Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

Kataloški broj: 171
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanove iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Vrlo koristan seminar koji će vas oplemeniti i učiniti spremnim za sve izazove u životu a nakon kojeg ćete biti znatno jači ali i osetljiviji – moć mekih veština!

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png
 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola.
 • Nastavnicima predmetne nastave – gimnazija.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje odraslih.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne).
 • Nastavnicima stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne).
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta.
 • Vaspitačima u domu učenika.
 • Stručnim saradnicima u školi.
 • Stručnim saradnicima u domu učenika.
 • Direktorima/pomoćnicima direktora.

Svima koji žele da unaprede svoje meke veštine.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od tehničkih predznanja je dovoljno da polaznici poznaju rad na internetu i koristiti sistem elektronske pošte.

O seminaru

Sticanje veštine učenja je samo jedan od faktora razvoja i uspeha, sve ostalo u ljudskom razvoju je oblast emocionalne pripreme, pismenosti i zrelosti. Postavljanje ličnih ciljeva, razmišljanje i promišljanje o sopstvenom napredovanju i budućnosti, jačanje samopouzdanja kao i savladavanje stresa je dugoročna uloga ustanove u kome sarađujemo svi, potpuno podjednako: nastavnici – učenici i roditelji. Meke veštine će nam u tome pomoći i mogu se steći – to je ono što obećava! Značaj mekih veština vrlo jasno potvrdjuju i brojna istraživanja koja pokazuju da uspeh u poslu u velikoj meri zavisi baš od njih (čak i do 85 posto). S toga je vreme da ovladamo mekim veštinama!

Ovaj seminar će vam pomoći da rešite dilemu kako da postupite u datoj situaciji, a da pri tom stručno i emotivno  dobro odreagujete ne postavljujući  pitanja  da li treba ispoljiti emocije ili ih zadržati. Upravo ćemo vam pružiti znanja kako na najefikasniji način usmeriti komunikacijski proces, nezavisno od toga ko su sagovornici – učenici, njihovi roditelji ili kolege. Kako uspostaviti dobru komunikaciju zasnovanu na asertivnosti, pažnji i istinskom razumevanju, a ne biti manje vrednovan od akademskih znanja – a sve to spada u domen – mekih veština.

Teme seminara

Tema 1 - Kako razviti meke veštine - tajni alati

U prvoj temi ćemo vam opisati teorijski okvir mekih veština a kroz praktičan prikaz metoda i tehnika kao i kroz konkretne problemske situacije pokazati vam način na koji ćete razviti iste. Veštine uspešne komunikacije, asertivnost, empatičnost, aktivno slušanje, prepoznavanje emocija i veština dobro formulisanog pitanja su samo od izazova koje ćete pronaći i savladati u okviru ove teme.

Tema 2 - Odnos nastavnik/vaspitač - učenik/dete - roditelj složeno polje komunikacije

U drugoj temi ćemo opisati vrste savetodavnog razgovora sa učenicima i roditeljima kao i etape savetodavnih procesa. Uputićemo vas kako da izvršite selekciju metoda i tehnika savtetodavnih razgovora a, najpre, kako da Identifikacijom problema odaberete i modele rada. Takođe, bavićemo se Identifikacijom i osvešćivanjem roditeljskih stilova i usklađivanjm sa adekvatnim pristupom ka učenicima.

Tema 3 - Mekim veštinama do boljih međuljudskih odnosa

U trećoj temi ćemo obraditi kroz lekcije saznanja o izgradnji boljih međuljudskih odnosa. Objasnićemo koji su preduslovi za uspešan rad timova, koliko je pojam asertivnosti važan i kako formulisati jaku, moćnu Ja- poruku. Takođe, rasvetlićemo kako da prepoznate manipulaciju i kako joj se odupreti zdravim postavljanim granicama. O prepoznavanju zdrave i toksične sredine bavićemo se kroz lekciju : Saradnja sa direktorom i nadređenima – a sve u cilju razvijanja mekih veština u odnosu na tim i hijararhijske odnose.

Tema 2 - Odnos nastavnik/vaspitač - učenik/dete - roditelj složeno polje komunikacije

U drugoj temi ćemo opisati vrste savetodavnog razgovora sa učenicima i roditeljima kao i etape savetodavnih procesa. Uputićemo vas kako da izvršite selekciju metoda i tehnika savtetodavnih razgovora a, najpre, kako da Identifikacijom problema odaberete i modele rada. Takođe, bavićemo se Identifikacijom i osvešćivanjem roditeljskih stilova i usklađivanjm sa adekvatnim pristupom ka učenicima.

Ishodi seminara

Po završetku obuke bićete u stanju da:
 1. Uočite važnost umeća komunikacije u odnosu na sve aktere školskog života, kao uslov ličnog i profesionalnog usavršavanja.
 2. Primenjujete efikasne metode razgovora i tehnike razvijanja tolerancije za konstruktivno rešavanje problema u školskom kontekstu.
 3. Svrsishodno koristite JA poruke prilikom vođenja konverzacije sa drugim akterima školskog života.
 4. Primenjujete tehniku aktivno slušanje.
 5. Prepoznate trenutak kada je potrebno uputiti emotivnu podršku sagovorniku i pravilno izaberete i primenite određenu tehniku.
 6. Prepoznte odlike funkcionalne i disfunkcionalne porodice i da reagujete na različitost.
 7. Kreirate scenario, planirate savetodavni i korektivno pedagoški rad u skladu sa potrebama učenika i porodice.
 8. uspešno vodite savetodavne razgovore po fazama, uz korišćenje svrsishodnih tehnika.

Autori seminara

Jasmina Momčilović

Pedagog u osnovnoj školi već 23 godina. Mentorstvom, kojim se već dugi niz godina bavim uspela sam da osnažim mlađe kolege i učinim da budu bolja verzija sebe na svojim radnim pozicijama. Neizmerno sam volela da radim kao nastavnik građanskog vaspitanja za učenike od prvog do šestog razreda.

Kao voditelj brojnih radionica i treninga, edukacijom zaposlenih u obrazovanju bavim se u okviru sprovođenja obuke “Profesionalna orijentacija za učenike na prelazu iz osnovne škole” i kao voditelj obuka: “Program obuke nastavnika I i II ciklusa osnovne škole za ostvarivanje programa nastave i učenja”.Trener programa “Škola za 21. Vek” (British Council).

U timu sam autora i moderatora OKC seminara od 2011. god: “Dobra priprema za čas – uspešan čas” , “Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje”, “Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova” i najnovijeg seminara: “Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek”. Započinjem edukaciju konstruktivne psihorterapije i radujem se tome!

Milena-Andrijevic-01

Milena Andrijević

Diplomirani pedagog, sertifikovani psihoterapeut. Od 2010.godine, nakon završetka studija, direktno uključena u školski život. Trenutno, kao i tokom prethodnih 9 godina, na radnom mestu stručnog saradnika u osnovnoj školi. Pre toga bila angažovana kao nastavnik građanskog vaspitanja. Na zvaničnoj listi evropskih psihoterapeuta od februara 2017. godine. Kao porodični savetnik, a kasnije i psihoterapeut u praksi je prisutna od 2014. godine. Karakteriše je rad sa decom i njihovim porodicama, dok je u njenoj profesionalnoj praksi prisutan i rad sa adolescentima, parovima, kao i individualna terapija.

Od maja 2014. godine je deo OKC tima, autor i moderator onlajn seminara “Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje”, “Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova”, “Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Naravno da će vam biti od koristi. Na seminaru su prikazani upravo primeri iz prakse i moguća rešenja datih situacija.

Sigurni smo da ćete stečene meke veštine primenjivati i u komunikaciji sa članovima porodice, prijateljima. Upravo ove veštine i znanja će vam pomoći da odreagujete na pravi način kada ste ljuti na muža, uplašeni za dete ili uznemireni zbog bolesti prijatelja… Veštine se uče i razvijaju tokom celog života. Jednom stečena veština nema ograničenu primenu.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji