolskoj ustanovi. Istražujući svet iskustvom odrasle osobe i posmatrajući ga očima deteta postala je deo inovativnih i kreativnih područja mentalne aritmetike (sertifikovani predavač), Nacionalne Geografije (sertifikovani edukator) i tima OKC-a kao autor i moderator akreditovanog seminara.

Dragana Stojadinović Rudnjanin

Dragana je master vaspitač, u OKC timu je od 2020. godine. Po završetku studija počinje da radi sa decom predškolskog uzrasta u vrtiću. Rad sa decom ranog uzrasta podrazumevao je inovativnost, kreativnost i unapređivanje rada sa kolegama i saradnicima u vrtiću zahvaljujući čemu Dragana ima akreditovan seminar kao autor/moderator u OKC.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Saznaću da je boravak u realnom prirodnom okruženju životno – praktično iskustvo koje bez jedne jedine napisane reči jača potencijale i veštine i nauči mnogo toga o:

Profesionalizmu – koristišćenje svih resursa u vaspitno-obrazovnom radu, bolja komunikacija i saradnja svih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa.

Razumevanju sebe i drugih (empatiiji) – vaspitača i roditelja za potrebe i interesovanja dece za boravak na otvorenom i značaja korišćenja prirodnog okruženja za razvoj dece.

Istraživanju – deca istražuju resurse prirode čulima, idejama, aktivnostima, empatijom, tolerancijom, saradnjom, uvažavanjem mišljenja drugih, sposobnostima, veštinama, samopouzdanjem, postavljanjem pitanja, traganjem za odgovorima. Vaspitači istražuju, posmatraju, dokumentuju, podržavaju, podstiču, preispituju i unapređuju svoju praksu.

Radosti – izbor dece da dan provedu napolju, slobodno i u pokretu. Vaspitači imaju gotova didaktička sredstva i igračke.

Odgovornosti – deca kritički razmišljaju o rizicima, odnosu prema okruženju, korišćenju ranije stečenih iskustava u novonastaloj situaciji, sebi, drugima kroz uzročno-posledične veze. Ostali učesnici vaspitno-obrazovnog procesa koristeći različite metode rada, iskustva, inovacije podsiču i podržavaju dečije ideje i aktivnosti.

Deci – najvažniji kreator vaspitno-obrazovnog procesa i svog razvoja svojim potencijalima, sposobnostima, potrebama i interesovanjima.

Aktivnostima i aktivnom učešću dece, porodice, vaspitača, okruženja saradnjom, komunikacijom i tolerancijom.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Nije neophodno da imate pametni telefonmada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar može biti malo tehnički zahtevniji ali će vam pojašnjenja na seminaru pomoći da pojedine začkoljice prevaziđete. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru, ali će im biti možda potrebno malo više vremena. To je jedina razlika, odnosno razlika je u vremenu potrebnom za izradu zadataka.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe koje ćete koristiti na seminaru su više ili manje poznati, jer su ti programi deo MS Office paketa (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji