Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek

Kataloški broj: 716
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar koji će vam otvoriti nove perspektive sagledavanja savremenih zanimanja za koje škola nudi metode i alate u procesu karijernog rasta.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png
 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola.
 • Nastavnicima predmetne nastave – gimnazija.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje odraslih.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne).
 • Nastavnicima stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne).
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta.
 • Vaspitačima u domu učenika.
 • Stručnim saradnicima u školi.
 • Stručnim saradnicima u domu učenika.
 • Direktorima/pomoćnicima direktora.

Svima koji žele da unaprede svoje veštine karijernog vođenja.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od tehničkih predznanja je dovoljno da polaznici poznaju rad na internetu i koristiti sistem elektronske pošte.

O seminaru

Seminar ima cilj da ojača kompetencije svih zaposlenih u prosveti ali i roditelja u sagledavanju učenja novih veština neophodnih u procesu odlučivanja, traganja i upoznavanja novih zanimanja u 21. veku. Uz pomoć odgovarajućih alata u vidu upitnika, informatora, testova ali i najnovijih metoda poput “Design Thinking” podstiče učenike na kritičko i analitičko razumevanje sveta rada ali i svog procesa odlučivanja.

Seminar je podjednako koristan nastavnicima, stručnim saradnicima koji i sami prolaze kroz karijerni proces, tako i za učenike koji su pred prekretnicom odabira škole i zanimanja. Na jedan originalan način predstavlja karijeni vodič kroz, najpre, razvijanje esencijalnih veština ličnosti poput: agilnosti, samopuzdanja, sagledavnja iz više različitih perspektiva i spremnosti za doživotno usavršavanje i učenje.

Teme seminara

Tema 1 - Znanja i veštine potrebne za svet rada u 21. veku i kako ih steći

Prva tema na seminaru sadrži četiri lekcije koje se bave teorijskim polazištima, daju odgovore na pitanja o holističkom pristupu obrazovanju, šta zapravo danas predstavlja sam pojam Karijera, a šta proces Karijernog vođenja.

Ukoliko na pravi način sagledamo ciljeve, ishode celoživotnog obrazovanja u svakom trenutku ćemo znati da pomognemo učeniku da kreira dalje planove i radi na ostvarenju istih. Prikazan sadržaj će značiti i nama samima ne samo kao osobama koje vode proces karijernog vođenja učenika, već kao osoba koje su odgovorne za svoju karijeru. Sadržaj prve teme govori i o fundamentalnim pismenostima, ali i o važnosti emocionalne pismenosti u kontekstu karijernog vođenja.

Tema 2 - Karijerno vođenje uz metode i alate za rešavanje problema u kontekstu odabira obrazovnih opcija

U drugoj temi su prikazani konkretni alati koje ćete moći da primenjujete u svojim učionicama, kancelarijama. Prikazani sadržaji u ovoj temi će vas navesti na razmišljanja o značaju širine obrazovanja i prednostima agilnog učenja. Upoznaćete se sa “design thinking” metodologijom i dobiti konkretne alate u rukama.

Ishodi seminara

Po završetku obuke bićete u stanju da:
 1. Uočite značaj karijernog vođenja učenika za njihovo lično i profesionalno celoživotno usavršavanje.
 2. Razumete koje oblasti sposobnosti će biti okosnica sistema obrazovanja u 21. veku.
 3. Razumete značaj razvijanja analitičkih veština i kritičkog razmišljanja za prilagođavanje dinamičnom svetu rada.
 4. Podstaknete kod učenika razvoj esencijalnih veština neophodnih za svet rada: samopouzdanje,inicijativu,aktivno rešavanje problema i informisano odlučivanje o svom životu.
 5. Koristite savremene izvore informacija o zanimanjima za kojima raste potražnja.
 6. Primenite metode i alate za rešavanje problema u kontekstu odabira obrazovnih opcija i tome podučite učenike.

Autori seminara

Jasmina Momčilović

Pedagog u osnovnoj školi već 23 godina. Mentorstvom, kojim se već dugi niz godina bavim uspela sam da osnažim mlađe kolege i učinim da budu bolja verzija sebe na svojim radnim pozicijama. Neizmerno sam volela da radim kao nastavnik građanskog vaspitanja za učenike od prvog do šestog razreda.

Kao voditelj brojnih radionica i treninga, edukacijom zaposlenih u obrazovanju bavim se u okviru sprovođenja obuke “Profesionalna orijentacija za učenike na prelazu iz osnovne škole” i kao voditelj obuka: “Program obuke nastavnika I i II ciklusa osnovne škole za ostvarivanje programa nastave i učenja”.Trener programa “Škola za 21. Vek” (British Council).

U timu sam autora i moderatora OKC seminara od 2011. god: “Dobra priprema za čas – uspešan čas” , “Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje”, “Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova” i najnovijeg seminara: “Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek”. Započinjem edukaciju konstruktivne psihorterapije i radujem se tome!

Milena-Andrijevic-01

Milena Andrijević

Diplomirani pedagog, sertifikovani psihoterapeut. Od 2010.godine, nakon završetka studija, direktno uključena u školski život. Trenutno, kao i tokom prethodnih 9 godina, na radnom mestu stručnog saradnika u osnovnoj školi. Pre toga bila angažovana kao nastavnik građanskog vaspitanja. Na zvaničnoj listi evropskih psihoterapeuta od februara 2017. godine. Kao porodični savetnik, a kasnije i psihoterapeut u praksi je prisutna od 2014. godine. Karakteriše je rad sa decom i njihovim porodicama, dok je u njenoj profesionalnoj praksi prisutan i rad sa adolescentima, parovima, kao i individualna terapija.

Od maja 2014. godine je deo OKC tima, autor i moderator onlajn seminara “Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje”, “Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova”, “Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Naravno da će vam biti od koristi. Na seminaru su prikazani upravo primeri iz prakse i moguća rešenja datih situacija.

Naravno. Sama činjenica da postoji toliko veliki broj oblasti života i rada a još veći broj veština i kompetencija, dovelo je do problema da se u 21. veku samo definiše koja su to najvažnija znanja i veštine za život i rad. Iz tog razloga, razvijamo fundamentalnu pismenost koja će nas usmeriti ka zahtevima karijernog informisanja i odlučivanja. Znanja ovog seminara će promeniti ugao gledanja na profesiju i izbor profesije ne samo učenicima već i nastavnicima i stručnim saradnicima.

Sigurni smo da ćete stečene veštine primenjivati i u komunikaciji sa članovima porodice, prijateljima koji od vas očekuju pravi savet stručnog lica iz oblasti obrazovanja. Veštine se uče i razvijaju tokom celog života. Jednom stečena veština nema ograničenu primenu.

Odluka o akreditaciji